Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Vírus žltačky typu C

Vírus žltačky alebo hepatitídy typu C (HCV) spôsobuje ochorenie žltačky/hepatitídy typu C. Je to vírus, ktorý sa prenáša najmä krvou. Vírus HCV sa prenáša priamim vystavením sa infikovanou krvou z človeka na človeka. HCV vírus napáda najmä bunky pečene. (1)

Patrí do vírusov čeľade Flaviridae. Jeho základom je ribonukledová kyselina RNA. Vírus HCV potrebuje k svojmu životu a množeniu ľudské bunky. V tomto prípade sú to bunky pečene.(3)

Jeho schopnosť meniť sa je obrovská.

Práve pre schopnosť meniť sa má niekoľko genotypov, subtypov a kvázikmeňov. (2) Človek žijúci s HCV dostane diagnózu, ktorá mu hovorí aj ktorý genotyp a subtyp má. Genotypy, subtypy a kmene hovoria o veľkej schopnosti vírusu HCV sa meniť a mať rôzne genetické variácie. Toto delenie nám hovorí :

  • o geografickom členení. V rôznych regiónoch sveta, sa konkrétne genotypy/subtypy vyskytujú častejšie,
  • o prognóze rozvíjania ochorenia. Niektoré subtypy sa rozvíjajú pomalšie ako druhé
  • úspešnosti či charaktere liečby. Rôzne subtypy sú odolnejšie alebo naopak menej odolné voči liečbe.

Genotyp (kmeň)
Bolo spoznaných 11 genotypov na celom svete. Najčastejšie sa genotypy označujú číslicami 1-11. (4) Najznámejšími sú genotypy HCV 1- HCV 6 (7).

  • Genotypy HCV 1, HCV 2 a HCV 3 sa nachádzajú takmer všade na svete. Genotyp HCV5 sa takmer výhradne nachádza v Južnej Afrike, a genotypy HCV6-HCV11 sa nachádzajú v Ázii. (4)
  • Pri genotype HCV1 je najmenej pravdepodobné, že  liečba HCV1 bude v akútnom štádiu úspešná, liečba môže trvať dlhšie a sú potrebné vyššie dávky liekov.  Vo všeobecnosti sa genotypy HCV2 a HCV3 považujú za tie, ktorých liečba trvá 24 týždňov. (6)

Subtyp (podtyp)
Subtypy sa označujú písmenami a, b, c atď. (4)

Najviac zo všetkých je 1a a 1b – tie tvoria asi 60% všetkých HCV infekcií.

Kvázimeň
Vírus HCV sa neustále mení a kopíruje. Predpokladá sa, že HCV je denne schopné niekoľko miliónov svojich kópií. Toto kopírovanie je veľmi nepresné a preto vznikajú aj kvázikmene. Sú jedinečné, tak ako je jedinečná snaha každého organizmu bojovať proti vírusu HCV. Kvázikmeň sa opäť označuje číslicou. Niektoré zdroje uvádzajú, že existuje približne 100 kvázikmeňov(4)  a iné zas predpokladajú milióny (7) rôznych kvázikmeňov.  Dôležitosť kvázikmeňov pri liečbe HCV zatiaľ nie je jasná. Sú potrebné ďalšie výskumy, ktoré by odhalili ich vplyv.

Ako je vidieť z prečítaného. Výsledky jednotlivých testov môžu byť mätúce a vyžadujú si špecialistu na interpretáciu. Je dôležité, aby ľudia žijúci s HCV mali prístup k odborníkovi (najlepšie hepatológovi), ktorí im vie podrobne vysvetliť ich diagnózu. (6)

Schopnosť vírusu HCV vytvárať genotypy a subtypy sú tiež dôvodom, prečo dodnes neexistuje účinná očkovacia vakcína proti žltačke typu C a prečo je liečba HCV tak náročná.

HCV vs. HIV

Vírus HCV je v porovnaní s vírusom HIV odolnejší. Vírus HIV umiera na vzduchu, umiera v uschnutej krvi, umiera pri dezinfekcii či pri preváraní. Vírus HCV je však odolnejší. Vírus HCV je oproti vírusu HIV 10krát infekčnejší prenosm krv – krv.  Pri sexuálnom prenose je riziko prenosu vírus HCV výrazne nižšie ako je tomu pri HIV. (5)

Očkovanie na HCV neexistuje

K dnešnému dňu neexistuje očkovacia látka proti HCV. (1) Najväčším problémom je už spomínaná rozmanitosť vírusu HCV. Mnohí si mylsne myslia, že očkovacia látka na HCV existuje. Avšak dodnes existuje iba očkovacia látka proti vírusu žltačky typu A a typu B.

Liečba je možná

Existujú rôzne spôsoby liečby na odstránenie vírusu HCV alebo na spomalenie/zastavenie vyvíjajúceho sa ochorenia žltačky typu C. (1) Žltačka typu C sa lieči kombináciou liekov ribavirín a pegylovaný interferón. Má veľmi dobré výsledky. Žiaľ na Slovensku nie je liečba HCV prístupná ľuďom, ktorí užívajú drogy. Liečba je možná len po predložení dokladu o 6 mesačnej abstinencii.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Zdroj info: (1) http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/HCV%20Guide_2011.pdf, (2) http://www.hepccouncilsa.asn.au/about-hepatitis/genotypes  (3) http://www.medicinenet.com/hepatitis_c/article.htm#nature (4) http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo2003/en/index2.html (5) http://hepatitis.about.com/od/hepatitisc/a/TenHCVfacts.htm (6) A professional’s guide to hepatitis C and injecting drug use.  http://www.britishlivertrust.org.uk/home/order-publications/download-publications.aspx  (7) http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/genotype.pdf