Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Návraty k drogám - relapsy a recidívy

Veľa ľudí kráča k abstinencii cestou relapsov a recidív. Je ich tak veľa, že odborníci a odborníčky na liečbu drogových závislostí hovora, že relapsy a recidívy sú súčasťou liečby. Mnohé liečebné zariadenia (žiaľ včšinou v zahraničí) venujú už počas liečby pozornosť prevencie recidív, aby zvýšili úspešnosť liečby.

Relaps = „pošmyknutie“ či jednorázové užitie drogy. Nemusí viesť k návratu k (zne)užívaniu drog tzv. recidíve. Recidíva = návrat k (zne)užívaniu drog. Môže viesť k užívaní v rovnakej alebo väčšej frekvencii ako pred tým.

2/3 VŠETÝCH RELAPSOV SA OBJAVIA POČAS PRVÝCH 90 DNÍ

Akokoľvek je to bolestivé, pravdou je, že relapsy a recidívy  jednoducho patria k liečbe. Rovnako ako pády patria k učeniu chôdze. Neurofarmakológ George Koob z výskumného inštitútu v La Jolla v Kalifornii odhaduje, že: „80percent ľudí so závislosťou, ktorí opustia detoxifikačný program, sa k užívaniu drog vráti do roka. Len asi 20percent dokáže abstinovať po absolvovaní detoxifikačného programu.“Z toho vyplýva, že návrat k užívaniu drog po absolvovaní liečby, nie ľudské zlyhanie. Je to súčasť dlhej cesty k trvalej abstinencii. V každom prípade občas zlyhať je prirodzené a ľudské. 80percent je vysoké číslo, aj keď o ňom hovorí jeden z mnohých výskumov. Ťažko sa nastupuje na liečbu, keď si ho predstavíme. Avšak, dá sa na to pozrieť aj z druhej strany. Každá liečba nám pomáha spoznať svoju závislosť lepšie. Získať proti nej účinnejšie zbrane. A ak som po liečbe opäť v užívaní až po uši? Toto číslo hovorí, že patrím k "80percntnej väčšine". Čím skôr sa opäť postavím a skúsim to s liečbou opäť, tým rýchlejšie sa priblížim k úspešnejšej „20percentnej menšine“.

AKO PREDÍSŤ RECIDÍVE?
Keďže čísla z úvodu sú ohromujúce, asi aj preto  lekári a lekárky z celého sveta venujú svoju pozornosť práve prevencii relapsov. Výsledkom ich práce je zistenie: „Napriek tomu, že recidívy sa týkajú väčšiny liečených ľudí, existujú možnosti, ako recidívam predísť!“ Je vypracovaných mnoho modelov prevencie recidív, ktoré sú súčasťou liečby. Modely prevencie recidív pomáhajú spoznať konkrétne rizikové situácie každého klienta/klientky (tzv. spúšťače) a pomáhajú mu nájsť stratégie ako týmto spúšťačom odolať.

Pozrime sa teda konkrétne spôsoby, ako sa dá predísť recidíve:

  • Predchádzanie recidívam by malo byť plánované. Je dôležité sa pripraviť na to, že sa chute na drogu môžu objaviť a pripraviť si plán na zvládnutie chutí. Základom je poznať odpovede na otázku „Čo dnes potrebujem spraviť, aby som neužil/a drogu?“
  • Je dôležité spoznať svoje spúšťače. Väčšina ľudí, ktorí sa vrátili k užívaniu drog (zrecidivovali) si pri dôkladnom rozmýšľaní spomenú na momenty alebo situácie (tzv. spúšťače), ktoré viedli k ich opätovnému užívaniu drog. Existuje mnoho spúšťačov, ktoré vedú k recidíve. Jeden z najčastejších je alkohol. Keď sú ľudia pod vplyvom alkoholu, ťažšie sa im odoláva iným drogám. Ak je reakciou na spúšťač užitie drogy, je dôležité spoznať odpoveď na otázku „Čo som od drogy očakával/a? S čím mi mala droga pomôcť?“ To nám pomáha zistiť,  čo v skutočnosti droga urobila  – splnila očakávania alebo naopak nie?
  • Recidíve predchádza relaps. Je dôležité vedieť, že na ceste abstinencie sa človek môže pošmyknúť a drogu užiť. Avšak pošmyknutie (vyskúšanie drogy), nie je to isté ako návrat k drogám. To, že niekto po droge siahol ešte nemusí znamenať, že po nej siahne zas a opäť. Nedajte sa zlomiť výčitkami a pocitom zlyhania. Ak ste sa na ceste abstinenciou pošmykli a užili drogu, môžete sa opäť postaviť a kráčať ďalej. Čím skôr to spravíte, tým jednoduchšie to bude.

NAJČASTEJŠIE SPÚŠŤAČE

Recidíva je väčšinou spôsobená kombináciou spúšťačov. Je dôležité spoznať všetky. Pretože jeden z nich bude poslednou kvapkou, pri ktorej pretečie pohár abstinencie. Toto sú možné spúšťače:

  • Stopnutie/zníženie užívaných liekov. Sem patrí napríklad „rýchle znižovanie metadonu“ s cieľom byť čo najrýchlejšie „čistým“.
  • Zotrvávanie v spoločnosti ľudí, ktorí drogy užívajú, poprípade na miestach, kde sa drogy predávajú. Aj toto je častá realita vašich životov. Napriek tomu, že sa vrátite z liečby, musíte sa vrátiť do bytu alebo do paneláku, kde sa drogy užívajú.
  • Izolácia – často chcú ľudia všetko prekonať sami. Keď cítia, že začínajú problémy, chcú ich riešiť sami. Nezavolajú si odbornú pomoc na začiatku. Nevyužijú pomoc, ktorá je tu pre nich. Chcú všetko zvládnuť sami.
  • Ťažká životná situácia. Život nie je jednoduchý a často nám prináša bolestivé momenty. Smrť blízkeho, rozchod/rozvod, strata bývania či zamestnania. To všetko vedie k bolesti, ktorú drogy vedia dočasne zmierniť.
  • Veľké radostné situácie. Je to zvláštne ale aj priveľké šťastie môže byť spúšťačom. Výhra v lotérii, narodenie dieťaťa, zvýšenie platu – to všetko môže byť príležitosť na oslavu, ktorá môže skĺznuť do opakovaného nekontrolovaného užívania drog.
  • Nuda – pokiaľ sa človek vráti z liečby a nenachádza uplatnenie v práci, v štúdiu alebo v iných aktivitách, môže ho nuda doviesť späť k užívaniu drog. Darmo, ak sedíme celý deň doma a „čumíme do blba“ je ťažké nemyslieť na pocity, ktoré nám dávala droga.
  • Vyskytnutie sa iných problémov – drogy nám často pomáhajú zabúdať na mnohé problémy. Je možné, že keď prestaneme užívať drogy, začnú sa k nám vracať iné problémy z detstva (napr.: depresie, bolesť zo zneužívania v detstve). Tieto problémy, a pocity s nimi súvisiace, nás môžu dostať na kreslo psychológa alebo pred dvere dílera.

Len spoznanie spúšťačov nestačí. Dôležité je mať pripravenú odpoveď na otázku „Čo urobím, aby som svoje spúšťače prekonal/a bez užitia drogy.“
Ďalším krokom je mať vypracovaný plán aktivít alebo činností, ktoré mi zabezpečia kontakt s ľuďmi, ktorí mi dokážu pomôcť vyhnúť sa drogám. Dôležitú úlohu v prevencii recidív zohráva rodina. Pokiaľ je to možné, pokúste sa nájsť zmierenie s najbližšími. Teda pokiaľ vám toto zblíženie pomôže vyhnúť sa užívaniu drog. Pomôcť môže aj osobný plán prevencie a recidív.
Je dôležité svoje spúšťače stále sledovať, pretože sa menia. Iné budú prvé 3 mesiace a iné sa objavia po roku. Čím dlhšie vydržíte tým budú slabšie, ale ich sila môže narásť aj po rokoch napríklad pri bolestnej životnej situácii.

Možno toto čítanie bolo trošku predbiehaním vašej budúcnosti. Alebo môže byť zmierením sa s vašou minulosťou a s neúspechmi v liečbe, ktoré ste zažili. Pretože nezabúdajte – cesta k abstinencii je dlhá a tŕnistá. Relapsy a recidívy sú jej súčasťou. Avšak vy sa na ne dokážete pripraviť, rovnako ako na každú veľkú cestu.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Zdroje: http://www.tgorski.com/gorski_articles/developing_a_relapse_prevention_plan.htm
http://www.relapse-prevention.org/, http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh23-2/151-160.pdf