Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Marihuana

Marihuana je prírodná droga s tlmivými a halucinogénnymi učínkami. Je to ilegálna látka, užitie a stav pod vplyvom drogy nie je ilegálne, za prechovávanie a manipuláciu s akýmkoľvek množstvom tejto látky môžeš byť v SR trestne stíhaný. Jazda pod vplyvom drogy v prípade nehody s ohrozením účastníkov cestnej premávky môže byť klasifikovaná ako trestný čin. Šoférovaním pod vplyvom marihuany ohrozuješ seba a ostatných.

Účinky

V malom množstve vyvoláva marihuana stav zrelaxovania, živosti, miernej eufórie, dobrej nálady a smiech. Človeku sa mení vnímanie času. Častý je zvýšený apetít a sucho v ústach. Vo vyšších dávkach marihuana vyvoláva stavy podobné halucináciám, paranoju, úzkosť. Účinky drogy sú ovplyvniteľné množstvom užitej drogy, toleranciou človeka a spôsobom užitia a pomerom účinných látok. Marihuana obsahuje viacero účinných látok: THC (Tetrahydrocannabinol) je zodpovedný za halucinogenně účinky drogy, CBD (Cannabidiol) je zodpovedný za sedatívne, analgetické a antibiotické účinky, CBN (Cannabinol) nie je produktom rastliny, ale vzniká oxidáciou THC najmä pri nesprávnom skladovaní. Pri vysokom obsahu CBN sa účinky dostavia rýchlo, bez pocitu eufórie, ale s pocitom ospanlivosti, únavy a s pocitom závrate. THCV (Tetrahydrocannabivarin) obsahujú niektoré odrody kanabisu. Znásobuje účinky THC, zároveň je príčinou krátkého účinku marihuany. Marihuana, ktorú je silno cítiť má pravdepodobne vysoké množstvo THCV.

Detekcia

Detekcia drog v organizme je závislá na mnohých faktoroch (váha, výška, vek, pohlavie, zdravotný stav, choronické resp. jednorázové užitie drogy).Tieto časy sú iba orientačné, ale v moči je možne marihuanu deketovať pri ojedinelom užití 1-7 dní a pri dlhodobom užívaní 7-100 dní. V krvi pri ojedinelom užítí 12-24 hodín a pri dlhodom užívaní 2-7 dní. 

Riziká

V súvislosti s užívaním marihuany sa zdôrazňuje riziko nepríjemného zážitku. Medzi krátkodobé
riziká patrí zmätenosť, úzkosť, paranoja, únava a zhoršenie pamäti a motorických
schopností. V kombinácii s alkoholom býva “opica” na druhý deň obzvlášť ťažká. Pri dlhodobom
užívaní boli pozorované najmä strata motivácie k bežným činnostiam, poruchy pamäte. Riziko vzniku latentnej (skrytej) psychózy. Predpokladá sa súvislosť medzi užívaním marihuany a panickými atakom. Panický atak sa prejavuje ako strach zo smrti alebo „zošalenia“ sprevádzané búšením srdca. Najčastejšie sa vyskytuje pri užití vysokej dávky alebo kombinácii marihuana – alkohol. Viac informácií o panickom ataku nájdeš TU.

 

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Zdroje:
http://www.thegooddrugsguide.com/
http://www.tripproject.ca/trip
interné materiály OZ Odyseus