Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

HCV a metadon - zaujímavý paradox

Hepatitída C:  zaujímavý paradox pri substitúcii metadonom

Je možné, že z drogovej scény môže vzísť poznatok, ktorý by výrazne zmenil pohľad na niektoré všeobecne uznávané predstavy o funkcii ľudského organizmu? Ukazuje sa, že takýto názor nie je možno natoľko absurdný, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Príkladom môžu byť nasledujúce riadky.

V dnešnej dobe stále stúpa počet užívateľov/liek opiátov žijúcich s vírusom hepatitídy C (ďalej HCV). Medzi ľuďmi, ktorí nastúpili na substitučnú liečbu metadonom v niektorých z terapeutických centier a kliník v zahraničí, sa počet ľudí žijúcich s vírusom HCV pohybuje až okolo 96%. Marc Shinderman a Sarze Maxwell z Centra pre problémy so závislosťou v Chicagu sa zaoberali zvýšenými požiadavkami na dávku metadonu u ľudí žijúcich s vírusom HCV.

Z 558 ľudí, ktorí navštevovali metadonový substitučný program bolo u 60% (335 osôb) diagnostikovaná HCV. Väčšina z nich užívala injekčne heroín. Bez ohľadu na vek, mali ľudia žijúci s HCV dlhšiu históriu užívania heroínu. Väčšina z nich dlhodobo navštevovala metadonový substitučný program a počas liečby nebolo u nich zaznamenané zneužívanie ilegálnych drog.

Čo sa týka dávok metadonu, priemerná dávka, ktorá bola podávaná HCV negatívnym ľuďom, bola 119mg metadonu/deň (rozpätie sa pohybovalo od 10 – 600mg/deň). U ľudí žijúcich s HCV dávka metadonu dosahovala v priemere 179 mg metadonu/deň, ale rozpätie bolo podstatne širšie (až do 1300 mg/ deň). Priemerná substitučná dávka metadonu u ľudí žijúcich s HCV bola viac než o 50% vyššia ako u HCV negatívnych osôb v metadonovom substitučnom programe.

Shinderman a Maxwell sa zamýšľajú nad tým, ako je to možné. Všetky doterajšie poznatky hovoria o tom, že ochorenia pečene zhoršujú jej funkciu. Logicky by mali ľudia žijúci s HCV potrebovať menej metadonu. V skutočnosti je tomu však presne naopak. Najnovšie výskumy potvrdzujú, že vírus HCV aktivuje nejaké doposiaľ neznáme enzýmy, čo vedie k rýchlejšej látkovej premene metadonu v pečeni. Tým sa zvyšujú požiadavky na dávku metadonu u ľudí žijúcich s HCV. Tento jav je na klinike Shindermana  a Maxwella natoľko známy, že pokiaľ príde človek v  metadonovej substitučnej liečbe s požiadavkou na zvýšenie dávky metadonu, sú mu automaticky navrhnuté testy na zistenie protilátok HCV v krvi. Nejde o jedinečné pozorovanie. O tejto skúsenosti hovorili viacerí lekári na konferencii Európska asociácia liečby závislosti od opiátov 2005. Podľa Maxwellových slov si tento pozoruhodný fenomén vyžiada ešte dlhodobý výskum. Začiatkom roku 2000 prebiehala príprava rozsiahlej štúdie na vzorke cca 1000 osôb, ktorá mala bližšie objasniť vplyv jednotlivých mechanizmov na metabolizmus metadonu. Výsledky sa
nám zatiaľ nepodarilo získať.

Aj keď si na zodpovedanie mnohých otázok budeme musieť ešte nejaký čas počkať, už dnes môžeme skonštatovať, že ak človek žijúci s HCV v metadonovej substitučnej liečbe žiada o vyššiu dávku metadonu, môže to súvisieť s jeho diagnózou. Taktiež je možné odporučiť testy na protilátky HCV, pokiaľ človek príde s požiadavkou na zvýšenie nastavenia metadonu.

Prebraté z http://www.zdrava-rodina.cz/ - na podklade článku v Addiction Treatment Forum
2000; 9(4):4-7 na www.atforum.com