Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Nová liečba hepatitídy typu C

Pacienti trpiaci hepatitídou typu C majú v súčasnosti k dispozícii už aj novú liečbu. Kým v minulosti sa používala pri liečbe dvojkombinácia interferónov a virostatík, posledné dva roky ide o trojkombinačnú liečbu s pridanou treťou účinnou látkou. Okrem interferónov (bielkoviny ktoré pôsobia proti zápalom a vírusovým infekciám) a virostatík (obmedzujú množenie vírusu v bunke) sú na Slovensku dostupné už aj nové lieky.

Nové lieky

Jednou z účinných látok je napríklad Telaprevir. Lieči pacientov s genotypom 1, určená je pre pacientov/ky s chronickou infekciou. Úspešná liečba znižuje riziká dlhodobých komplikácií hepatitídy C. Podáva sa v kombinácií s interferónom a ribavirínom. Užíva sa vo forme tabliet dva alebo tri krát denne. K dispozícii je len na lekársky predpis.

Kto ho môže užívať: ľudia liečení na hepatitídu C po prvý krát, pacienti ktorí neboli liečení na HCV, pacienti vo všetkých štádiách ochorenia pečene vrátane cirhózy pečene.

Nie je vhodný pre pacientov, ktorým bola darovaná časť pečene alebo pacientom ktorým zlyháva pečeň.

Nežiadúce účinky: anémia, nevoľnosť, hnačka, kožné vyrážky a svrbenie.

Ďalšou účinnou látkou z nových liekov je aj Boceprevir. Rovnako sa užíva v trojkombinácii s interferónom a ribavirínom. Liek blokuje enzýmy, ktoré musí vírus použiť na svoju reprodukciu a tak nedochádza k množeniu vírusu.

Kto ho môže užívať:pacienti s genotypom 1 a chronickou hepatitídou C, liečení ale aj nevyliečení pacienti, osoby vo všetkých štádiách pečene vrátane cirhózy

Rovnako nie je vhodný pre pacientov ktorým bola darovaná časť pečene alebo pacientom, ktorým zlyháva pečeň.

Užíva sa vo forme kapsúl a to štyri kapsule tri krát denne.

Úspešnosť liečby: najväčšiu úspešnosť dosahujú pacienti ktorí podstupujú liečbu prvý krát a pacienti so zhoršeným stavom (relaps).

Trojitá terapia nefunguje dobre pre ľudí, ktorí mali len čiastočnú odpoveď, alebo žiadnu odpoveď na predchádzajúcu liečbu.

Vedľajšie účinky: anémia, nevoľnosť, únava, bolesť hlavy, neobvyklé chuťové vnemy.

Najdôležitejším faktorom pri liečbe je predošlý priebeh liečenia. Väčšiu šancu na vyliečenie majú doteraz neliečení pacienti alebo liečení, ktorým sa ochorenie vrátilo.

Nový typ liečby je schválený nie len pre pacientov, ktorí predtým neboli liečený, teda nie sú ovplyvňovaní žiadnou liečbou, rovnako je liečba schválená u ľudí liečených dvojkombináciou.

Bohužiaľ, jedná sa o extrémne drahú liečbu ktorej náklady na jedného pacienta sa pohybujú okolo 17 tisíc Eur. Suma je samozrejme orientačná, pretože záleží na type HCV, ktorý ovplyvňuje dĺžku liečby, počet a dávkovanie liekov. Na Slovensku je táto liečba často krát nedostupná práve ľudom užívajúcim drogy z dôvodu, že je veľmi finančne náročná. Nárok na liečbu má však každý pacient, komplikácie môžu nastať v prípade ak má človek vysoké dlžoby na poistnom. Vtedy sa situácia pacienta posudzuje a rieši individuálne.

Na Slovensku je liečba podmienená polročnou abstinenciou od drog. Napriek tomu, že skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že ak je pacient správne nastavený na liečbu je možná spolupráca medzi adiktológom a hematológom a tak liečiť aj človeka ktorý užíva drogy.

Samotná liečba trvá štandardne rok, môže sa skrátiť aj na dobu 6 mesiacov. Záleží však, ako pacient na liečbu reaguje, keďže u každého pacienta liečba prebieha individuálne. Liečba trojkombináciou sa celkovo využíva pri genotype 1 a to z toho dôvodu, že pri genotype 2 a 3 sa liečba dvojkombináciou ukazuje ako dostatočne účinná.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívanie drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

článok napísala: Nikoleta Beďušová

Zdroje:

http://www.edukafarm.sk/data/soubory/casopisy/mediNEWS/02-2014/12.pdf

http://www.virusova-hepatitida.sk/dlzka-liecby

http://www.infohep.org/Hepatitis-C-treatment-factsheet-Boceprevir-iVictrelisi/page/2845312/
http://www.infohep.org/Hepatitis-C-treatment-factsheet-Telaprevir-iIncivoi/page/2844968/
http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5341&magazine_id=1
http://www.drogy.org/index.php/hcv/hcv-a-metadon-zaujimavy-paradox