Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

AKCIA - čo robiť v prípade predávkovania?

Mnohí ľudia užívajúci drogy majú veľa skúseností so zachraňovaním života. Je dôležité, aby každý kto užíva drogy vedel, čo robiť v prípade predávkovania. Je to kľúčové, aby sa mohli zachraňovať ľudské životy.

Čo robiť pri heroínovom predávkovaní?
Väčšinou je vidieť, ak niekto prebral. Avšak ako rozlíšiť „kaprovanie“ od reálneho predávkovania? Odpoveď je - Treba kontrolovať vedomie. Ak človek stratil vedomie, je v ohrození života.

Reaguje na oslovenie?

* ÁNO - Pokračuj či človek reaguje na oslovenie a nenechávaj človeka osamote
* NIE – Reaguje na krik – hlasné zakričanie mena a pod.?

Reaguje na krik?

* ÁNO - Pokračuj v kontrole a nenechávaj človeka osamote
* NIE – Reaguje na jemné potrasenie?

Reaguje na jemné potrasenie?

* ÁNO - Kontroluj zvracanie, jazyk, dýchanie a činnosť srdca. Nenechávaj človeka osamote!
* NIE - Reaguje na bolestivé podnety? Ak mu silne nechtom stlačíš ušný lalôčik až do bolesti, tak sa preberie?

Reaguje na bolestivé podnety?

* ÁNO - Kontroluj jazyk, dýchanie, činnosť srdca a či predávkovaný/á nezvracia a nemá zapadnutý jazyk. Kontroluj ďalšie známky predávkovania (napr.: modranie pier, chrapot). Nenechávaj človeka osamote.
* NIE - Človek upadol do bezvedomia. Volaj 155 alebo 112 –  volanie je bezplatné!

Ak človek dýcha a bije mu srdce. Ulož ho do stabilizovanej polohy, aby sa neudusil zvratkami alebo jazykom.

Ak človek nedýcha a nebije mu srdce. Poskytni prvú pomoc.

  • 30x stlač hrudník
  • Spriechodni dýchacie cesty a 2 vdychy

Pokračuj kým nepríde záchranka. Nezabúdaj. Ak je človek 5 min bez kyslíka, hrozí mu poškodenie mozgu alebo smrť.

Volaj 112 alebo 155 – volanie je bezplatné

Nestrácaj čas bitím človeka, pichaním slaného roztoku, sprchovaním v studenej vode. Ak človek nereaguje na bolestivé podnety, strácaš cenný čas. Záchranári majú liek s naloxone hydrochloridom, ktorý môže predávkovanému človekovi zachrániť život.
Ak sa bojíš príchodu polície, nezmieňuj sa o drogách, keď voláš 155 alebo 112. Povedz, že si našiel/a niekoho v bezvedomí. Uisti sa, že nikto nekričí v pozadí, keď voláš záchranku. Pamätaj si, ak nezavoláš záchranku a niekto zomrie, policajti prídu a budú informovať príbuzných a  vyšetrovať smrť. Ak zavoláš záchranku, môžeš zachrániť život.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie podľa právneho upozornenia.