Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

História heroínu

ilustracia heroinHeroín má v dnešnej dobe postavenie najnebezpečnejšej látky. Toto postavenie má v očiach mnohých. Avšak koncom 19 storočia to s heroínom bolo inak.

 • 21. augusta 1897 objaví Felix Hoffmann diacetylmorfín (teda Heroín), keď sa snaží nájsť nový liek na liečbu dýchacích ťažkostí pre firmu Friedrich Bayer & Co. V tej dobe sa na dýchacie ťažkosti predpisuje kodeín a morfium.

 • 1898 Henrich Dreser robí testy Heroínu na zvieratách. Prostredníctvom svojich pokusov na zvieratách dospieva k sľubným objavom a odporúča testovanie heroínu i na ľuďoch.

 • 1898 Henrich Dreser a Theobald Floret testujú Heroín na zamestnancoch závodu Friedrich Bayer & Co. Floret o týchto pokusoch píše: “...Heroín, ktorý už asi pol roka predpisujem na poliklinike Bayerových závodov, sa ukázal ako mimoriadne užitočný, rýchlo a spoľahlivo pôsobiaci prostriedok proti kašľu.“ Floret je prvý, kto predpisuje heroín deťom: „...všetky deti Heroín dobre znášali, bez toho že by sa u nich prejavila čo i len stopa po negatívnych vedľajších účinkoch.“

 • 16. 5. 1898 je podaný Cisárskemu patentnému úradu návrh na ochranu názvu Heroín (Bayerové závody si nemohli dať uznať patent na chemický postup výroby diacetylmorfínu, pretože už bol daný postup v minulosti opisovaný)

 • 1898 – 1927 vynakladajú Bayerové závody veľa finančných prostriedkov na reklamu novému lieku Heroín medzi odbornou a laickou verejnosťou v Nemecku i v zahraničí.

 • 1898 – 1910 takmer všetci lekári, ktorí uverejňujú svoje terapeutické skúsenosti s Heroínom, tvrdia, že Heroín nemá závislostný potenciál alebo že je menej nebezpečný ako morfín.

Prečo si lekári nevšimli riziko vzniku závislosti?

Lekári boli priam nadšení z Heroínu a vôbec sa neobávali „heroinizmu“ porovnateľného s „morfinizmom“. Dôvodom je, že heroín bol v tej dobe predpisovaný na ústne užitie v nízkych dávkach (0,0003g).

 • 1905 informujú Bayerové závody lekársku verejnosť o možnosti predpisovať Heroín pri:
  * ochoreniach dýchacích ciest (napr.: astma, tuberkulóza),
  * bolestiach (napr.: pri rakovine, žalúdočných ťažkostí neliečeného syfilisu),
  * ochorení sexuálnych orgánov (napr.: bolestivá erekcia pri kvapavke, zápal prostaty),
  * psychiatrických ochoreniach (napr.: depresia, starecká demencia, akútna pomätenosť),
  * pri narkóze

 • 1909 sa v Šanghaji na podnet USA koná medzinárodná konferencia o ópiu, ktorá odporúča zákaz predpisovania opiátov (vrátane Heroínu) pri odvykaní závislosti od morfínu. Dopadla bez významných obmedzení.

 • 1911 sa koná v Holandsku Haagska ópiová konferencia, kde sa 11 krajín (napr.: USA, Nemecko, Veľká Británia, Rusko) zaviažu, že budú maximálne obmedzovať výrobu, predaj a používanie Heroínu na lekárske a iné účely.

 • 1915 lekári pochopia, že Heroín má síce cenné vlastnosti, ale nie je to silný liek proti bolesti bez možnosti zneužitia. Tak od roku 1915 postavenie Heroínu slabne. V odbornej tlači sa stále viac a viac objavujú kritické články o Heroíne.

 • 1915 sa tzv. Harrisonovým zákonom musí každý, kto chce obchodovať alebo narábať s Heroínom, zaregistrovať na finančnom úrade.

 • 1919 platí zákaz predpisovania Heroínu ľuďom, ktorí okrem závislosti od ópia nemajú iný zdravotný problém

 • 1920 sa právna ochrana značky Heroín rozšírila do 27 krajín napr.: Austrália, USA, Bulharsko, Nórsko... v roku 1923 sa značka rozširuje ďalej o 25 krajín vrátane Československa.

 • 1923 americká delegácia vedená G. Porterom podáva ženevskej ópiovej komisii návrh na medzinárodný zákaz výroby a distribúcie heroínu. Návrh je zamietnutý v 2.ženevskej dohode o ópiu.

 • 1929 Nemecko redukuje výrobu Heroínu zo 7,4 tony v roku 1928 na 3,8 tony v roku 1929

 • 1931 grémium odborníkov vypracovalo odporúčanie: “Heroínu je potreba sa úplne vzdať, pretože sociálne dôsledky jeho užívania výrazne zatienili jeho lekársku hodnotu. Heroín je v takmer v každom prípade nahraditeľný menej nebezpečnými liekmi, i keď jeho terapeutickú hodnotu posudzujú lekári rozdielne.“ O tomto odporúčaní dlho diskutuje technický výbor. Československý reprezentant Hrdlička zdôrazňuje nutnosť lekárskej slobody pri predpisovaní liekov, na druhej strane za Československo uprednostňuje zákaz Heroínu a za zákaz i hlasuje. Po dlhej diskusii prijíma Spoločnosť národov Dohodu o obmedzení výroby narkotík. Odhadne sa ročná spotreba omamných prostriedkov (vrátane Heroínu) na lekárske potreby, výrobu a akékoľvek narábanie s Heroínom. Každý pohyb Heroínu sleduje Medzinárodná komisia pre kontrolu narkotík.

 • 1956 väčšina štátov upustila od výroby Heroínu.

 • V roku 2002 je jediným oficiálnym výrobcom Heroínu Veľká Británia.

 • V roku 2011 sa heroín využíva pre liečbu závislosti od heroínu (tzv. preskripcia heroínu) napr. v Švajčiarsku, Kanade, Belgicku, Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku, Dánsku. Liečba j postvená na pdoobných princípoch ako substitučná liečba.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Zdroj: Ridder, M. (2002). Heroin od léku k droze. Praha: Argo

 

Prihlásenie

Niektoré články sú určené len registrovaným užívateľom kvôli citlivosti údajov. Prístup k nim získate až po prihlásení.