Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Vzťah medzi depresiou a hepatirídou typu C

Neviem, či ste o tom už počuli. Výskumy dokazujú, že ľudia žijúci s hepatitídou typu C (HCV) trpia častejšie depresiou ako bežná populácia. Prečo  tomu môže byť tak, o tom sa budete môcť dozveieť v tomto článku.

Čo je depresia?

Je to obdobie depresívnej nálady alebo neschopnosť prežívať radosť zo zvyčajne príjemných životných udalostí (napr.: sex, spoločenský život, úspech), ktoré trvá dlhšie ako 2 týždne.
Pri depresii sa musia prejaviť minimálne 4 z nasledujúcich znakov:

 • Zdrvujúci smútok, prázdnota
 • Nedostatok záujmu alebo radosti
 • Znížená chuť do jedla, chudnutie
 • Poruchy spánku
 • Únava, strata energie
 • Pocity viny a bezmocnosti
 • Problémy so sústredením a rozhodovaním
 • Opakujúce myšlienky na smrť, samovražedné sklony (1)

Depresia a HCV
Hovorí sa, že všeobecne depresiou trpí 6-10% ľudí. Ak sa však pozrieme len na ľudí žijúcich s HCV, tak zistíme, že medzi nimi trpí depresiou až 24-70%. (1) To je významne viacej ako je tomu v bežnej populácii. A tak  vedci hľadajú odpoveď na otázku: „Prečo je to tak?“ Samozrejme, že neexistuje jasná odpoveď. Ak pátrame po príčinách, tak môžeme objaviť 4 súvislosti medzi depresiou a životom s HCV.

1. Depresia a užívanie drog
Prvým predpokladom je, že ľudia užívajúci drogy trpia depresiami vo vyššej miere ako ľudia, ktorí drogy neužívajú. (2) Ako sme už hovorili vyššie:  depresiou všeobecne trpí 6-10% ľudí (1). Podľa štúdie vykonanej v Amerike sa až u 21% z ľudí, ktorí užívajú drogy vyskytuje depresia. (4) A to je teda významný rozdiel. Práve takéto výskumy potvrdzujú názor, že:

 • ľudia trpiaci depresiou aj častejšie užívajú drogy alebo
 • ľudia užívajúci drogy častejšie trpia depresiou.

Keďže sa HCV týka najmä ľudí injekčne užívajúcich drogy, tak aj preto sa medzi nimi častejšie môže vyskytovať depresia.

2. Depresia a liečba HCV
Liečba HCV môže zvýšiť výskyt depresie. Na liečbu sa využívajú rôzne lieky (ribavirín, pegylovaný interferón a inhibítor HCV proteázy) a rôzne veľkosti dávky liekov podľa genotypu HCV. Ako vedľajší účinok liekov sa môže objaviť depresia alebo porucha nálady. Depresia s môže objaviť u 20% – 40% liečených ľudí. (1) Zároveň je liečba HCV náročná.  Trvá 24 – 48 týždňov, počas ktorých je nutné pravidelne dodržiavať liečebný režim. Liečba nemusí napredovať tak ako ľudia očakávajú (napr.: nemusia sa im zlepšovať výsledky).(6) To všetko zvyšuje pravdepodobnosť vzniku depresie. Prejavy depresie môžu byť natoľko závažné, že sa človek rozhodne prerušiť liečbu. Aj preto neváhajte a v prípade, že sa počas liečby HCV cítite depresívne, vyhľadajte odbornú pomoc a hovorte o tom so svojim ošetrujúcim lekárom. V teréne vám radi ponúkneme kontakt na psychologičku.

3. Depresia a prežívanie HCV ochorenia
Podľa tejto teórie zvýšený výskyt depresie u ľudí žijúcich s HCV spôsobuje prežívanie a vyrovnanie sa so skutočnosťou, že človek žije s dlhotrvajúcim ochorením. Skutočnosť, že človek žije s vírusom HCV zvyšuje psychickú záťaž. To môže byť odrazovým mostíkom pre vznik depresie. (1) Podobné pocity prežívajú aj ľudia s inými typmi dlhotrvajúcich ochorení (napr.: rakovina, HIV, skleróza multiplex). Zároveň môže byť človek v neustálych obavách o svojich blízkych. Môže byť prítomný strach z toho, že niekoho HCV nakazím. Tento pocit môže brzdiť rozvíjajúce sa nové partnerské vzťahy. Človek zo strachu radšej ostáva sám. Na zníženie týchto strachov pomáha vedieť ako sa HCV prenáša. (6)  Niektorí autori pripisujú vznik depresie pri HCV diagnóze podľa toho, ako vnímame svoju diagnózu HCV. Pre niektorých ľudí HCV predstavuje „otroctvo“ alebo „nedostatok kontroly či slobody“. Akoby nás ochorenie držalo v svojich putách. Podľa týchto autorov ľudia žijúci s HCV trpia depresiou, pretože nepociťujú kontrolu nad svojim zdravím. Majú pocit, že oni nemôžu ovplyvniť svoje uzdravenie.  Takéto prežívanie je charakteristické pre ľudí, ktorí:

 • si mylne myslia, že HCV sa nedá vyliečiť,
 • neveria, že sa môžu vyliečiť,
 • nie je pre nich liečba HCV dostupná
 • po zavedení liečby sa cítia zdravotne horšie a tak majú pocit, že sa ich stav zhoršuje. (1)

4. Depresia a vplyv HCV vírusu na telo
Podľa tejto teórie má vírus HCV schopnosť vplývať na centrálny nervový systém človeka tak, že spôsobí depresiu. Táto teória nie je ešte dokázaná. Predpokladmi k tomuto tvrdeniu sú však dôkazy, že vírus HCV priamo spôsobuje únavu, chemické zmeny v tele a iné negatívne vplyvy na centrálnu mozgovú sústavu. (1) Uvidíme časom, či výskumy túto teóriu potvrdia.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívanie drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Zdroje: (1) http://www.hepatitis-central.com/mt/archives/2009/01/why_depression.html (2) http://www.everydayhealth.com/depression/depression-and-substance-abuse.aspx (4) http://www.everydayhealth.com/depression/depression-and-substance-abuse.aspx (5) Guide to hepatitis C for people living with HIV. (2009). vyd.: HIV I-base. www.i-Base.info (6) http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/MH_HCV%20and%20Depression.pdf