MDMA

Čo je MDMA?

Na Slovensku nelegálna droga so stimulačnými (nabudzujúcimi) účinkami. Účinkuje hlavne v centrálnej nervovej sústave, kde pôsobí na neurotransmitery ako dopamín, noradrenalín a serotonín. Cez dopamín pôsobí na pohyb, motiváciu, zlepšenú sústredenosť a mieru nabudenia. Noradrenalín zas pôsobí na prísun kyslíka, srdcový tep a krvný tlak. Vďaka pôsobeniu na serotonín má MDMA vplyv na náladu, zvyšuje empatiu, uľahčuje socializáciu a spôsobuje mierne halucinácie. Považuje sa za mierne návykovú drogu s rizikom vyvolania psychickej závislosti. Najčastejšie sa predáva vo forme tabliet a kryštálov, pričom existuje presvedčenie, že tablety majú vždy prímesi a kryštál je vždy čistý, no aj kryštál môže mať prímesi. Výskumy posledných rokov ukazujú, že na trhu sa čím ďalej, tým viac vyskytuje čisté MDMA. Problémom teda už nie sú iba prímesi, ale skôr tablety s vysokým obsahom MDMA, čo môže viesť k predávkovaniu.

Aké sú účinky MDMA?

Najvýraznejším účinkom je silné nabudenie, prejavujúce sa zvýšením energie, čo motivuje k tancu, či iným pohybovým činnostiam. Pri vyšších dávkach je niekedy nemožné byť v kľude kvôli zatínaniu zubov, sťahovaniu svalov a nadmernej triaške, čo vedie k zníženej schopnosti kontrolovaného pohybu. Časté je aj rozšírenie priedušiek a následné náhle výrazné zrýchlenie dýchania. Na rozdiel od iných látok so stimulačnými účinkami sa však spolu s nabudením prejavujú aj pocity upokojenia, najmä pri vyšších dávkach. Druhým najvýraznejším účinkom sú silné pocity eufórie a zblíženia sa s inými ľuďmi,  čo uľahčuje socializáciu, no taktiež odstraňuje zábrany. Často sa vyskytuje aj pocit telesnej eufórie a zlepšená schopnosť sústredenia sa. Pri vyšších dávkach však spôsobuje hyperfixáciu na vnemy ako hudbu, či inú osobu, a znemožňuje sústredenie sa na ostatné vnemy. Zhoršuje krátkodobú pamäť a pri vyšších dávkach spôsobuje zacyklenie myšlienok. Zvyšuje chuť na sex a maznanie sa, preto je dobré mať pri sebe kondómy. Potláča chuť do jedla a potrebu spánku. Môžeš zažiť aj mierne silné zvukové, sluchové a vizuálne halucinácie. Objavujú sa najmä pri vyšších dávkach, no taktiež môžu byť príznakom vyčerpania a nedostatočného spánku. Rozširuje zreničky a niekedy spôsobuje očný nystagmus, teda nekontrolovateľné pohyby očí do strán, ktoré rozmazávajú videnie. Medzi časté nechcené účinky patrí zvýšený tep a krvný tlak, zvýšená telesná teplota a potenie sa. Práve zvýšená telesná teplota a zvýšená telesná aktivita vedie k dehydratácií a prehrievaniu sa, čo sú hlavné príčiny neurotoxicity MDMA. Častá je aj zhoršená schopnosť močenia, pri vyšších dávkach sa ti môže nepodariť vymočiť sa aj niekoľko hodín (niekedy pomáha počítanie násobilky, čím sa ti trochu uvoľnia zvierače). Počas ústupu účinkov zažiješ comedown, teda stav, kedy už necítiš pozitívne účinky a môže prevládať úzkostlivosť a depresivita. Práve kontrast medzi užívaním si na MDMA a comedownom vedie ľudí k užitiu ďalšej dávky. Každé ďalšie užitie však prináša kratší a slabší účinok, no zhoršuje a predlžuje nielen comedown, ale taktiež post-E depresiu nasledujúce dni. Opakované užitie MDMA počas niekoľkých hodín prudko zvyšuje záťaž na orgány.

Ako znížim riziká spojené s užitím?

MDMA sa dá užiť šnupaním a orálne. Keďže vieme, že droga môže mať prímesi, je najlepšie najprv užiť menšiu dávku a počkať 90 minút, dokým sa naplno prejavia účinky MDMA a aj možných prímesí. Z internetu sa dajú zakúpiť aj domáce testy na čistotu MDMA. Ak chceš užiť tabletku, ktorej obsah, alebo gramáž nepoznáš, uži najprv polovičku. Existuje jednoduchý spôsob pre zistenie odporúčanej orálnej dávky a to je vynásobenie telesnej hmotnosti číslom 1,5 pre mužov a 1,3 pre ženy, výsledok potom použijeme ako hmotnosť užitého MDMA v miligramoch. Príklad: žene s hmotnosťou 65kg sa odporúča užiť 84,5mg MDMA (65*1,3 = 84,5mg). Vrchná hranica relatívne bezpečnej dávky je 1,8 pre mužov a 1,5 pre ženy. Neplatí pravidlo „čím viac, tým lepšie“, pretože pri vyšších dávkach sú skúsenosti s MDMA nepríjemne a nebezpečné. Je dôležité sa riadiť týmito výpočtami, pretože napríklad bežne uvádzaná odporúčaná dávka je 100mg, čo je pre chudšie osoby a špeciálne ženy naozaj veľa. Tieto hodnoty boli získané z peer-to-peer výskumov, ktoré ukázali, že po prekročení daných hodnôt sa zhoršuje pomer chcených a nechcených účinkov. Nezabúdaj však, že dodržiavanie odporúčaného dávkovania ťa nezbaví všetkých rizík. Orálny spôsob užitia je bezpečnejší ako šnupanie. Účinky sa dostavia po 30-60 minútach, peak (doba, kedy sú účinky najsilnejšie) nastane do 90 minút od užitia a trvá 1,5 až 2,5 hodiny. Po skončení peaku sú účinky citeľné ešte 1 až 1,5 hodiny. Účinky šnupania nastupujú do 10 minút a oproti orálnemu užitiu trvajú kratšie, no sú oveľa intenzívnejšie, preto určite uži menšiu dávku. Šnupanie je taktiež oveľa návykovejšie a pre kratšie trvanie motivuje k opakovanému užitiu. MDMA nešnup cez bankovky, či tvrdý papier – pri poranení sliznice ti hrozí prenos infekcií a hepatitídy C. Použi radšej vlastnú snuffku, alebo čistú slamku, ktorej koniec si opáliš so zapaľovačom a tak nebude ostrý. Kryštály vždy dobre rozdrv na jemný prášok, znížiš tak riziko užitia väčšej ako plánovanej dávky. Ak užívaš MDMA pravidelnejšie (najmä kryštály), je dobré si zaobstarať digitálnu vreckovú váhu s presnosťou na 0,01 gramu. Pred (ideálne aj počas) užitím sa najedz a celý čas doplňuj tekutiny, ideálne 0,3 litra vody za hodinu.

MDMA je neurotoxické hlavne pre serotonínové receptory, preto ho neužívaj častejšie ako raz za 3 mesiace, pretože častejším užívaním riskuješ vznik, či trvalé zhoršenie depresívnych a úzkostných stavov. Neurotoxicitu MDMA môžeš znížiť užitím vitamínov C a B, horčíka (avšak ráno pred užitím, nie spolu s MDMA, pretože horčík zvyšuje dostupnosť serotonínu, čo môže spôsobiť serotonínový syndróm), pitím dostatočného množstva tekutín a častým oddychom na chladnejšom a dobre vetranom mieste, pretože práve zvýšená teplota mozgu poškodzuje neuróny. Dodržiavanie týchto zásad zmierňuje a skracuje post-E depresiu, teda krátkodobý stav depresívnej nálady, ktorá sa niekedy objavuje pár dní po užití MDMA. Ak máš ty, alebo niekto v tvojej rodine srdcové ťažkosti, hrozí ti nebezpečenstvo infarktu, preto sa radšej vyhni užitiu.

V prípade zdravotných ťažkostí neváhaj zavolať záchranku a zdeliť informácie o (predpokladanej) užitej droge. Samotné užitie drogy nie je trestný čin a preto sa neboj vyhľadať pomoc.

Kombinácia MDMA a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

Nikdy neužívaj MDMA spolu s antidepresívami typu MAOI, SSRI, SNRI a inými serotogénnymi drogami ako napríklad metamfetamín, metylón, 4-MMC a DXM, alebo výživovým doplnkom 5-HTP (ktorý sa často odporúča na doplnenie serotonínu po užití MDMA, medzi užitiami však počkaj aspoň jeden deň). Užitím MDMA a vyššie spomenutých substancií vzniká vysoké riziko serotonínového syndrómu, ktorý si často vyžaduje hospitalizáciu a môže byť smrteľný. Serotonínový syndróm sa prejavuje nadmernou podráždenosťou, potením sa, triaškou až záchvatmi, hnačkou, zvracaním a kómou. Vyhni sa kombinácií s inými stimulantmi (amfetamín, 2C-x, kokaín, MXE), pretože tieto interakcie nepridávajú žiadne pozitívne účinky, ale zvyšujú riziko úzkosti, zaťažujú srdce a spôsobujú nepravidelný tep, sú viac neurotoxické, a majú šancu ti spôsobiť nepríjemné manické stavy a zacyklenie myšlienok. MDMA maskuje účinky sedatív (alkohol, GHB, ketamín) a opioidov,  čo môže viesť k nechcenému nadmernému užitiu a predávkovaniu sa. Alkohol v malom množstve nepredstavuje vážne riziko, no tlmí euforické účinky MDMA a dehydratuje, čím zvyšuje neurotoxicitu.

Zoznam použitých zdrojov:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865832/

https://doi.org/10.1155/2016/2175896
https://doi.org/10.1016/s0091-3057(01)00711-0
https://doi.org/10.2174/138920110791591490

Marihuana

Čo je marihuana?

Na Slovensku nelegálna droga, ktorá má halucinogénne, mierne tlmivé, ale aj nabudzujúce účinky. Účinkuje v centrálnej a periférnej nervovej sústave, konkrétne v endokanabinoidnom systéme. Marihuana obsahuje okrem THC a CDB aspoň 82 ďalších kanabinoidov (účinných látok, ktoré sa viažu na kanabinoidné receptory). THC spôsobuje euforické pocity, ospalosť a zvýšený apetít. CBD má upokojujúce účinky a tlmí bolesť. Kanabinoidy sa v prírodnej forme nachádzajú najmä v kvetoch konope, no existujú aj syntetické kanabinoidy, ktoré sú chemickými analógmi kanabinoidov a viažu sa na rovnaké receptory. Zatiaľ čo THC môže spôsobiť závislosť, CBD ju nespôsobuje.

Aké sú účinky marihuany?

Účinky marihuany závisia od mnohých faktorov, ako napríklad odrody, pomeru a obsahu kanabinoidov, či spôsobu užitia. Odrody marihuany sa bežne delia na Sativa (široké, husté a objemné kvety), Indica (tenšie, dlhšie kvety) a hybridy. Toto delenie však nie vždy presne zodpovedá predpokladaným účinkom, keďže tie sa dajú lepšie odhadnúť podľa percentuálneho obsahu a pomeru kanabinoidov. Avšak zjednodušene môžeme povedať, že Sativa má vyšší pomer THC k CBD, Indica má vyšší pomer CBD k THC a hybridy sú na tom rôzne. Novšie sa druhy marihuany delia na Typ I (vyšší podiel THC), Typ II (kombinácia THC/CBD) a Typ III (vyšší podiel CBD). Čo sa týka konkrétnych odrôd (napr. Haze, Cheese, Kush), ich bližšie hodnoty THC a CBD sú dostupné na internete spolu so subjektívnymi účinkami napr. na https://www.leafly.com/strains/lists .

Medzi telesné účinky marihuany patrí takzvaný „body high“, ktorý sprevádza zväčša prijemný pocit telesného nabudenia, pocit silnejšej gravitácie (poprípade „padania“ dozadu), a pocit telesnej ľahkosti, ale aj tiaže. Niektoré odrody majú mierne nabudzujúce účinky, no marihuana sa zväčša spája so sedatívnym účinkom. Zvyšuje apetít a chuť do jedla, no vysúša ústa a oči. Pri bežných dávkach uvoľňuje svaly a zmierňuje nevoľnosť, no pri vysokých dávkach ju spôsobuje. Zvyšuje tep a znižuje krvný tlak. Zhoršuje pohybové schopnosti a môže spôsobiť malátnosť.

Kognitívne účinky sú naozaj rôznorodé. Marihuana môže pomáhať s úzkosťou, ale aj ju spôsobovať. Niekedy pozornosť zhoršuje, inokedy ju zlepšuje, a niekedy spôsobuje úplné upriamenie pozornosti len na jednu vec. Spôsobuje pocity eufórie a záchvaty smiechu, či zvýšenú schopnosť užívať si aktivity. Zosilňuje intenzitu všetkých druhov emócií. Medzi nechcené kognitívne účinky patria negatívne bludné myšlienky, panické stavy, derealizácia a paranoja. Často ovplyvňuje vnímanie času, spôsobuje túlavé myšlienky, znižuje motiváciu a zhoršuje krátkodobú pamäť. Niekedy zvyšuje, inokedy znižuje chuť na sex. Psychedelické účinky marihuany sú najmä vizuálneho charakteru a objavujú sa skôr pri vyšších dávkach, alebo u osôb, ktoré užívajú psychedeliká (marihuana taktiež niekedy spôsobuje „flashbacks“, teda oživenie predošlých halucinácií napríklad z LSD a DMT bez toho, aby boli tieto drogy užité). Patria medzi ne napríklad geometrické vizuálne halucinácie (hlavne pri zatvorených očiach), zanechávanie stôp po pohybe, živšie farby, či skreslenie objektov na okrajoch vizuálneho poľa.

Ako znížim riziká spojené s užitím?

Nikdy neužívaj marihuanu počas tehotenstva. Ak nebudeš užívať marihuanu, vyhneš sa všetkým rizikám.

O marihuane sa často hovorí, že jej užívanie neprináša žiadne vážne riziká, alebo naopak, že je vstupnou bránou do sveta závislosti. Pravda je však komplikovanejšia. Riziko vytvorenia závislosti na marihuanu je nižšie oproti kofeínu, nikotínu, alkoholu či iným drogám s výnimkou psychedelík. Faktom ale je, že dlhodobé časté užívanie marihuany mení fungovanie systému odmien v mozgu. Bežné činnosti sa potom môžu zdať nudné a znižuje sa motivácia ich vykonávať. Užívanie marihuany môže taktiež spustiť latentnú psychózu, dlhodobé úzkosti a paranoje. Preto neužívaj marihuanu ak máš psychické problémy, predispozíciu na psychické poruchy, či prípady schizofrénie v rodine. Marihuana zhoršuje pojem o čase, spomaľuje reflexy a ovplyvňuje vnímanie priestoru, preto sa vyhni riadeniu motorového vozidla a daj si pozor pri prechádzaní cez cestu. Predávkovanie sa THC síce väčšinou nie je život ohrozujúce, ale predstavuje veľmi zlý stav, spojený so silnou nevoľnosťou až zvracaním, nepríjemnými halucináciami a živými nočnými morami. Väčšina užívateliek/ov uvádza, že podobný stav by si už nikdy neželali zažiť. Predávkovanie riskuješ najmä pri požívaní marihuanových koláčikov, preto uži najprv malé množstvo a čakaj aspoň 2 hodiny pred opakovaným užitím. Rôzne štúdie prinášajú protichodné názory na zvyšovanie zlého cholesterolu, čo môže byť spojené so samotným užívaním marihuany, alebo s bežnou konzumáciou nezdravého jedla. Fajčenie marihuany zvyšuje pravdepodobnosť tvorby kŕčových žíl. Dlhodobé užívanie marihuany môže viesť k zníženej imunite a náchylnosti k respiračným ochoreniam, najmä pri fajčení. Užívanie marihuany zvyšuje riziko zubných kazov a kandidózy ústnej dutiny.

Dávkovanie marihuany je náročné ak nepoznáme hodnoty THC a CBD v danej odrode. Záleží taktiež od spôsobu užitia. Pri fajčení sa zväčša používa 25-50 miligramov marihuany. Ak chceš fajčiť marihuanu ktorú nepoznáš, uži najprv menšiu dávku na odskúšanie.

Riziká vieš znížiť aj pri konkrétnych metódach užitia. Najčastejším spôsobom užitia je fajčenie z bonga, v cigarete s tabakom (splif), poprípade v cigarete čisto z marihuany (joint). Existujú aj rôzne druhy malých fajok. Účinky fajčenia sa dostavia po zhruba 5 minútach, ak ide o bongo či fajku, alebo zhruba po 10 minútach, ak ide o cigaretu či joint. Účinky fajčenia marihuany trvajú 1-3 hodiny, no pri silnejších odrodách alebo vyšších dávkach to môže byť dlhšie. Pri fajčení marihuany sa ti THC a CBD dostane do tela po prvých sekundách šluku – dlhšie zadržiavanie dymu má len škodlivý efekt na tvoje pľúca. To platí aj pre hĺbku vdychu, naozaj hlboké šluky iba zanechávajú viac dechtu v pľúcach. Marihuanové cigarety sa taktiež nedajú fajčiť s filtrom, pretože ním neprejdú kanabinoidy. Fajčením marihuany sa ti preto do pľúc dostáva 3-5x viac dechtu, ako pri fajčení cigariet s filtrom. Fajčenie marihuanovej cigarety s tabakom bez filtra je ešte škodlivejšie. Joint môžeš ubaliť do tabakového listu alebo špeciálneho papiera, ktorý nie je vyrobený z tabaku. Fajčenie cez bongo spôsobuje oveľa silnejšie efekty pri užití rovnakého množstva oproti fajčeniu marihuanových cigariet. Voda v bongu taktiež ochladzuje dym, no na druhú stranu musíš dym vdychovať hlbšie, aby cez ňu prešiel. Je pravdou, že voda v bongu odfiltruje niektoré škodlivé látky, stále ich tam však ostane veľké množstvo. Vyhni sa používaniu umelohmotného bonga, alebo takého, ktoré obsahuje časti z gumy či hliníka. Horúci vzduch z nich totiž uvoľňuje škodlivé látky. Použitie drevených, alebo plastových fajok je škodlivejšie ako použitie sklených, mosadzných alebo nerezových fajok. Na fajčenie určite nepoužívaj plechovky, horúci vzduch uvoľňuje škodlivé látky z farby na plechovke. Škodlivé účinky spojené s fajčením marihuany môžeš taktiež znížiť použitím špeciálneho elektronického, či manuálneho vaporizéra, ktorý marihuanu nespáli, ale zahriatím z nej vyparí kanabinoidy. Táto para obsahuje minimálne množstvo dechtu a karcinogénov. Kvety marihuany obsahujú najviac kanabinoidov, preto je dobré odstrániť listy, stonky a semienka, keďže ich fajčenie zvyšuje objem dymu a dechtu, ktorý vdychuješ. Vodu v bongu pravidelne vymieňaj, a bongo či fajku čisti alkoholom.

Keďže kanabinoidy sa viažu na tuky a sú len minimálne rozpustné vo vode, druhým najčastejším spôsobom užitia sú takzvané koláčiky, alebo marihuanové maslo, či gumené cukríky. Teplota pod 100°C pri vypekaní marihuany v tukoch (ideálne maslo, či margarín) nespaľuje aktívne látky a nevylučuje karcinogény. Aktívne látky sa metabolizujú cez pečeň, a nie cez pľúca ako pri fajčení. Účinky preto nastupujú až po 45-90 minútach, no taktiež sú silnejšie a trvajú 5 a viac hodín. Dávkovanie sa odhaduje veľmi ťažko, uži najprv malé množstvo a počkaj aspoň 2 hodiny pred opakovaním užívaním. Tento spôsob užitia je najmenej škodlivý pre pľúca, no risk predávkovania sa, či nepríjemného stavu je tu najvyšší zo všetkých spôsobov užitia. Pred vypekaním v tukoch je potrebné marihuanu dekarbonizovať v teplovzdušnej trúbe (okolo 120°C). Bežne sa maslo pripravuje z 5 gramov drvenej marihuany, na 1 gram sa používa 65 gramov tuku. Jednoduchší spôsob dávkovania je použitie marihuanového masla pri príprave koláčikov (napr. brownies), kedy sa maslo primieša do cesta a upečie. Maslo síce stratí trochu na sile, ale koláčiky sa dávkujú jednoduchšie, vďaka čomu sú bezpečnejšie.

Kombinácia marihuany a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

V zásade sa neodporúča užívať marihuanu spolu s psychedelikami (LSD, DMT, hubičky, 2C-B, 25x-NBOMe) kvôli zvýšenému riziku spôsobenia úzkosti, paranoje či psychózy. Táto kombinácia môže taktiež posilniť halucinácie do nepríjemnej miery a spôsobiť zhoršenú orientáciu v priestore. Kombinácia s alkoholom zhoršuje motorické schopnosti, zvyšuje tlmiace účinky a zvyšuje riziko zvracania. Užitie marihuany spolu so stimulantmi (kokaín, pervitín, amfetamín) zvyšuje riziko úzkosti, paranoje, psychózy a nepríjemného zacyklenia myšlienok.

Zoznam použitých zdrojov:

https://psychonautwiki.org/wiki/Cannabis
https://drugscience.org.uk/drugs/depressants/cannabis
https://erowid.org/plants/cannabis/cannabis_basics.shtml
https://leafscience.com/2017/03/27/the-science-behind-marijuana-and-motivation/
https://healthline.com/health/can-weed-raise-your-cholesterol
https://who.int/docs/default-source/controlled-substances/whocbdreportmay2018-2.pdf?sfvrsn=f78db177_2
https://endoca.com/en-gb/about-cbd/cbd-vs-thc

INTOXI 2024

Január 2024

INTOXI 2023

December 2023

November 2023

Október 2023

September 2023

August 2023

Júl 2023

Jún 2023

Máj 2023

Apríl 2023

Marec 2023

Február 2023

Január 2023

Január 2022

INTOXI 2022

V roku 2002 začal OZ Odyseus vydávať mesačník INTOXI – časopis pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujúcich v sexbiznise. Intoxi poskytuje najmä odborné informácie klientom/kám navštevujúcim programy Chráň sa sám a Centrum K2-kontakt s komunitou. Momentálne je však časopis Intoxi dostupný všetkým návštevníkom/čkam stránky drogy.org.

December 2022

November 2022

Október 2022

September 2022

August 2022

Júl 2022

Jún 2022

Máj 2022

Apríl 2022

Marec 2022

Február 2022

Január 2022

Metamfetamín (známejší pod názvom PERVITÍN)

Čo je pervitín?

Pervitín je na Slovensku nelegálna droga patriaca do skupiny drog so stimulačnými (nabudzuje) účinkami. Pervitín účinkuje hlavne v centrálnej nervovej sústave, kde zvyšuje množstvo neurotransmiterov ako dopamín, noradrenalín, či serotonín. Cez dopamín pôsobí na pohyb, motiváciu, či pocity spokojnosti po vykonanej činnosti. Noradrenalín zas pôsobí na prísun kyslíka, srdcový tep a krvný tlak. Vďaka pôsobeniu na serotonín má pervitín vplyv na náladu, pamäť, učenie a systém odmien. Pervitín ti môže spôsobiť silnú psychickú a fyzickú závislosť.

Aké sú účinky pervitínu?

Najvýraznejším účinkom pervitínu je silné, až silené nabudenie, prejavujúce sa zvýšením energie, ktoré je oveľa výraznejšie ako pri iných amfetamínoch, MDMA, či kokaíne. Pri vyšších dávkach pervitínu je niekedy nemožné byť v kľude kvôli zatínaniu zubov, sťahovaniu svalov a nadmernej triaške, čo vedie k zníženej schopnosti kontrolovaného pohybu. Často sa vyskytuje aj veľmi krátky pocit telesnej eufórie, zlepšená schopnosť sústredenia sa, nadmerné sebavedomie, potlačenie bolesti, silné pocity eufórie a chuť na sex . Pervitín tiež potláča chuť na jedlo a potrebu spánku, čo je nebezpečná kombinácia pri opakovanom užití počas jedného sedenia. Spôsobuje „myšlienkový trysk“, teda výbušné vynorenie sa mnohých nutkavých a impulzívnych myšlienok, človek má taktiež potrebu rýchlo rozprávať. Medzi časté nechcené účinky pervitínu patrí zvýšený tep a krvný tlak, zvýšená telesná teplota a potenie sa, agresivita, úzkostlivosť, paranoje, náladovosť a záchvaty. Počas ústupu účinkov zažiješ comedown, teda stav, kedy už necítiš pozitívne účinky pervitínu a prevláda úzkostlivosť a depresivita, podráždenie a paranoidné stavy. Kontrast medzi žiadanými účinkami a comedownom núti ľudí užiť ďalšiu dávku. Čím viac pervitínu užiješ za noc, tým bude comedown horší a dlhší. Po užití pervitínu je bežná neschopnosť zaspať, pričom únava posilňuje spomenuté negatívne účinky. S vyššími dávkami užitého pervitín za noc stúpa aj hrozba paranojí a nepríjemných halucinácií. Nikdy neužívaj pervitín počas tehotenstva. Ak nebudeš užívať pervitín, vyhneš sa všetkým rizikám.

Ako znížim riziká spojené s užitím pervitínu?

Pervitín sa dá užiť šnupaním, fajčením, orálne a injekčne. Bezpečná dávka sa nedá presne určiť kvôli rôznej čistote pervitínu na trhu, preto sa na prvýkrát odporúča užiť malú dávku neznámeho pervitínu a počkať viac ako dve a pol hodiny pred ďalším užitím. Pravdepodobne budeš chcieť znova užiť pervitín hneď ako začnú jeho účinky slabnúť, no každé ďalšie užitie bude menej intenzívne, čo vedie k nutkaniu, aby si pervitín užil/a znova.

Bežná dávka pervitínu pre orálne a nazálne užitie sa pohybuje medzi 5-30 mg, pri injikovaní a fajčení sa pohybuje medzi 5-20 mg. Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny – účinky sa dostavia po pol hodine, trvajú 7-12 hodín, pre zriedkavých užívateľov niekedy až 24 hodín, a sú relatívne slabé. Účinky šnupania pervitínusa dostavia po 10 minútach a trvajú 4-7 hodín, pre zriedkavých užívateľov niekedy až 12 hodín, tento spôsob užitia je však veľmi návykový. Najnebezpečnejším (najvyššie riziko predávkovania sa, prenos infekčných ochorení), a najintenzívnejším spôsobom užitia pervitínu je injekčný spôsob. Účinky sa dostavia po minúte a trvajú 4-8 hodín, pre zriedkavých užívateľov niekedy až 18 hodín. Fajčenie je bezpečnejšia alternatíva injekčného užitia práve kvôli nižšiemu riziku predávkovania sa. Účinky fajčenia pervitínu nastúpia po minúte a trvajú 2-6 hodín, pre zriedkavých užívateľov niekedy až 12 hodín.

Pervitín nešňup cez bankovky, či tvrdý papier – pri poranení sliznice ti hrozí prenos infekcií a hepatitídy C. Použi radšej vlastnú snuffku, alebo čistú slamku, ktorej koniec si opáliš so zapaľovačom a tak nebude ostrý. Pri injekčnom užití pervitínu nikdy nezdieľaj ihlu. Najnebezpečnejší spôsob užívania je kontinuálne užívanie počas viacerých dní za sebou. Ak chceš užiť pervitín, uisti sa, že pred aj po užití budeš mať možnosť dostatočne dlho sa vyspať. Pred (ideálne aj počas) užitím pervitínu sa najedz a celý čas doplňuj tekutiny, ideálne 0,3 litra vody za hodinu. Nedostatok spánku, jedla a tekutín sú častou príčinou negatívnych účinkov od paranojí až po predávkovanie sa.

Pri užití pervitínu riskuješ aj vznik toxickej psychózy. Tú ti môže spôsobiť akékoľvek množstvo drogy, platí však, že kombinácia vyšších dávok s dehydratáciou, neprijímaním potravy a nedostatkom spánku túto pravdepodobnosť zvyšuje. Pravdepodobnosť výskytu taktiež zvyšuje kontinuálne užívanie pervitínu počas viacerých dní („jazdy“), dlhodobé užívanie a kombinácia s alkoholom. Toxická psychóza je charakteristická pocitmi strachu, paranojami, bludmi a pocitmi prenasledovania. Jej prejavy môžu trvať od niekoľkých hodín až po 2 týždne, halucinácie však vždy vymiznú do 48 hodín. Je ideálne mať pri sebe triezvu osobu, ktorá ti vie poskytnúť pomoc v prípade, že sa ti naskytnú problémy počas, alebo po užití pervitínu.

Pervitín je neurotoxický pre dopamínové a serotonínové receptory, preto ho neužívaj častejšie ako raz za 3 mesiace, pretože častejším užívaním riskuješ vznik Parkinsonovej choroby, depresie, či iných ochorení. Určite nikdy neužívaj pervitín na prekrytie „dojazdov“, práve kvôli vysokej toxicite a vysokej pravdepodobnosti na vytvorenie si závislosti. Ak máš ty, alebo niekto v tvojej rodine srdcové ťažkosti, hrozí ti nebezpečenstvo infarktu, preto sa radšej vyhni užitiu. Rovnako sa vyhni užitiu ak máš ty, alebo niekto v rodine duševné choroby, pretože užitím pervitínu sa môže spustiť napríklad dočasná, alebo trvalá psychóza, či schizofrénia.

Kombinácia pervitínu a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

Nikdy neužívaj pervitín spolu s MAOI antidepresívami, hrozí ti infarkt. Vyhni sa kombinácií s inými stimulantmi (2C-x, kokaín, kofeín, MXE, MDMA, PCP, NBOM), pretože tieto interakcie nepridávajú žiadne pozitívne účinky, ale zvyšujú riziko úzkosti, zaťažujú srdce a spôsobujú nepravidelný tep, sú viac neurotoxické, a majú šancu ti spôsobiť nepríjemné manické stavy a zacyklenie myšlienok. Pervitín maskuje účinky sedatív (alkohol, GHB, ketamín) a opioidov, preto ich nekombinuj, keďže sa môžeš ľahko predávkovať aj keď to zo začiatku nezbadáš. Pri alkohole ti hrozí aj navodenie toxickej psychózy. Neodporúča sa ani kombinácia s psychedelikami (LSD, hubičky, marihuana), keďže ich interakcia s pervitínom spôsobuje úzkosti, paranoje a nepríjemné zacyklenie myšlienok.

Zoznam použitých zdrojov:

http://drugs.tripsit.me/methamphetamine
https://psychonautwiki.org/wiki/methamphetamine
https://en.wikipedia.org/wiki/Methamphetamine
https://dancesafe.org/speed/
https://erowid.org/chemicals/meth/meth.shtml
https://www.drugs.com/methamphetamine.html

LSD

Čo je LSD?

LSD – na Slovensku nelegálna droga patriaca do skupiny drog s halucinogénnymi účinkami. LSD pôsobí v centrálnej nervovej sústave (CNS) a viaže sa hlavne na serotonínové, dopamínové a noradrenalínové receptory v mozgu, kde pôsobí ako agonista (aktivuje obsadené receptory). LSD spôsobuje halucinácie cez serotonergický (týkajúci sa serotonínu) agonizmus, zmeny v pohybe svalov cez dopaminergickýagonizmus, a cez noradrenalín pôsobí na chuť do jedla, srdcový tep a krvný tlak. Práve vďaka pôsobeniu na viacero druhov receptorov má LSD širokú škálu účinkov. LSD nespôsobuje fyzickú ani psychickú závislosť, môže však spôsobovať nutkanie drogu opakovane užiť.

Aké sú účinky LSD?

LSD má širokú škálu možných účinkov, preto ich rozdelíme podľa kategórií. Ešte pred tým, ako sa im budeme venovať si však musíme uvedomiť, ako funguje drogou spustená „zmena vnímania reality“. Existujú tvrdenia, že v triezvom stave nevnímame svet taký, aký je skutočne, a pravdu uvidíme až po užití psychoaktívnych látok. Množstvo výskumu však naznačuje, že objektívna realita je vždy mimo naše vnímanie, a uchopujeme ju iba na základe súhrnu telesných a psychických stavov, v akých sa nachádzame. To znamená, že bez ohľadu na to, či sme, alebo nie sme pod účinkom drogy, vždy vnímame realitu subjektívne. Táto poznámka je dôležitá, pretože ľudia často uveria zážitkom na LSD  kvôli zvýšenej sugestivite, čo môže viesť k nechcenému ublíženiu si na zdraví (napríklad kvôli presvedčeniu, že naše telo nie je materiálne a nič sa nám nestane ak skočíme do ohňa), alebo dlhodobým presvedčeniam pretrvávajúcim aj po odznení účinkov drogy, ktoré môžu viesť k rozvinutiu psychóz. Na druhú stranu, LSD nám vie pomôcť prekonať rôzne formy závislostí, problémy s vnímaním vlastného tela, alebo iné negatívne presvedčenia, to je však dokázané vo výskumoch, kde je LSD užité počas asistovanej psychoterapie a pod dohľadom odborníka. Je teda na tebe, aké presvedčenia nahradíš presvedčeniami nadobudnutými pod vplyvom LSD, a aké nie, keďže tento mechanizmus nie je za každú cenu zlý, alebo dobrý.

Vizuálne účinky LSD:

  • Transformácie objektov (zmena ich tvaru, či rast), zaostrenie videnia, živšie farby, tvorba štruktúrovaných povrchov a nachádzanie vzorov, skreslenie objektov (topenie, dýchanie, vznášanie sa, opary), zmeny farieb, zanechávanie stôp po pohybe, palinopsia („after-image“), delenie scenérie na časti a ich posúvanie sa. Po požití LSD je bežné je aj pozorovanie farebných a pohyblivých geometrických tvarov, ktoré sa menia.
  • Pri vysokých dávkach LSD sa objavujú aj interné (za zatvorenými očami) a externé (v tvojom okolí) halucinácie podobné DMT: autonómne bytosti, ponorenie sa do „vlastnej reality“, ožitie objektov (dvere sa otvárajú a zatvárajú sami, slnko prejde po oblohe a zapadne za niekoľko sekúnd), mimotelový zážitok, komplexné scenérie a scenáre. Taktiež je možné vidieť „mechanické scenérie“,  ktoré sa skladajú z pohybujúcich meniacich sa strojov a mechanizmov, alebo aj čísel.

Fyzické účinky LSD:

  • LSD má zväčša mierne budivý účinok, pri vyšších dávkach je však intenzita účinkov silnejšia ako nabudenie a môžeš sa cítiť priam „prikovane“ k miestu. Po užití LSD sú tiež bežné pocity šteklenia, spontánne vnemy v rôznych častiach tela, pocit „polámania“, fyzická eufória, spríjemnenie dotykov na tele, pocit ľahkosti, zlepšenie hmatových vnemov, zväčšené zreničky, zvýšená tvorba slín.
  • Medzi nechcené účinky LSD patrí zhoršená termoregulácia, nevoľnosť, potlačenie apetítu, dehydratácia, problém s močením, zvýšený tep a krvný tlak, zvýšená potivosť, kŕče, škrípanie zubov, zovreté hrdlo. Vzácnym nechceným účinkom LSDsú aj záchvaty, ktorých šanca výskytu sa zvyšuje predispozíciami, dehydratáciou, podvýživou, zvýšenou teplotou a únavou.

Kognitívne účinky LSD:

  • Vďaka viazaniu sa na receptory v mozgu, LSD vplýva na prísun krvi do mozgu, elektrickú aktivitu a dočasne mení existujúce vzorce komunikačných kanálov – vzniká priama komunikácia medzi oblasťami v mozgu, ktoré bežne spolu nekomunikujú, a naopak, iné bežné kanály majú obmedzenú komunikáciu.
  • Vďaka týmto zmenám sú časté zlepšenia analytických schopností (analýza novými spôsobmi), zmenené konceptuálne myslenie, kognitívna eufória, posilnená introspekcia, potlačenie osobnej zaujatosti pri analýze, zlepšená kreativita, ponorenie sa do momentu, posilnená empatia, zvýšené libido, pôžitok z hudby, záchvaty smiechu, potlačenie spomienok (pri vyšších dávkach LSD aj „ego death“ – strata konceptu seba), prepojenie a zrýchlenie myšlienok.
  • Za kognitívne účinky LSD môžeme považovať aj transpersonálne účinky ako silné spirituálne zážitky, pocity jednoty a prepojenia so živým aj neživým, zážitky „otvorenia očí“ (náhle uvedomenia si „odpovedí“ na rôzne existenčné otázky).
  • Medzi nechcené účinky LSD patrí úzkosť a paranoje („bad trip“ nastáva, keď sa veľká časť tripu nesie práve v rovine nechcených účinkov a nie je možné sa ich zbaviť), bludné presvedčenia, nekontrolovateľné prúdy myšlienok, zacyklenie sa v myšlienke, zvýšená sugestibilita (znížená schopnosť neuveriť nepravdivým veciam), strata pojmu o čase, neschopnosť zaspať aj viac ako 10 hodín po užití.

Sluchové účinky LSD:

  • Najčastejšími účinkami LSD sú zlepšenie vnímania vecí, ktoré počujeme, nie však spôsobom, že by bol náš sluch presnejší, ale to čo počujeme je zaujímavejšie, či krajšie. Rovnako sú však časté skreslenia zvukových vnemov, alebo zvukové halucinácie.
  • Veľmi vzácnym účinkom po užití LSD je aj synestézia, teda schopnosť vnímať vnem inými vnemami, ako je bežné (cítiť chuť zvuku, vidieť hudbu, počuť pach atď.).

Ak nebudeš užívať LSD, vyhneš sa všetkým rizikám.

Ako znížim riziká spojené s užitím LSD?

LSD sa dá užívať vo forme tekutých roztokov, tabliet, prášku, gélu, no najčastejšie sú papieriky, na ktorých je nakvapkané LSD vo forme tekutého roztoku. Budeme sa venovať iba „papierikom“, ktoré sa vkladajú pod jazyk na 20 minút. Po tejto dobe ich môžeš vypľuť, pretože droga sa už vstrebala a z prehltnutej celulózy ti môže iba prísť nevoľno. Musíme ťa však upozorniť, že to, čo sa ti dostane do rúk často nie je LSD, ale nejaký derivát, ako napríklad najčastejšie používaný 1P-LSD. Deriváty majú zväčša veľmi podobný účinok ako pri užití LSD, a tiež aj dĺžku trvania. Deriváty sú napriek svojej dostupnosti preskúmané menej ako LSD, zväčša však platí, že po metabolizácií majú biodostupnosť (podiel nezmenenej látky) LSD skoro 100%, rozdiel je však v tom, že ich účinok je kratší. Kvalitatívne sa subjektívne efekty derivátov a LSD odlišujú veľmi ťažko.

Dávkovanie LSD:

Bežné dávkovanie LSD sa pohybuje od 25 mikrogramov (µg) až po 300 µg. Na prvýkrát neuži viac ako 100 µg, pretože zážitok z drogy je radikálne iný oproti bežnému prežívaniu a nedá sa veľmi dobre kontrolovať, preto je najlepšie sa s drogou zoznámiť postupne.  Vyššie dávky LSD ako 300 µg sa tiež neodporúčajú, pretože chcené účinky sa síce zosilnia, no tento zisk sa nikdy nevyrovná sile potenciálne zlých účinkov, ktoré vedia byť naozaj desivé a nekontrolovateľné. Účinky LSD nastupujú po 15-90 minútach, a trvajú 8-12 hodín, no môžu aj dlhšie. Dojazdy zväčša trvajú 12-48 hodín.

Pri každej novej várke papierikov najprv uži iba jeden pre vyskúšanie jeho sily a účinkov. Po užití LSD sa iPri každej novej várke papierikov najprv uži iba jeden pre vyskúšanie jeho sily a účinkov. Po užití LSD sa ihneď buduje dočasná tolerancia, a tvoje telo potom nevie túto látku metabolizovať, LSD teda nemôže pôsobiť a preto je zbytočné opakované užívanie počas jedného sedenia. Táto tolerancia na LSD klesá po dobu 2 týždňov. Neexistujú odporúčania na odstupy medzi užitiami, no odporúča sa dodržiavať aspoň dvojmesačné odstupy, kvôli predídeniu vytvorenia dlhodobej tolerancie.

Počas vplyvu LSD máš veľmi obmedzenú schopnosť správneho úsudku, a zodpovedného vyhýbania sa nebezpečenstvám. Môžeš taktiež uveriť rôznym bludným predstavám, ktoré môžu ohroziť tvoje zdravie. Po užití LSD taktiež riskuješ „bad trip“, teda intenzívny negatívny zážitok sprevádzaný paranojami a úzkosťami. Riziko výskytu týchto nechcených účinkov znížiš, ak budeš mať správny „set a setting“, teda psychický stav a prostredie. Zväčša je dôležité nezažívať stresujúce, depresívne, či inak negatívne obdobie, nezažívať strach z užitia drogy, a nachádzať sa na mieste, ktoré je bezpečné. Bezpečné prostredie je ideálne dôverne známy byt, či dom, kde ťa nebudú vyrušovať cudzí ľudia, budeš mať prístup k toalete, jedlu a vode, a možnosť regulovať teplotu. Nebudú ťa tu ohrozovať autá, či počasie. Dôležité je si pred užitím LSD dobre pripraviť prostredie tak, aby neobsahovalo nebezpečné predmety – otvorený oheň, ostré predmety, väčšie plochy vody (bazén). Môžeš odstaviť plyn, vytiahnuť sporák z elektriky, skryť nože do skrinky, zakryť bazén a podobne. Odporúčame vyhnúť sa prvému užitiu LSD na festivaloch, v kluboch, v meste, či v lese, hlavne nikdy osamote! Najlepšie je mať vždy pri sebe „trip-sittera“, teda triezvu osobu, ktorá má ideálne skúsenosti s LSD, ale hlavne je na ňu spoľah, že ti v prípade krízovej situácie pomôže, a svojím správaním ti nespôsobí nežiadané stavy. Taktiež nie je na škodu, ak tvoj trip-sitter pozná základy prvej pomoci. Odporúčaniam pre trip-sitterov sa budeme venovať v inom článku. V prípade, že zažívaš bad trip a nepomohol ti presun do tichého, bezpečného a kľudného prostredia, môžeš použiť lieky na upokojenie ako napríklad bromazepam (Lexaurin), ktoré neutralizujú účinky LSD. Nikdy však neuži viac ako jednu tabletu. Alprazolam (Xanax) však tento účinok nemá a môže ti tvoj trip ešte zhoršiť. Maj vždy na pamäti, že bad trip je vyvolaný drogou a teda zmizne vtedy, keď sa droga dostane von z tela, to však neznamená, že sa máš snažiť drogu vyvrátiť, pretože to ti nepomôže. Musíš jednoducho počkať na bezpečnom mieste s niekým, kto sa o teba postará. V prípade silných halucinácií a/alebo ohrozenia života zavolaj 112, užitie drogy nie je trestným činom.

Ak máš ty, alebo niekto v tvojej rodine schizofréniu, alebo skúsenosti s psychotickými epizódami, či inými duševnými chorobami, určite sa vyhni užitiu, pretože užitím LSD sa môže spustiť napríklad latentná psychóza (nezmizne po skončení užívania) , mánia, či doteraz neprítomná schizofrénia. LSD zvykne spôsobovať „flashbacky“, teda krátke slabšie návraty účinkov LSD dlhú dobu po užití, kľudne aj mesiace či roky. Flashback je zväčša sprevádzaný vizuálnymi halucináciami a najlepšie je počas neho nespanikáriť, iba si sadnúť niekam na kľudné miesto a prečkať ho, čo môže byť príjemná, ale aj nepríjemná skúsenosť.

Kombinácia LSD a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

Nikdy neužívaj LSD spolu s tricylickými antidepresívami, pretože ich interakcia zvyšuje riziko bad tripu a psychózy. Kombinácia LSD s lítiom môže vyvolať psychózu a záchvaty. Vyhni sa kombinácií so stimulantmi (2C-x, kokaín, kofeín, MXE, MDMA, PCP, NBOM), pretože síce jemne posilňujú euforické účinky LSD, no zvyšujú riziko paranoje, zacyklenia myšlienok, psychózy či mánie. Sedatíva (alkohol, GHB, ketamín) tlmia účinky LSD a zhoršujú motoriku a schopnosť úsudku. Neodporúča sa ani kombinácia s inými psychedelikami (marihuana, hubičky), keďže ich interakcia s LSD spôsobuje úzkosti, paranoje, panické záchvaty a nepríjemné zacyklenie myšlienok, taktiež predlžujú dobu účinku LSD (nechceš mať však dlhší bad trip).

Zoznam použitých zdrojov:

https://drugs.tripsit.me/lsd
https://psychonautwiki.org/wiki/Lsd
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lysergic_acid_diethylamide
https://erowid.org/chemicals/lsd/lsd.shtml
https://www.pnas.org/content/113/17/4853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7167214/
https://www.healthline.com/health/xanax-and-lsd#reducing-intensity

INTOXI 2021

V roku 2002 začal OZ Odyseus vydávať mesačník INTOXI – časopis pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujúcich v sexbiznise. Intoxi poskytuje najmä odborné informácie klientom/kám navštevujúcim programy Chráň sa sám a Centrum K2-kontakt s komunitou. Momentálne je však časopis Intoxi dostupný všetkým návštevníkom/čkam stránky drogy.org.

December 2021

November 2021

Október 2021

September 2021

August 2021

Júl 2021

Jún 2021

Máj 2021

Apríl 2021

Marec 2021

Február 2021

Január 2021

Klub abstinentov

Klub abstinentov, ako napr. Anonymní alkoholici (skratka AA), Anonymní narkomani (NA), Anonymní hráči (GA) či iné kluby, sú neziskové svojpomocné skupiny osôb, ktoré trpia alebo trpeli závislosťou (klub abstinentov však môže mať aj garanta v podobe terapeuta/terapeutky, psychiatra/psychiatričky, klinického psychológa/psychologičky alebo iného zdravotníckeho alebo sociálneho pracovníka/pracovníčky). Kluby abstinentov ako AA alebo NA majú presný Dvanásťkrokový program – metódu ako prekonať chorobné potreby, komplexy a nutkavé vzorce správania. Iné kluby abstinentov s inými názvami majú svoje vlastné metódy založené na liečebnej sile skupinovej dynamiky. Pomocou spätnej väzby môžu účastníci získať vhľad a nájsť pochopenie. Tieto kluby abstinentovsú zväčša otvorené prijatiu nových členov. V menších mestách, ale i obciach, sú zväčša len kluby abstinujúcich alkoholikov, väčšina však prijmú medzi seba i ľudí s inými závislosťami (odporúčame vopred sa telefonicky alebo mailom informovať na podmienky v konkrétnom klube). Vo väčších mestách sú aj špecializované kluby abstinujúcich narkomanov či abstinujúcich hráčov. Kluby častokrát spolupracujú s liečebňami a sprostredkovávajú rôzne posilňovacie krátkodobé pobyty na udržanie abstinencie. Taktiež kluby medzi sebou spolupracujú a organizujú rôzne výlety, turistiky, opekačky a pod. Centrá pre liečbu drogových závislostí organizujú svoje vlastné skupiny čistých i skupiny pre príbuzných závislých.
Nasledujúci zoznam klubov abstinentov je zoradený abecedne podľa miest na Slovensku.

Klub abstinujúcich závislých – Bánovce nad Bebravou
Miesto stretnutia: Dom Apoštolskej cirkvi, Ulica SNP 460, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 18:00
Mobil: 0907 592 876
E-mail: klubazbanovce@gmail.com

Byska – Banská Bystrica
Miesto stretnutia: CPLDZ, Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16:30-18:30
E-mail: wolt@cpldz-bb.sk

Klub abstinujúcich narkomanov – Banská Bystrica
Miesto stretnutia: CPLDZ, Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 17:00
Mobil: 0902 051 079
E-mail: pavol.zvarik62@gmail.com

A1 Klub – Bratislava
Miesto stretnutia: AT Sanatórium, Osuského 10, 841 01 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 17:00
Mobil: 0910 907 591

ALFA – klub – Bratislava
Miesto stretnutia: Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 17:30
Mobil: 0910 907 591

A2 Klub – Bratislava
Miesto stretnutia: AT Sanatórium, Osuského 10, 841 01 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16:00
Mobil: 0905 620 652
E-mail: polcer.jozef@golemtech.sk

AA – Bratislava
Miesto stretnutia: CPLDZ Hraničná a Poradňa psychologických služieb Tomášikova
Deň a hodina stretnutia: prvý štvrtok o 18:30, druhá streda o 18:30
Mobil: 0905 620 652

JAS KLUB
Miesto stretnutia: Hraničná č. 2 , Bratislava , 827 99
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 17:00
Mobil: 0905 648 702
E-mail: mvaradinek@zoznam.sk

H – klub – Bratislava
Miesto stretnutia: AT Sanatórium, Osuského 10, 851 03 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každý utorok a štvrtok o 19:30 – 21:00
Mobil: 0917 621 610

A-klub HRON – Brezno
Miesto stretnutia: Nám. M. R. Štefánika 2, 977 01 Brezno
Deň a hodina stretnutia: prvý a tretí utorok v mesiaci o 15:00
Mobil: 0911 481 415
E-mail: bozena.szantoova@gmail.com

Klub abstinentov Brezová pod Bradlom
Miesto stretnutia: Budovateľská 379/46, 906 13 Brezová pod Bradlom
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok o 18:00-20:00
Mobil: 0904 172 652
E-mail: kment.milos@stonline.sk

AK – Motýľ – Čadca
Miesto stretnutia: Kostol sv. Jozefa Robotníka – Pastoračné centrum, SNP 1315, 022 04 Čadca
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 16:00
Mobil: 0911 133 065
E-mail: jozefjw@post.cz

AK – Choč – Dolný Kubín
Miesto stretnutia: Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1 (Kostol na Brezovci), 026 01 Dolný Kubín
Deň a hodina stretnutia: prvý a posledný piatok v mesiaci o 16:00
Mobil: 0905 573 315
E-mail: lassak.frantisek5@gmail.com

A – klub – Dunajská Streda
Miesto stretnutia: Mestské kultúrne centrum Bartók Korzo 781, I. poschodie č. 111, 929 01 Dunajská Streda
Deň a hodina stretnutia: každú stredu o 18:30-19:45
Mobil: 0944 153 250
E-mail: aklubdunstreda@gmail.com

Stretnutia abstinentov – Galanta
Miesto stretnutia: Dom Matice Slovenskej v Galante, Bratislavská cesta 1458/71, 924 01 Galanta
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 18:00-20:00
Mobil: 0905 240 916
E-mail: lega@mail.t-com.sk

Fénix – Klub abstinentov – Handlová
Miesto stretnutia: Partizánska ul. 38, 972 51 Handlová
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16:00
Mobil: 0917 581 192
E-mail: jankavankova35@gmail.com

HAK – Handlovský abstinenčný klub – Handlová
Miesto stretnutia: Dom kultúry, Nám. baníkov, 972 51 Handlová
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 15:30
Mobil: 0915 287 657
E-mail: jholica@gmail.com

A-klub Archa – Hlohovec
Miesto stretnutia: Františkánske nám. 1 (Pastoračné centrum Krtko), 920 01 Hlohovec
Deň a hodina stretnutia: nepárny štvrtok o 18:00-20:00
Mobil: 0905 239 056
E-mail: lubjano@gmail.com

KLUS – Humenné
Miesto stretnutia: 1. mája 2680/19, 069 01 Snina
Deň a hodina stretnutia: 1., 3., a 4. streda v mesiaci o 16:00
Mobil: 0918 334 774
E-mail: slavo.novak@orangemail.sk

KRASA A-klub – Kanianka
Miesto stretnutia: Farský úrad, Lipová 547, 972 17 Kanianka
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 18:00-20:00
Mobil: 0907 742 359
E-mail: aklubkrasa@gmail.com

AA Kežmarok
Miesto stretnutia: Kežmarské lýceum – prízemie, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 16:00-17:00
Mobil: 0918 592 090

SET – Spolok extra triezvych – Kežmarok
Miesto stretnutia: MsKS, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
Deň a hodina stretnutia: druhý utorok v mesiaci o 17:00
Mobil: 0915 909 447
E-mail: set@slavino.sk

AK – Dobrý pastier o. z. – Kláštor pod Znievom
Miesto stretnutia: Dom u Terezky
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny utorok o 15:00
Mobil: 0950 707 136
E-mail: ziman.dusan@gmail.com

AK KYSUCA – Kysucké Nové Mesto
Miesto stretnutia: CVČ sv. Jakuba ul. Janka Jesenského 2928 , Kysucké Nové Mesto (na 1. poschodí vo farskej knižnici)
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16:00
Mobil: 0949 679 848
E-mail: aklubkysuca@gmail.com

Priatelia života o.z. – A klub
Miesto stretnutia: CPLDZ , Skladná 2 , Košice , 040 01
Deň a hodina stretnutia: prvý a tretí piatok v mesiaci o 17:00
Mobil: 0907 132 898
E-mail: priateliazivota@centrum.sk

Klub abstinujúcich Goral – Lendak
Miesto stretnutia: Budova farského úradu, Kostolná 134/55, 059 07 Lendak
Deň a hodina stretnutia: Každý druhý piatok v nepárnom týždni o 19:00
Mobil: 0944 250 221
E-mail: hudak.pavol1930@gmail.com

Klub abstinentov – Nový začiatok – Levice
Miesto stretnutia:  MsKS Junior  5. poschodie, č.d. 506 , Sládkovičova 2, 934 01 Levice
Deň a hodina stretnutia: druhý a štvrtý  štvrtok v mesiaci o 16:30
Mobil: 0918 023 264
E-mail: aklublevice@azet.sk

KOČ – Kruciata oslobodenia človeka – Levoča
Miesto stretnutia: Útulok sv. Františka, Košická 2, 054 01 Levoča
Deň a hodina stretnutia:  Každý štvrtok o 17:00
Mobil: 0908 452 589
E-mail: romus@post.sk

Abstinentský klub MAJÁK – Liptovský Hrádok
Miesto stretnutia: Klub seniorov v Kultúrnom dome, J. D. Matejovie 591/14, 033 01 Liptovský Hrádok
Deň stretnutia: každý párny piatok v mesiaci o 14:30
Mobil: 0908 106 782
E-mail: cervenanskyp@gmail.com

Klub Nádej Liptovský Mikuláš
Miesto stretnutia: Dom kultúry – Klub Nádej OZ, 031 01 Liptovský Mikuláš
Deň stretnutia: každý pondelok o 16:00
Mobil: 0911 639 973
E-mail: aklubnadej@gmail.com

A-klub Lučenec
Miesto stretnutia: Ul. Rázusa 22, 964 01 Lučenec
Deň a hodina stretnutia: prvá streda v mesiaci o 14:00
Mobil: 0907 881 129

LEMAK – Levársko-malacký klub abstinentov – Malacky
Miesto stretnutia: Vstúpte n. o., 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok o 16:00
Mobil: 0905 777 150
E-mail: lemak1991@gmail.com

Klub martinských abstinentov – Martin
Miesto stretnutia: Evanjelická fara, Memorandovo nám. 1003/13, 036 01 Martin
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok 17:30-19:30
Mobil: 0918 247 179
E-mail: peter.debnar@gmail.com

MINI KLUS – Medzilaborce
Miesto stretnutia: Eurohotel Laborec (poľovnícky salónik), Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
Deň a hodina stretnutia: druhý pondelok v mesiaci o 18:00
Mobil: 0907 971 634

ZAS – Zemplínska abstinujúca spoločnosť – Michalovce
Miesto stretnutia: Partizánska 23, 071 01 Michalovce-Stráňany
Deň a hodina stretnutia: prvý pondelok v mesiaci o 15:30
Mobil: 0915 866 311
E-mail: mrimko@post.sk

AK- Modrý Kameň – Veľký Krtíš
Miesto stretnutia: Interná ambulancia, psychiatrická ambulancia NsP, Banícka 1, 990 01 Veľký Krtíš
Deň a hodina stretnutia: posledný pondelok v mesiaci o 16:00

Abstinentský klub Bodva o. z. – Moldava nad Bodvou
Miesto stretnutia: Poliklinika, Ul. ČSA 35 (suterén, č. d. 30), 045 01 Moldava nad Bodvou
Deň a hodina stretnutia: párne týždne v stredu o 17:00
Mobil: 0911 644 956
E-mail: akbodva16@azet.sk

Klub abstinentov – Myjava
Miesto stretnutia: Jánošíková 383/4, 907 01 Myjava
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň vo štvrtok o 16:00
Mobil: 0905 838 514
E-mail: hrin.stevo@gmail.com

A-klub – Nitra
Miesto stretnutia: Reštaurácia OKO – konferenčná časť, Fraňa Mojtu 6, 949 01 Nitra
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16:00
E-mail: klozik.frant@zoznam.sk

AK – Maják – Nitra
Miesto stretnutia: Centrum poradensko-intervenčných služieb Budúcnosť, n. o., Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra
Deň a hodina stretnutia: 2.,4. a 5. štvrtok v mesiaci o 16:00-18:00
Mobil: 0908 022 452
E-mail: buducnostno@gmail.com

A-klub Nové Mesto nad Váhom
Miesto stretnutia: Dom kultúry, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Deň a hodina stretnutia: každý párny štvrtok o 16:00
Mobil: 0903 220 080
E-mail: fitness.jarabek@centrum.sk

A-klub Omšenie
Miesto stretnutia: 914 43 Omšenie č. 17
Deň a hodina stretnutia: každý párny týždeň v piatok o 20:00

A-klub Jaseň – Oravská Jasenica
Miesto stretnutia: Farský úrad, 018 17 Jasenica č. 329
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 18:00
Mobil: 0917 915 226
E-mail: akjasen@gmail.com

ALFA – Pezinok
Miesto stretnutia: Hrnčiarska 44, 902 01 pezinok
Deň a hodina stretnutia: nepárny štvrtok v mesiaci o 17:00
Mobil: 0904 329 326
E-mail: jozefpolacek@zoznam.sk

A-klub – Piešťany
Miesto stretnutia: Jezuitské pastoračné centrum, Poštová 1, 921 01 Piešťany
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 18:00
Mobil: 0908 778 663
E-mail: hrutka@centrum.sk

Klub abstinujúcich rodín POKORA – Poprad
Miesto stretnutia: Katolícka univerzita, Nábrežie Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 17:00
Mobil: 0911 875 006
E-mail: lemada333@gmail.com

KLUS – Poprad
Miesto stretnutia: Kino Máj, Scherffelova 15, 058 01 Poprad-Veľká
Deň a hodina stretnutia: posledný štvrtok v mesiaci o 16:00
Mobil: 0907 920 454
E-mail: larisa@stonline.sk

A-klub – Považská Bystrica
Miesto stretnutia: Nemocnica s poliklinikou, Psychiatrické oddelenie, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
Deň a hodina stretnutia: prvá streda v mesiaci o 15:30
Mobil: 0907 705 671
E-mail: bslob@centrum.sk

Klub abstinujúcich pri Modrom domčeku – Považský Chlmec
Miesto stretnutia: Centrum pre liečbu drogových závislostí, Pod Laščeky 278, 010 03 Žilina – Považský Chlmec
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 17:30
Mobil: 0911 202 169

SPAS – Klub abstinentov Juraja Marianiho – Predná Hora
Miesto stretnutia: Klubovňa Obecného úradu, 049 01 Muráň 329
Deň a hodina stretnutia: prvá sobota v mesiaci o 9:00-12:00
E-mail: spas.predna.hora@centrum.sk

KAHAN – Prešov
Miesto stretnutia: Domov nádeje, Jarková 79, 080 01 Prešov
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16:00-18:00
Mobil: 0904 738 360
E-mail: domovnadeje@gkcharita-po.sk

KPA – Klub prešovských abstinentov – Prešov
Miesto stretnutia: Požiarnicka 17, 080 01 Prešov
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 16:00
Mobil: 0905 564 838
E-mail: harcarjakub@gmail.com

KAPP – Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi – Prievidza
Miesto stretnutia: Kultúrne a spoločenské stredisko, F. Madvu 11, 971 03 Prievidza
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16:00
Mobil: 0917 330 043
E-mail: info@kapp.sk

SAP – Spolok abstinentov Prievidza – Prievidza
Miesto stretnutia: Priemstav, Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza
Deň a hodina stretnutia: každý pracovný štvrtok o 15:45-17:45
Mobil: 0908 325 289
E-mail: sap.prievidza@gmail.com

POHODA o. z. – Revúca
Miesto stretnutia: Dom kultúry, Námestie slobody 14, 050 01 Revúca
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 17:00

Klub abstinentov – Rohožník
Miesto stretnutia: Dom kultúry, Školské nám. 409/3, 906 38 Rohožník
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 19:00
E-mail: zas1@mail.t-com.sk

RAK – Ružomberský abstinentský klub – Ružomberok
Miesto stretnutia: Ústredná vojenská nemocnica SNP, Psychiatrické oddelenie, Považská 1380/2, 034 01 Ružomberok
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16:00-18:00, posledná sobota v mesiaci o 9:30-12:00
Mobil: 0908 522 334
E-mail: danka.mydlova@gmail.com

KLUS – Sabinov
Miesto stretnutia: Charitný dom, 17. novembra 8, 083 01 Sabinov
Deň a hodina stretnutia: druhý štvrtok v mesiaci
Klub abstinentov – Senica
Miesto stretnutia: Záhorácke osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v pondelok o 16:00
E-mail: aklub.senica@gmail.com

AK – Spišská Nová Ves
Miesto stretnutia: Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves (zasadačka, 1. poschodie)
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 17:00
E-mail: rastislav.michlik@post.sk

A-klub PL Sučany o. z. – Sučany
Miesto stretnutia: Psychiatrická liečebňa Sučany, rehabilitačné oddelenie, Hradiská 23, 038 52 Sučany – sever
Deň a hodina stretnutia: prvý utorok v mesiaci o 16:00
Mobil: 0902 169 291

KATO – Klub abstinujúcich Topoľčany – Topoľčany
Miesto stretnutia: Slovenský Červený kríž, Stummerova 327, 955 01 Topoľčany
Deň a hodina stretnutia: tretí pondelok v mesiaci
Mobil: 0914 191 266
E-mail: miso1@pobox.sk

A-klub Gemer – Tornaľa
Miesto stretnutia: Mestské kultúrne stredisko, Hlavné nám. 5, 982 01 Tornaľa
Deň a hodina stretnutia: posledná sobota v mesiaci o 10:00-14:00
Mobil: 0918 850 251
E-mail: info@aklubtornala.sk

KAJZT – Klub abstinentov Južného Zemplína – Trebišov
Miesto stretnutia: Klubovňa psychiatrického oddelenia, Nemocnica s poliklinikou, Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Deň a hodina stretnutia: tretí štvrtok v mesiaci o 16:00
Mobil: 0908 061 640
E-mail: jasso@nettrebisov.sk

KAT – Klub abstinentov – Trenčín
Miesto stretnutia: Palackého 9, 911 01 Trenčín
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 16:00
Mobil: 0905 700 838
E-mail: janvaclavzeman@azet.sk

A-klub – Trnava
Miesto stretnutia: Stacionár pre dôchodcov, Okružná 20, 917 00 Trnava
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 17:00
Mobil: 0902 179 935
E-mail: gemela.gimi.vlado@gmail.com

KLUS – Trnava
Miesto stretnutia: Rybníková 15, 917 01 Trnava
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 17:00-19:00
Mobil: 0911 828 411
E-mail: jarko.pinkas@gmail.com

Otvorené srdce – Trnava
Miesto stretnutia: Mestská poliklinika Trnava, 1. poschodie, Starohájska 2, 917 01 Trnava
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 16:00
Mobil: 0911 180 276
E-mail: hornyykz@wmx.sk

STROP – Stretnutia rodinných príslušníkov pri A-klube – Trnava
Miesto stretnutia: Okružná 20, 917 01 Trnava
Deň a hodina stretnutia: pondelok okolo 20. dňa v mesiaci o 17:00-19:00
Mobil: 0903 411 998
E-mail: tduranova@gmail.com

A-klub – Trstená
Miesto stretnutia: Klub dôchodcov, Malý rad, 028 01 Trstená
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 18:00
Mobil: 0907 146 661
E-mail: aklubtrstena@gmail.com

A-klub pri psychiatrickom oddelení – Trstená
Miesto stretnutia: Knižnica psychiatrického oddelenia HNsP, Mieru 549/16, 028 01 Trstená
Deň a hodina stretnutia: druhý utorok v mesiaci o 14:00
Tel: 043/53 07 298
E-mail: psychiatria@nsptrstena.sk

O. z. Nádej – Turčianske Teplice
Miesto stretnutia: Klub Nádej, Ul. Partizánska 418/4, 039 01 Turčianske Teplice
Deň a hodina stretnutia: nepárna streda o 16:00-18:00
Mobil: 0908 924 632
E-mail: piliarovamilada@centrum.sk

Abstinentský klub ZMENA – Tvrdošín
Miesto stretnutia: Farská 86/34, 027 44 Tvrdošín (1. poschodie)
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 18:00
Mobil: 0905 731 900
E-mail: celkope@gmail.com

Klub abstinentov POHODA – Ťapešovo
Miesto stretnutia: Stará škola
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 19:00
Mobil: 0944 019 339
E-mail: igorbubala1@gmail.com

A-klub DÚHA – Veľké Zálužie
Miesto stretnutia: Psychiatrická nemocnica, Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie
Deň a hodina stretnutia: posledný pondelok v mesiaci o 14:00
Mobil: 0907 394 952
E-mail: tibor1955@gmail.com

Klub abstinentov – Biela Orava – Zákamenné
Miesto stretnutia: pastoračné centrum Zákamenné
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 19:00
Mobil: 0915 954 927
E-mail: madlenak@centrum.sk

Abstinentský klub – Zbrojníky
Miesto stretnutia: Kultúrny dom Zbrojníky
Deň a hodina stretnutia: tretí piatok v mesiaci o 17:00
Mobil: 0949 074 474
E-mail: palinonen@gmail.com

Abstinentský klub – Nádej – Zvolen
Miesto stretnutia: Centrum univerzitnej pastorácie, M. R. Štefánika 545/20, 960 01 Zvolen
Deň a hodina stretnutia: prvý a tretí pondelok v mesiaci o 16:30
Mobil: 0907 497 322
E-mail: vierahaz@centrum.sk

Klub abstinentov – Dôvera – Žilina
Miesto stretnutia: Kláštor Kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina
Deň a hodina stretnutia: každý párny pondelok o 17:30
Mobil: 0904 954 904
E-mail: verlik@centrum.sk

Klub abstinentov – Žilina
Miesto stretnutia: Kláštor Kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 16:00-18:00
Mobil: 0902 756 310
E-mail: jpapaj@centrum.sk

Pomoc


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.