Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Craving

V posledných rokoch sa dosiahla v odborných kruhoch dohoda, že túžba (z angl. craving) je silnou motiváciou užívania drog. Inými slovami, môžemem povedať, že túžba alebo craving zohráva významnú úlohu pri relapse u abstinujúcich.

Jedno vysvetlenie cravingu nám ponúkajú odborníci a odborníčky, ktorí sa venujú fungovaniu mozgu. Aj keď presný mechanizmus cravingu nie je dodnes známy, dá sa od niečoho odpichnúť. Craving súvisí s nerovnováhou dopaminergným systémom. i Dopaminergný systém asi tak ľahko nevysvetlím, ale aby ste mali predstavu - ide o systém v mozgu, ktorý ovplyvňuje procesy okolo dopamínu (čiže všetko, čo sa v mozgu okolo dopamínu, môže diať... jeho vylučovanie, prenos, zachytávanie a pod).
Craving sa dostavuje i pri nadmernej i pri nedostatočnej dopaminergnej stimulácii. Craving sa teda dostavuje v situácií, keď je dopamín v mozgu málo stimulovaný (napr.: v dôsledku abstinencie) alebo naopak, keď je dopamín v mozgu stimulovaný vo zvýšenej forme (napr.: ak abstinent vidí niekoho, kto injekčne užíva, vidí film o drogách a pod.)
Craving je:

  • Túžba po odmeňujúcich účinkoch drogy
  • Túžba ujsť pred nepríjemnými psychickými stavmi  napr.: pri abstinencii
  • Stav s obsesívnym charakterom (akoby stav posadnutosti drogou, pozn. autorky)ii

Inde sa craving opisuje ako silná túžba alebo chuť užívať drogy. Táto túžba je akoby mix zážitkov, ktoré ľudia poznajú z obdobia, keď heroín užívali a spomienok na účinok heroínu. Craving ľudia prežívajú ako menej intenzívny heroínový „rauš“. Ľudia cítia tento slabší „rauš“ v celom tele a pociťujú nevoľnosť. Majú pocit, že si intenzitu  „raušu“ môžu zvýšiť a nevoľnosť odstrániť, ak užijú heroín (alebo inú drogu). Zároveň aj nevolnosť aj „rauš“ v skutočnosti zažívali v minulosti, keď drogy užívali. Tento druh túžby (cravingu) trvá krátko – 15-20 min -  zriedkavo dlhšie ako hodinu. Po roku abstinencie tieto chute klesajú, ak sa vôbec objavujú.
Ľudia, ktorí prestali užívať drogy, cítili silnú túžbu po droge, ak boli vystavený konkrétnym podnetom. Tieto podnety súviseli s ich minulosťou – ľudia sa ich naučili vnímať počas prežívania „absťáku“. Preto, keď abstinujúci ľudia navštevujú miesta alebo vidia podnety, ktoré súvisia s užívaním drog , môžu zažívať príznaky „absťáku“. Výsledkom týchto pocitov, prejavov a ťažkostí môže byť, že ľudia začínajú rozmýšľať o drogách, o tom, kde ich zohnať a užiť.iii

Ako premôcť craving?
Tieto informácie som našla pod nickom Art @ a autor sa odvoláva na vlastnú skúsenosť.
Pri cravingu bývajú najťažšie prvé sekundy. Ak sa však naučíme nepripúšťať si myšlienku na heroín, nebudeme mať s myšlienkami a túžbou na drogy kontakt. To si však vyžaduje prax.
1. To, čo musíme urobiť, je zaujať myseľ niečím iným. Možno bude nutné to robiť celý deň, ale jedno je isté. Nedá sa myslieť na dve veci naraz. Verte mi, funguje to a je to skvelý spôsob ako sa zbaviť myšlienok na heroín.
2. Ďalej je dôležité o svojej chuti a o myšlienkach na heroín niekomu povedať.
3. Ďalšiu vec, ktorú môžete skúsiť je jesť čokoládu.
4. Dôležité je sa niečím zamestnať a nie izolovať sa.iv

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Zdroje:
i Kalina, K. a kol.(2008). Základy klinické adiktológie. Praha: Grada ISBN 978-80-247-1411-0
ii Kalina, K. a kol.(2008). Základy klinické adiktológie. Praha: Grada ISBN 978-80-247-1411-0
iii http://wiredintorecovery.org/articles/entry/1885/learning-from-people-who-overcome-heroin-addiction-without-treatment-part-3/ 
iv http://drugaddictiontherapyguy.com/how-to-stop-craving-heroin/