Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

HIV a jeho množenie v tele

Vírus HIV je vírus, ktorý oslabuje ľudskú imunitu. Je to vírus ľudskej imunodeficiencie. Patrí do skupiny retrovírusov a do podskupiny lentivírusov. V pdostate to znamená, že vírus HIV sám o sebe nie je schopný rastu alebo množenia. Na to všetko potrebuje ľudské bunky, na ktoré sa napojí.


HIV má len 1 vlákno a potrebuje našu DNA

Vírus HIV je ribonukleová kyselina. Pre všetkých, ktorý už dávno na biológiu zabudli pripomínam, že to znamená, že má len 1 vlákno. Toto vlákno má najmä jednu úlohu. Dostať sa do ľudského organizmu a „okopírovať“ genetickú informáciu ľudskej DNA.  Toto prekopírovanie ľudskej DNA sa volá trasnkripcia (prepis). Keď vírus HIV prekopíroval informácie z ľudskej DNA, musí tieto informácie „preložiť“. To sa nazýva translácia. Týmito úkonmi sa v podstate spojí s ľudskou DNA a stane sa súčasťou nášho tela.


vznik HIV provírusu
Keď sa vírus HIV dostane do ľudského organizmu „hľadá“ biele krvinky (konkrétne CD4). Práve tie sú bránou, ktorá spustí transkripciu (prepis) a transláciu (preklad) HIV. Biele krvinky CD4 majú totiž na svojom povrchu špeciálnu bielkovinu, na ktorú sa vírus HIV „nacucne“. Tak sa vírus HIV spojí s ľudskou bunkou. Vďaka tomu častice vírusu HIV preniknú dnu do bielej krvinky a prepíšu a zmenia pôvodnú ľudskú DNA. Táto zmenená DNA sa volá HIV provírus. Tento provírus môže tíško spať a čakať na svoju príležitosť aj niekoľko rokov.

HIV provírus nie je vnímaný našim imunitným systémom ako niečo zlé, pretože už má časť našej DNA. HIV provírus je vnímaný ako náš vlastný a preto voči nemu iminitný systém nebojuje ako s inými chorobami. Keď nastane jeho čas, tak sa provírus HIV prebudí. HIV provírus sa začne množiť a putovať ďalej k ďalšej bunke CD4. Tam sa opäť spojí s našou CD4 bunkou a jej DNA, vojde do nej dnu a prepíše jej DNA na svoju. Tento kolobeh, nazývaný aj životný cyklus HIV, trvá cca. 1,5 dňa.


prečo ťažké nájsť liečbu HIV
Tento životný cyklus vírusu HIV nie je dokonalý. To je príčinou, prečo sa ťažko hľadá liek na liečbu HIV. Životný cyklus má totižto veľkú chybovosť. To znamená, že HIV sa v našom tele „neprepisuje“ a „neprekladá“ vždy rovnako. Tým pádom vznikajú rôzne variácie nových HIV provírusov. Niektoré z nich sú horšie ako ten prvý HIV vírus, ktorý sa nám do tela dostal (napr.: sa nevedia ďalej množiť). Inokedy sú však nebezpečnejšie a odolnejšie ako HIV vírus, ktorý sme získali. Liečba musí reagovať na mnoho rozmanitých HIV provírusov a preto je taká náročná.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.

Zdroj: workshop OZ Odyseus. HIV – základné informácie. Jún 2010.

Viac informácií o infekcii HIV nájdete na stránke www.hivaids.sk

 

Prihlásenie

Niektoré články sú určené len registrovaným užívateľom kvôli citlivosti údajov. Prístup k nim získate až po prihlásení.