Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Stanovenie diagnózy HCV

Liečba hepatitídy (žltačky) typu C má najväčšiu šancu na úspech, ak sa ľudia začnú liečiť hneď ako je to potrebné (o tom rozhoduje lekár). Takže pokiaľ si myslíte, že ste sa ocitli v situácii, kde ste sa mohli nakaziť vírusom hepatitídy typu C, má význam ísť na testy. Poprípade, ak ste vírusom hepatitídy typu C ohrozovaní /ohrozované opakovane, je dôležité realizovať testy na hepatitídu typu C opakovane.

Na stanovenie diagnózy sa využíva sada rôznych testov. Pozrieme sa na ne pekne poporiadku.

Testy na protilátky vírusu hepatitídy typu C
Krvné testy, ktoré zisťujú hepatitídu typu C sú testy na protilátky vírusu hepatitídy typu C v krvi. Krvný test zisťuje, či bol váš organizmus v kontakte s vírusom hepatitídy typu C a či si stihol na vírus vytvoriť protilátky. Tento test nezisťuje, či je v tele vírus hepatitídy typu C, ale to, či si organizmus na vírus vytvoril protilátky. Protilátky sa tvoria cca. 8- 12 týždňov (maximálne 6 mesiacov) od nakazenia sa vírusom hepatitídy typu C. Teda cca. 8- 12 týždňov (maximálne 6 mesiacov)  od zdieľania pomôcok na užívanie drog.

Je to dôležité preto, že:

  • Ak pôjdete na testy na protilátky hepatitídy typu C hneď po rizikovej situácii a teda skôr ako si telo vytvorí protilátky, bude váš test tzv. falošne negatívny.
  • Tento test nezistí, či v tele stále vírus hepatitídy typu C je a ani to, či je človek stále infekčný. Na to je potrebné absolvovať ďalšie testy.
  • Test vie úspešne potvrdiť negativitu HCV
  • V prípade, že test na protilátky HCV zareaguje pozitívne, je nutné pokračovať v ďalšej diagnostike. Na to slúžia testy a vyšetrenia, o ktorých píšem ďalej.

V prípade užívania drog aj pri dodržiavaní zásad bezpečnejšieho užívania drog (teda najmä zásady nezdieľania pomôcok k užívaniu) sa odporúča realizovať testy na protilátky hepatitídy typu C minimálne raz do roka. Ak zdieľate opakovane nejaké pomôcky napr.: ihla, lyžička, voda, „šňupátko“, je vhodné ísť na testy aj častejšie.

V súčasnosti môžete využiť služby OZ Odyseus, ktoré ľuďom užívajúcim drogy ponúka bezplatne a anonymne testy na protilátky HCV.

PCR test
Tento test zisťuje existenciu vírusu hepatitídy C v krvi (konkrétne RNA vírusu hepatitídy C) a vírusovú záťaž (teda počet kópií vírusu hepatitídy typu C). Bežne sa robí ľuďom až vtedy, ak ich test na protilátky hepatitídy typu C vyjde pozitívne.

Je možné ho za úhradu zrealizovať niekoľko dní po rizikovej situácií. Vďaka tomu sa urýchli diagnostika. Väčšinou však cena odradí od tohto postupu (našla som cenu cca. 75€).

Existujú 3 druhy PCR testov:

  1. PCR test na zistenie vírusu HCV v krvi - niekedy sa mu hovorí aj kvalitatívny test. Využíva sa na potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia z reaktívneho výsledku testu na protilátky HCV. Zisťuje prítomnosť vírusu. Ak vyjde pozitívne, tak naznačuje prebiehanie infekcie HCV v tele. Človek je HCV pozitívny. Ak test vyjde negatívne, je nutné tento test opakovať na potvrdenie negativity po 4-6 týždňov a maximálne po 12-20 týždňov.
  2. PCR test na zistenie vírusovej záťaže - niekedy sa mu hovorí aj kvantitatívny test. Tento test meria počet kópií vírusov v krvi. Počet kópií vírusov HCV v krvi je dôležitou informáciou aj pri meraní úspešnosti liečby HCV.
  3. PCR test na zistenie genotypu - stanovuje konrétny genotyp HCV. Stanovenie genotpyu HCVje dôležité pre stanovenie prognózy liečby i ochorenia a pomáha vybrať efektívnejšiu leičbu. Aj keď ľudia často hovoria o HCV víruse ako o jednom víruse, v skutočnosti je to omnoho komplikovanejšie. Viac si prečítaš tu.

Pečeňové testy
Pečeňové testy merajú úroveň enzýmov produkovaných pečeňov. Tieto testy môžu odhaliť nakoľko je pečeň vírusom hepatitídy typu C poškodená. Avšak niektorým ľuďom pečeňové testy poškodenie neodhalia. Tí musia absolvovať biopsiiu pečene.

Tranzientná elastografia

Je diagnostická metódam ktorá za pomocou ultrazvuku umožňuje nepriame hodnotenie elasticity pečene. Využíva sa na stanovenie stupňa fibrózy (tzv. zjazvovania pečene) a na včasné zistenie cirhózy pečene.

Biopsia pečene
Biopsia pečene je dôležitá pri rozhodovaní, aký typ liečby bude treba použiť. Môže pomôcť odhadnúť aj približne ako dlho bude liečba trvať. Jedná sa o odobratie malého množstva tkaniva pečene. Toto tkanivo sa mikroskopicky skúma.

Zdroje: http://www.britishlivertrust.org.uk/home/health-professionals/literature-for-professionals/a-professionals-guide-to-hepatitis-c-and-injecting-drug-use/testing-for-hepatitis-c.aspx, prístupné 29. júna 2011, http://www.aidsmap.com/v634436470425970000/file/1050645/hepatitis_ENG_2010_web_pdf.pdf? prístupné 29. júna 2011, http://www.hepatologia.sk/37_MHD_program_abstrakty.pdf prístupné 20.apríla 2012, http://www.hep.org.au/documents/factsheets/TestingOverview2010.pdf prístupné 20.apríla 2012

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.