Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Sekcia DROGY

drogy

Drogy nie sú produktom modernej doby, skôr naopak sprevádzali ľudstvo už od a objavovali sa vo mnohých, ak nie všetkých kultúrach.
Definícií drog je pomerne veľa či už na odbornej alebo laickej úrovni a sú rôzne pohľady na to, čo vlastne droga je. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie  (WHO ):
„Droga je každá substancia, ktorá po vpravení do živého organizmu môže zmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií, pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálnu nervovú sústavu a môže mať priznané postavenie lieku.“
V dnešnej dobe poznáme rôzne drogy, z rôznymi účinkami, podľa ktorých si vieme drogy rozdeliť do nasledovných kategórií.
•    Drogy so sedatívnymi účinkami (heroín, ópium, benzodiazepíny)
•    Drogy so stimulačnými účinkami (pervitín, kokaín, speed)    
•    Drogy s halucinogénnymi účinkami (LSD, marihuana, lysohlávky)

Ďalšie delenie drog môže byť podľa zákona.
•    Legálne drogy (alkohol, tabak, toluén, lieky a iné)
•    Nelegálne drogy (marihuana, heroín, pervitín, LSD a iné)
Drogy sa ešte delia podľa výroby.
•    Prírodné (tabak, marihuana, lysohlávky)
•    Polosyntetické (heroín, kokaín)
•    Syntetické (pervitín,LSD, extáza)

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Zdroje:
Interné materiály OZ odyseus
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/
Fotografiu poskytla dobrovoľníčka Veronika Žilinská.

 

 

 

Prihlásenie

Niektoré články sú určené len registrovaným užívateľom kvôli citlivosti údajov. Prístup k nim získate až po prihlásení.