Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Venujte nám 2 percentá z vašich daní

Každý  prostredníctvom svojho zamestnávateľa, alebo ako fyzická osoba môže poukázať 2% zaplatenej dane formou  vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.

Prostredníctvom tejto  zákonom stanovenej sumy  môžete  v prípade podpory OZ Odyseus prispieť  ku skvalitneniu  služieb určených  pre ľudí užívajúcich drogy, ľudí pracujúcich v sexbiznise, pre mladých ľudí a pre ľudí žijúcich s HIV.  Pomôžete nám   chrániť verejné zdravie (napr.: zamedziť  šíreniu HIV/AIDS a hepatitíd) a zmierňovať dopad sociálneho vylúčenia a to nielen u spomenutých ohrozených komunít. Svojou podporou prispievate k zachovávaniu  práv v spoločnosti a zlepšovanie postavenia týchto komunít.

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Odyseus
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava 3
IČO: 31 788 734
DIČ: 2021422854
Č. účtu: 4040 142 618/3100

ĎAKUJEME !

Stránka funguje ako jeden z projektov OZ Odyseus.

Našim zámerom je sprístupniť informácie o drogách a užívaniu drog prioritne ľuďom injekčne užívajúcim drogy. Ani v roku 2011 neexistuje na Slovensku komplexná sieť organizáícii a inštitúcii, ktoré by poskytovali ľuďom injekčne užívajúcim drogy potrebné informácie a poradenstvo. Stránku prevádzkujeme preto, aby sa život zachraňujúce informácie dostali k ľuďom, ktorí to potrebuijú.

Stránka je určená registrovaným návštevníkom. Po registrácii sa sprístupnia články o užívaní drog, o rizikách a spôsoboch, ako týmto rizikám predchádzať a/alebo ich zmierniť. Registrujte sa tu.

Informácie môžu využiť profesionáli a profesionálky, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú.

 

Ďakujeme spoločnosti Yegon s.r.o. za bezplatný webhosting.