Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Systém liečby v SR

Rozhodnutie ísť sa liečiť, je závažné rozhodnutie v živote človeka, ktorý je závislý od drog. Pri rozhodovaní je dôležité zohľadniť možnosti človeka a systém liečby, ktorý máme na Slovensku k dispozícii. Na Slovensku máme možnosť vybrať si z nsledujúcich možností.

AMBULANTNÁ LIEČBA

Dochádzaš do liečebného zariadenia (CPLDZ, psychiatrická ambulancia) z domu. Frekvencia dochádzania sa líši od denného po niekoľkokrát za mesiac. Záleží od konkrétneho zariadenia.

Ambulantný detox zahŕňa:
* Farmakoliečbu (podľa potreby dostávaš lieky na zvládnutie abstinenčných príznakov)
* Individuálnu psychoterapiu (rozhovory so psychológom, psychiatrom, terapeutom)
* Doba trvania: 7 - 30 dní

Ambulantná liečba:

Je možné ju absolvovať po ambulantnom alebo lôžkovom detoxe. Ambulantná liečba zahŕňa:

* Individuálnu psychoterapiu (rozhovory so psychológom, psychiatrom, terapeutom)
* Skupinovú psychoterapiu (rozhovory v skupine s ostatnými pod dohľadom terapeuta)
* Niektoré zariadenia (napr.: denný stacionár) ponúkajú celodennú starostlivosť podobnú režimovej terapii (vysvetlenie viď. nižšie)
* Doba trvania: odporúča sa 1 rok

LÔŽKOVÁ LIEČBA

Si hospitalizovaný/á v liečebnom zariadení (CPLDZ, nemocnica). To znamená, že celú dobu sa liečiš mimo domova a s obmedzeným kontaktom s blízkymi.

Lôžkový detox zahŕňa:
* Tzv. Režimovú liečbu, ktorá zabezpečuje pravidelnosť a sebadisciplínu pri realizácií aktivít. Väčšinou hovoríme o tom, že každý deň má pevne stanovený program alebo režim, ktorý sa musí dodržiavať.
* Farmakoliečbu (podľa potreby dostávaš lieky na zvládnutie abstinenčných príznakov)
* Skupinovú psychoterapiu (rozhovory v skupine s ostatnými pod dohľadom terapeuta)
* Možnosť relaxačných aktivít ako napr.: cvičenie, pozeranie filmov, pracovné činnosti, muzikoterapia, arteterapia  a pod.
* Doba trvania: odporúča sa 2 týžde

Lôžková liečba
Je možné na ňu nastúpiť po ambulantnom alebo lôžkovom detoxe.
Podľa dĺžky trvania sa delí na:

o  krátkodobú – niekde sa zamieňa za detox, doba sa pohybuje od 1-3 mesiacov
o  strednodobú – doba sa pohybuje 2 – 6 mesiacov
o  dlhodobú – doba sa pohybuje okolo 1,5 roka

Lôžková liečba zahŕňa:

* Farmakoliečbu, ale tá sa využíva zriedkavo. Slúži na prekonanie psychických problémov spojených napr.: s nespavosťou, úzkosťou, depresiami.
* Tzv. Režimovú liečbu, ktorá zabezpečuje pravidelnosť a sebadisciplínu pri realizácií aktivít. Väčšinou hovoríme o tom, že každý deň má pevne stanovený program alebo režim, ktorý sa musí dodržiavať.
* Skupinovú psychoterapiu (rozhovory v skupine s ostatnými pod dohľadom terapeuta)
* Možnosť relaxačných aktivít ako napr.: cvičenie, pozeranie filmov, pracovné činnosti, muzikoterapia, arteterapia  a pod.

RESOCIALIZÁCIA A DOLIEČOVANIE

Žiješ v resocializačnom zariadení alebo v dome na pol ceste po absolvovaní liečby. Veľmi často ide o život v komunite rodinného charakteru.
* Nastupuješ na ňu po liečbe alebo na odporúčanie psychiatra
* Dĺžka resocializácie sa pohybuje od 1 – 2 rokov
* Resocializácia je spoplatnená. Poplatok za pobyt možno hradiť z dávok v hmotnej núdzi. Niekde je poberanie dávok hmotnej núdze podmienkou pre vstup na resoc.
*  Rovnako ako pri lôžkovom detoxe sa využíva skupinová psychoterapia a ako pri ambulantnej liečbe individuálna psychoterapia.
* Ponúka sa pracovná terapia, rodinná terapia, návšteva kultúrnych a športových podujatí a iné relaxačné aktivity. Pomoc pri hľadaní zamestnania.
* Ambulantne a bezplatne je možné v rámci doliečovania využívať skupiny abstinentov alebo psychoterapeutické kluby.

SUBSTITUČNÁ LIEČBA

Je zároveň ambulantná

Dochádzaš do liečebného zariadenia (CPLDZ, psychiatrická ambulancia) z domu. Na liečbu sa využíva substituent(= látka s podobným účinkom ako droga) s cieľom stabilizovať a postupným znižovaním dosiahnuť abstinenciu.
* Zatiaľ je možná len na liečbu závislosti od opiátov (napr. heroínu)
* Je možné si vybrať medzi liečbou buprenorfínom alebo metadonom.
* Doba trvania: odporúča sa min. 1 rok, inak časovo nie je obmedzená

Zdroj info:  http://www.cpldz.sk/, www.infodrogy.sk

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.