Alkohol

Čo je alkohol?

Alkohol (etanol) je na Slovensku legálna droga so sedatívnymi (tlmiacimi) účinkami. Etanol zvyšuje aktivitu neurotransmitterov GABA a serotonínu. GABA reguluje svalové napätie a tlmí prenos informácií v tele, má uvoľňujúce a ukľudňujúce účinky a na začiatku vyvoláva pocit eufórie. Serotonín reguluje mimo iného náladu, vnímanie, pamäť, spánok, telesnú teplotu. Alkohol pôsobí v mozgovej kôre, v limbickom systéme a utlmuje centrálny nervový systém. Alkohol môže spôsobiť fyzickú a psychickú závislosť.

Aké sú účinky alkoholu?

Alkohol pôsobí uvoľňujúco, zvyšuje sebavedomie, tlmí bolesť, môže spôsobovať agresiu či depresívne stavy, zhoršuje motoriku, spôsobuje stratu pamäte a narušuje REM spánok, ktorý je dôležitý pre upevňovanie pamäte. Pri vysokých dávkach, alkohol tlmí dýchaciu a obehovú sústavu, čo môže viesť k smrti, hlavne v kombinácií s inými utlmujúcimi drogami či liekmi. Alkohol tiež spôsobuje vyplavovanie serotonínu, vďaka čomu sa môžeš cítiť šťastne a povznesene. Telo však nestíha nahrádzať vyplavený serotonín a jeho nedostatok zapríčinený najmä častým a dlhodobým užívaním alkoholu zvyšuje riziko depresie. Nikdy neužívaj alkohol počas tehotenstva. Ak nebudeš užívať alkohol, vyhneš sa všetkým rizikám.

Ako mám alkohol čo najbezpečnejšie užiť a ako sa vyhnem opici?

Sila opice a riziko otravy závisí najmä od množstva vypitého alkoholu. Vrchol účinkov sa väčšinou dostaví až 40-60 minút po užití alkoholu. Ak budeš dodržiavať rovnako dlhý odstup medzi užitiami, vyhneš sa nečakanému prekvapeniu náhleho opitia. Pol hodinu pred alebo po začatí pitia alkoholu sa najedz (najlepšie mastného jedla, tuk spomalí vstrebávanie alkoholu, no nezníži jeho silu), nemiešaj druhy alkoholu, pi dostatok nealkoholických tekutín (najlepšie vodu alebo minerálku) a nezabudni na pohyb. Vyhýbaj sa alkoholickým nápojom s vysokým obsahom cukru. Vyhýbaj sa alkoholom s vysokým obsahom kongenérov (vedľajších produktov) napr. koňak, tequila a whisky. Biele alkoholy na čele s vodkou obsahujú najmenej kongenérov. Dostatok spánku po užití alkoholu pomáha pri zmierňovaní následkov na ďalší deň. Pred spaním vypi pohár vody a nechaj si nejakú vodu aj na noc, aby si mal/a čo piť počas krátkych prebudení. S dopĺňaním tekutín pokračuj aj ráno, minerálka je ideálna, pretože ti doplní stratené minerály. Ranné pitie alkoholu spomaľuje metabolizáciu (spracovanie a odbúravanie) zvyškov alkoholu v tele. Raňajky s vysokým obsahom bielkovín, cukrov a tukov ti pomôžu navrátiť stratené živiny.

Čo (ne)robiť, ak to niekto preženie s alkoholom?

Medzi prvé príznaky toho, že si vypil/a príliš veľa alkoholu patrí malátnosť, znížená zrozumiteľnosť reči a strata zábran (hlavne zvýšená hlučnosť). Strata zábran ti však zníži schopnosť posúdiť svoj stav a prestať piť alkohol, preto je dobré, ak máš pri sebe niekoho, kto ťa odhovorí od toho, aby si pokračoval/a v pití. Pri strate kontroly nad pitím alkoholu hrozí otrava alkoholom, ktorej príznaky sú napríklad strata koordinácie, zvracanie, zmätenosť, nepravideľnosť dýchania, zblednutie pokožky, a strata vedomia. V takom prípade je najlepšie vyhľadať lekársku pomoc. Otrava alkoholom spôsobuje utlmenie dáviaceho reflexu, preto ulož  človeka v bezvedomí na bok do stabilizovanej polohy a nikdy mu nelej vodu do úst (hrozí riziko udusenia). Taktiež mu/jej nespôsobuj zvracanie, alkohol z tela týmto spôsobom už nedostaneš. Nesnaž sa ju/ho prebudiť a „vychodiť to“, pretože riskuješ, že daný človek spadne na zem a ublíži si. Pri otrave alkoholom sa taktiež zníži telesná teplota a preto nikdy nedaj človeka s otravou pod studenú sprchu, hrozí mu/jej podchladenie.

Kombinovanie alkoholu a iných psychoaktívnych látok?

Najbezpečnejšie je neužívať alkohol vôbec, ak ho však chceš užiť, nekombinuj s ním žiadne iné drogy, či lieky. Alkohol nikdy nekombinuj s inými sedatívami, pretože ich podobné mechanizmy metabolizácie môžu spôsobiť napr. predávkovanie, stratu motoriky a vedomia. Medzi tieto sedatíva patria nap. benzodiazepíny (Xanax, Lexaurin), anestetiká (ketamín), niektoré druhy antihistaminík, opiáty (kodeín, heroín, tramadol), niektoré druhy antidepresív. Kombinácia alkoholu a antidepresív (napr. MAOI, SNRI, DNRI) môže viesť k zhoršeniu depresívnych symptómov, prudkým zvýšeniam krvného tlaku, epileptickým záchvatom, či nečakanému zvýšeniu intenzity intoxikácie. V obľube je aj kombinácia alkoholu s marihuanou, riskuješ však, že stratíš kontrolu nad užitým množstvom oboch drog. Taktiež zvyšuješ pravdepodobnosť, že budeš zažívať paranoju, závraty či nevoľnosť. Marihuana zabraňuje zvracaniu, čo pri veľkom množstve alkoholu môže viesť k zaduseniu. Ak sa rozhodneš užívať marihuanu a alkohol naraz, vždy najprv uži marihuanu, počkaj na to, kým zaúčinkuje a až následne uži alkohol. Pri miešaní s energetickými nápojmi riskuješ, že vypiješ oveľa viac alkoholu ako normálne, no taktiež, že prijmeš viac ako odporúčanú dennú dávku kofeínu. Táto kombinácia zvyšuje pravdepodobnosť náhlych srdcových problémov, problémov so spánkom, a pocitov napätia a rozčúlenosti. Obe látky dehydratujú telo a ich spoločným efektom môžeš dosiahnuť nebezpečnú úroveň dehydratácie, ktorá môže trvalo poškodiť mozog.

Pri užití alkoholu a kokaínu v tele vzniká koka-etylén, ktorý zvyšuje toxicitu v srdci a pečeni, pričom zvyšuje pravdepodobnosť náhlej smrti až 25-násobne oproti čistému kokaínu. Kokaín tiež znižuje navonok viditeľné účinky alkoholu, takže môžeš nechcene užiť oveľa viac alkoholu pre dosiahnutie rovnakých účinkov.

Zdroje:

https://www.alcohol.org/mixing-with/sedatives/
https://www.healthline.com/nutrition/7-ways-to-prevent-a-hangover#section1
https://www.healthline.com/nutrition/how-much-alcohol-is-too-much#gender-and-genetics
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321078.php
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/expert-answers/antidepressants-and-alcohol/faq-20058231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22897756
https://www.psychologytoday.com/us/blog/ending-addiction-good/201405/the-dangers-combining-alcohol-and-marijuana

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.