Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Predávkovanie a kombinovanie drog

Kombinovanie heroínu s inou drogou (pervitín, alkohol, utlmujúce lieky). To znamená, že zo 100 ľudí, ktorí sa predávkovali heroínom, viac ako 75 malo v sebe aj inú drogu. To je Podľa jednej austrálskej štúdie, je väčšina predávkovaní spôsobená kombináciou drog. Ak sa na to pozrieme z pohľadu heroínu, tak viac ako trištvrte predávkovaní spôsobilo celkom slušné číslo a stojí za rozpísanie. Teda aspoň podľa mňa.

Jedna droga, lepšia voľba

Ak už niekto musí užívať drogy, je výhodou, ak užíva len jednu drogu. To je ťažké, pretože väčšina drog kúpených na čiernom trhu obsahuje prímesi. Mnohé tie prímesi sú „drogami“ – napr.: fentanyl či utlmujúce tablety. Avšak jednou z účinných stratégií, ak sa  vyhnúť predávkovaniu je nekombinovať ďalšie drogy navzájom.

Obraz smrteľného predávkovania z New York City

V New York City sa dlhodobo venujú prevencii smrteľného predávkovania. V rokoch 1990 – 2001 každý deň umreli 1-2 ľudia na predávkovanie. Celkovo to bolo viac ako 10.000 úmrtí za 11 rokov, ktorým sa dalo predísť. Ak sa pozrieme, čo ľudia užili pred svojou smrťou, uvidíme toto:
* opiáty (napr.:heroín, fentanyl) a kokaín užilo cca 26% (cca 2613 ľudí)
* iba kokaín 22%  (cca 2250 ľudí)
* iba  opiáty (napr.:heroín, fentanyl) 21% (cca. 2119 ľudí)
* opiáty (napr.:heroín, fentanyl), kokaín a alkohol cca 12% (cca 1240 ľudí)
* opiáty (napr.:heroín, fentanyl) a alkohol cca 10,4% (cca 1049 ľudí)

Čo sa deje pri pervitínovom speedballe

Často sa stretávam s kombinovaním pervitínu a heroínu. Preto sa pristavím pri opise tejto kombinácie. Speedballom sa myslí kombinovanie heroínu a kokaínu/cracku v jednej striekačke. So stále väčšou rozšírenosťou pervitínu, sa stále častejšie stretávame s „pervitínovým speedballom“.
Obľúbenosť tejto kombinácie má viacero dôvodov:

  • kvalita heroínu je veľmi nízka a pervitín v dávke zvyšuje pociťovanie dávky
  • človek cíti intenzívnejšiu eufóriu
  • heroín ukľudňuje a tým pádom tlmí pervitínové úzkosti, paranoje
  • pervitín nabudzuje a tak človek nie je až tak utlmený

Samozrejme, že to nie je bez komplikácií. Táto kombinácia, ako to už pri drogách býva, si vyberá svoju daň. Jej konkrétna podoba je:

  • ťažšia liečba závislosti, pretože človek sa stáva závislým na oboch látkach
  • vyššie riziko smrteľného predávkovania.

Speedbalové predávkovanie

Riziko predávkovania kombinácii heroín a pervitín je zvýšené. Stimulant – napr. pervitín povzbudzuje činnosť srdca, ktoré bije rýchlejšie. Heroín naopak činnosť srdca upokojuje. Keď odoznievajú účinky jednej drogy, nastupujú  opačné účinky tej druhej. To znamená, že srdce v priebehu veľmi krátkeho času dostáva protichodné pokyny. Buď z rýchleho búšenia srdca predchádza do pomalého búšenia alebo naopak z pomalého búšenia prechádza do rýchleho. Toto je kľúčový moment. A preto sú ľudia užívajúci speedball vo väčšom riziku predávkovania. Ak je speedballové predávkovanie smrteľné,  človek väčšinou umiera na  zlyhanie srdca/na infarkt. Ľudia sú zároveň ohrození dvoma „predávkovacími rizikami“:

  • buď pervitínovému zlyhaniu srdca
  • alebo heroínovému útlmu dýchania

Zároveň v pouličnom heroíne i pouličnom pervitíne sa nachádzajú prímesi. Tým pádom sa dostáva do tela dvojitá dávka prímesí (fentanylu, omietky, kofeínu a ktovie čoho ešte).

Čo môže znížiť riziko predávkovania speedballom?

No samozrejme neužívať speedballl a drogy vôbec. Čo iné? :)
Medzi ďalšie možnosti patrí:

  • neužívať speedball injekčne – to nám ponúka viacero možností. Neužívať injekčne vôbec alebo užiť jednu látku injekčne a druhú iným spôsobom.
  • posilniť srdce- cvičiť a nefajčiť alebo obmedziť fajčenie.

Nuž nič iné som zatiaľ nenašla. Žiaľ mechanizmus predávkovaní v kombinácii heroín a pervitín, nie je ešte podrobne známy. Preto buďte opatrní a opatrné. Starajte sa o seba, oddychujte, pravidelne jedzte i pite nealko. Všetko toto ovplyvňuje vašu odolnosť tela a tým pádom i odolnosť voči predávkovaniu.

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Zdroje
http://www.thegooddrugsguide.com/heroin/mixing.htm
http://harmreduction.org/article.php?id=75
http://www.treatment4addiction.com/addiction/speedballing/
http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=7957&page=4
http://www.drugaidcymru.com/services/real-deal/speed-balling.aspx
http://ecstasy.com.ua/l3/heroin-reactions-with-other-drugs-or-substances.html