Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Predávkovanie - hlavná príčina úmrtia mladých ľudí

SMRŤ SÚVISIACA S UŽÍVANÍM DROG JE ZLOŽITÝ FENOMÉN. ZAHŔŇA SMRŤ PREDÁVKOVANÍM A SMRŤ NEPRIAMO SÚVISIACU S UŽÍVANÍM DROG (NAPR.: V DÔSLEDKU OCHORENIA AIDS). V ROKU 2005 BOLO PRÁVE PREDÁVKOVANIE DROGAMI V EURÓPSKEJ ÚNII OVEĽA ČASTEJŠOU PRÍČINOU ÚMRTÍ MEDZI INJEKČNÝMI UŽÍVATEĽMI DROG, NEŽ KTORÁKOĽVEK INÁ PRÍČINA, VRÁTANE AIDS.

Každoročne je v Európe zaznamenaných vyše 8.000 úmrtí po akútnom predávkovaní. S obrovskou prevahou sa na predávkovaní s dôsledkom smrti podieľajú opiáty (napr.: heroín, metadon) v kombinácii s inými látkami.

Štúdie zistili, že v predchádzajúcom roku

  • prežilo 20 - 30% ľudí, ktorí užívali heroín predávkovanie
  • 50 - 70% užívateľov sa predávkovalo aspoň raz v živote.
  • Odhaduje sa, že okolo 5% predávkovaní opiátmi je smrteľných.

CHARAKTERISTIKA OBETÍ

Väčšina obetí predávkovania v Európe sú ľudia vo veku 20 – 45 rokov, s priemerným vekom okolo tridsiatky. Vo väčšine prípadov sú obeťou muži. Podľa výskumov sú muži vo väčšom riziku predávkovania kvôli vyššej úrovni rizikového správania, vrátane skoršieho veku užívania drog, užívania viacerých drog a alkoholu a vyššieho počtu uväznení. mrť predávkovaním sa častejšie vyskytuje medzi skúsenejšími užívateľmi.

OKOLNOSTI PREDÁVKOVANIA

Injekčné užívanie opiátov výrazne zvyšuje riziko predávkovania. Predávkovať sa možno aj fajčením alebo inhalovaním heroínu, ale riziko je podstatne menšie.

Za hlavný rizikový faktor predávkovania sa považuje kombinácia heroínu s inými drogami (najmä „utlmovákmi“ ako sú alkohol, metadon a tablety).

Ďalším dôležitým rizikovým faktorom predávkovania je znížená tolerancia. Nastáva po opätovnom užívaní heroínu po období abstinencie, najmä po opustení liečebne alebo po návrate z väzenia. V období abstinencie (už po 2 dňoch) sa stráca tolerancia užívateľa voči opiátom. To je fakt, ktorý si užívatelia pravdepodobne neuvedomujú alebo ho ignorujú.

Medzi injekčnými užívateľmi drog je vysoký počet samovrážd (tzv. zlatá dávka). Zvlášť náchylní sú užívatelia trpiaci depresiou. Zdá sa, že vyššie riziko predávkovania hrozí osobám, ktoré si injikujú drogu na verejne prístupných miestach. Na verejnosti si častejšie injikujú ľudia bez domova a ľudia na okraji spoločnosti.

Niektorí užívatelia opiátov uvádzali časté predávkovanie, ktoré nemalo smrteľné následky. Tí sú pravdepodobne vystavení vyššiemu riziku nasledujúceho predávkovania so smrteľnými následkami.

Keďže k mnohým predávkovaniam opiátmi dochádza v prítomnosti ďalších užívateľov, jestvuje možnosť včasného zásahu. Štúdie však ukazujú, že svedkovia predávkovania reagujú neprimerane alebo nereagujú včas. Dôvodom je nedostatok znalostí, obtiažnosť zhodnotenia stavu predávkovania a strach pred zásahom polície.

MNOHÝM ÚMRTIAM Z PREDÁVKOVANIA MOŽNO ZABRÁNIŤ

Výskum okolností predávkovania prispel k vývoju krokov zameraných na rizikové situácie alebo rizikových jedincov. Ak sa tieto kroky uplatnia, možno dosiahnuť výrazné zníženie úmrtnosti v dôsledku užitia drogy.

Zvýšením počtu ľudí liečených zo závislosti (vrátane substitučnej liečby metadonom a Subutexom), možno znížiť úmrtnosť v dôsledku predávkovania. Centrá, ktoré poskytujú liečebné programy, by mali do svojich služieb zahrnúť aj kurzy prvej pomoci. OZ Odyseus v mesiacoch máj - august 2011 realizuje kurzy prevencie predávkovania pre ľudí injekčne užívajúcich drogy. (ak máš záujem zúčastniť sa kontaktuj Soňu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo 0904 373 316)

Účinnou pomocou je vzdelávanie neliečených užívateľov drog o zásadách pomoci pri predávkovaní a o prevencii predávkovania. Vzdelávanie by sa malo týkať rozličných aspektov rizikového správania. Systematické opakovanie by malo viesť k zmene správania (napr.: neužívať injekčne, nekombinovať viacero utlmujúcich látok).

Je potrebné využiť potenciál iných opatrení, ktoré sa javia ako účinné. Zároveň je potrebné urobiť výskum zameraný na vzájomnú distribúciu opiátových náhrad (napr.: naloxon) medzi užívateľmi drog.

Problém predávkovania drogami je závažný a stále viac sa dostáva do popredia odbornej verejnosti. Zatiaľ sa mu nevenuje primeraná pozornosť ako problému verejného zdravia. Znižovanie počtu úmrtí súvisiacich s drogami je však cieľom politiky verejného zdravia Európskej únie a jej členských štátov (ku ktorým patrí aj Slovenská republika)

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie podľa právneho upozornenia.

Spracované podľa Briffingu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (2004), www.emcdda.eu.int