AKTUÁLNE - Zapoj sa do celoeurópskeho prieskumu o užívaní drog, ktorý môže ovplyvniť aj drogové politiky na Slovensku! Prieskum je anonymný a nájdeš ho na: https://drugusersurvey.limequery.com/498775

Nachádzaš sa na webstránke občianskeho združenia Odyseus, ktorá má mladým ľuďom poskytnúť overené informácie a fakty o drogách a sexe, o minimalizácii rizík, ktoré súvisia s užívaním drog, o drogovej závislosti a možnostiach pomoci či iných témach.

Tiež tu nájdeš aj CHAT, cez ktorý sa môžeš anonymne spojiť s pracovníčkou alebo pracovníkom OZ Odyseus a využiť možnosť online poradenstva.

image

Nové články

Naše články informujú ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním jednotlivých drog, o možnostiach liečby závislostí, o predávkovaní, abstinenčnom syndróme a najmä o stratégiách na znižovanie rizík. Cieľom je poskytnúť spoľahlivé a praktické informácie tým mladým, ktorí už s drogami majú skúsenosť vďaka experimentovaniu či dokonca pravidelnému užívaniu drog.

Akcie

Naši vyškolení terénni sociálni pracovníci a pracovníčky pôsobia priamo v teréne – na festivaloch a v kluboch, kde informujú mladých ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním drog a aktívnym sexuálnym životom. Ročne nakontaktujeme 400 až 1 500 mladých ľudí.

SEX/DROGY v číslach (rok 2019)

1 500

Nakontaktovaní ľudia

613

Konzultácií sex

307

Konzultácií drogy

608

Workshopy

428

Brožúrky

961

Kondómy