Pervitín

Čo je pervitín?

Celý odborný názov je metamfetamín, na Slovensku ilegálna látka, ktorá má mnoho slangových názvov – piko, biele, kryštál a iné. Najčastejšie sa predáva ako biela kryštalická látka, je návyková, stimuluje centrálny nervový systém, zvyšuje hladinu dopamínu a noradrenalínu v mozgu. Dopamín má vplyv na motiváciu, potešenie a motorické funkcie. Zvýšený dopamín v dôsledku užitia pervitínu je dôvodom jeho príjemných účinkov z pervitínu.  Môže sa predávať aj ako prášok alebo vo forme tabliet. Metamfetamín potláča chuť do jedla, v zdravotníctve sa používa na liečbu ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), liečbu spánku, na zníženie hmotnosti ako psychotropné liečivo. Vyvoláva pocity eufórie, človek je bdelý, má veľa energie a stimuluje srdce a mozog.

Aké sú účinky pervitínu?

Človek, ktorý užil pervitín je bdelý, môže byť sebavedomý, výkonný, nemá chuť do jedla, no zároveň môže byť aj zmätený, paranoidný a útočný. Po viacdňovej „jazde“ na pervitíne môže mať človek halucinácie a bludy, stihomany a môže sa prejaviť toxická psychóza, ktorá po odznení účinkov skončí. Človek môže mať vyššiu chuť na sex, no výkonná schopnosť môže u ľudí skôr klesať.

Účinky metamfetamínu trvajú omnoho dlhšie, až 4-12 hodín v porovnaní napr. s kokaínom a sú intenzívnejšie. Dôvodom je to, že väčšie percento látky ostáva v tele nezmenené, čo umožňuje, aby bol v mozgu dlhšie ako iné drogy a predlžuje to stimulačné účinky.  Pervitín je lacnejší ako kokaín a jeho výroba sa sústreďuje na Česko a Slovenskú republiku v podomácky vyrobených laboratóriách. Ako vždy, účinok tiež závisí od množstva užitej látky, od „čistoty“drogy, od hmotnosti človeka, kombinácie s inými drogami a liekmi a tiež od toho, či je človek najedený alebo nie.

Fajčenie čistého kryštalického metamfetamínu, alebo z ang. crystalmeth, má podobné účinky ako fajčenie „cracku“, ale dĺžka trvania účinkov metamfetamínu je dlhšia. „Crack“ je kryštalická forma kokaínu, názov „crack“ vznikol z toho, že pri zahrievaní vydáva praskajúci zvuk (z ang. jazyka crack – prasknúť). „Crack“ je 75 a viac percentný kokaín, ktorý sa užíva fajčením. „Crack“ je lacnejší ako kokaín, účinok trvá kratšie ako pri šňupaní, no riziko závislosti je vyššie.

Ako mám pervitín čo najbezpečnejšie užiť?

 • Ak drogu neužiješ, vyhneš sa všetkým rizikám.
 • Nikdy si nemôžeš byť istý/á, že nemáš vrodený skrytý psychický problém. Vyhni sa užívaniu pervitínu, pokiaľ sú vo vašej rodine známe prípady psychiatrických ochorení (napr.: schizofrénia).
 • Pokiaľ si sa rozhodol/a užiť pervitín, neexperimentuj s vysokými dávkami, menej je aj v tomto prípade viac.
 • Ak si sa rozhodol/la užiť pervitín, nekombinuj ho s inými drogami/liekmi ani s alkoholom.
 • Ak si sa rozhodol/la užiť pervitín prvýkrát, určite buď s niekým, komu dôveruješ a kto drogu neužil a dá na teba pozor -sitter.
 • Injikovanie pervitínu je najnebezpečnejší spôsob užitia pervitínu! Je tu riziko silnejšieho účinku pervitínu a riziká spojené s injekčným užívaním drog (napr. prenos hepatitídy B, C, HIV pri zdieľaní ihiel, abscesy, zápaly žíl). Najmenej rizikové je užiť ho orálne.

Čo robiť, ak to niekto preženie s pervitínom?

 • Čím vyššia dávka, tým vyššie riziko infarktu z dôvodu zvýšeného srdečného rytmu a krvného tlaku. Ľudia so srdcovo-cievnymi poruchami by sa mali vyhnúť užívaniu metamfetamínu. Užívanie pervitínu zvyšuje riziko srdcového infarktu z dôvodu  vysokého krvného tlaku a abnormálneho srdcového rytmu. Kombinovanie s alkoholom alebo kokaínom alebo opiátmi zvyšuje riziko srdcového infarktu či mozgovej príhody.
 • Predávkovanie, ťažko rozpoznateľné (bolesť na hrudníku, sťažené dýchanie, vysoká telesná teplota) môže viesť k poškodeniu mozgu, obličiek a pľúc, môže spôsobiť kómu až smrť.
 • Toxická psychóza je psychický stav, ktorý môže vzniknúť po užití stimulantov, po „prekopnutí“ – predávkovaní či po dlhšej „jazde“. Po ukončení účinkov odznieva, no ak neodznieva, nejedná sa o toxickú psychózu. Typické pre ňu je, že človek môže mať zrakové alebo sluchové halucinácie a bludy, má pocit, že ho niekto prenasleduje, ohovára alebo na neho poukazuje – stihoman. Laicky by sa dalo povedať, že toxická psychóza je dôsledkom toho, že mozog si neoddýchol, človek dlhšiu dobu nespal, lebo užíval niekoľko dní vkuse drogy alebo spal veľmi málo, mozog je unavený a preto človek už nedokáže rozmýšľať a vidieť veci tak, ako „za triezva“. Ak takéto prejavy neodznievajú je nutné vyhľadať odbornú pomoc, nakoľko sa môže jednať o iné psychiatrické ochorenie. Ak pozorujeme takéto javy u osoby, je dôležité správať sa čo najmenej podozrivo, hovoriť tak, aby človek všetko počul, neskrývať sa a zároveň nespochybňovať to, čo človek vidí, počuje. Volaj 112 alebo 155, pokiaľ človek, ktorý užil drogu, upadol do bezvedomia alebo prestal dýchať alebo keď vidíš, že je dotyčný nekľudný, paranoidný, zmätený a trpí silnými halucináciami a jeho/jej správanie ohrozuje jeho samotného/ju samotnú alebo okolie.

Ďalšie riziká

 • Nebezpečné vedľajšie účinky: nevoľnosť, sucho v ústach a zápach, strata pamäti, zášklby, poruchy nálady, agresivita, problémy so zubami, strata váhy, kožné problémy s intenzívnym svrbením pokožky, nespavosť a mnoho iných.
 • Riziko krvou a pohlavne prenosných infekcií z dôvodu vyššieho libida a z dôvodu rozhodnutia užívať pervitín injekčne. Najbezpečnejšie je užívať pervitín orálne a pri orálnom, vaginálnom a análnom sexe používať kondómy a lubrikačné gély. Zabraňuje sa tak prenosu pohlavne prenosných infekcií – vírus HIV, syfilis, kvapavka, genitálny herpes, HPV a iné. Pri šňupaní je dôležité mať svoju „snuffku“ (šňupacia trubička) z dôvodu rizika prenosu hepatitídy typu C. Nikdy svoju „snuffku“ nezdieľaj, nepoužívaj bankovky z dôvodu zanesenia nečistôt do nosnej dutiny a ani ostré slamky z dôvodu rizika poranenia nosnej dutiny. Slamku si môžeš pred užitím opáliť.
 • Pervitín je často „rezaný“, s inými liekmi a rôznymi látkami – glukózou, kofeínom, efedrínom, škrobom, preháňadlami, paracetamolom a inými liekmi s podobnými účinkami z dôvodu zvýšenia hmotnosti dávky a vidiny vyššieho zárobku pre dílera alebo dílerku. To môže byť dôsledkom vzniku závislostí aj na iných látkach ako na pervitíne, napr. na benzodiazepínoch na predpis. Zároveň sa môžu ľuďom upchávať žily kriedou, ktorá sa do liekov často pridáva.
 • Závislosť na pervitíne môže vznikať psychická a podľa toho, s čím je „rezaný“ aj fyzická závislosť. Na Slovensku neexistuje substitučná liečba, ako je to napr. pri liečbe opiátových závislostí. Zvyšuje sa tolerancia, teda postupom času je nutné dávky zvyšovať alebo zmeniť spôsob užívania. Človek nie je prirodzene schopný produkovať také množstvo dopamínu ako bez drogy. Na začiatku užívania stačí menšie množstvo drogy na vyprodukovanie vyššieho množstva dopamínu, no časom sa tolerancia zvyšuje a preto je nutné užiť viac pervitínu na vyprodukovanie rovnakého množstva dopamínu. Pervitín sa viaže na časti v mozgu, ktoré fungujú na odmeňovacom systéme, preto je užitie ďalšej dávky lákavé.
 • Dojazd – stav, kedy droga vyprcháva, nepríjemný psychický a fyzický zážitok, ktorý môže byť sprevádzaný zrakovými a sluchovými halucináciami, stihomanom. „To, čo človek počas jazdy zo seba vydal, tak sa mu to na druhý deň niekoľkonásobne vráti“. Teda koľko energie vydal, taký bude psychicky a fyzicky zničený. Ideálne sa je najesť, dospať, doplniť vitamíny, byť v pokoji a hlavne neužívať žiadne lieky, alkohol a iné drogy na utlmenie.
 • Dlhodobé užívanie metamfetamínu môže viesť k štrukturálnym a funkčným zmenám v mozgu spojenými s pamäťou a emóciami. Zmeny môžu byť nezvratné.

Kombinácia pervitínu a iných  psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

Pervitín s alkoholom je ťažko predvídateľnou a nebezpečnou kombináciouz dôvodu stimulačných účinkov pervitínu a naopak utlmujúcich účinkov alkoholu.

Kombinácia pervitínu s heroínom (z ang. speedball alebo powerball) je rizikom hlavne pre srdce, nakoľko metamfetamín zvyšuje činnosť srdca, tlak a telesnú teplotu a naopak heroín utlmuje frekvenciu srdca, dýchania a tlaku. Takéto protichodné informácie pre srdce môžu spôsobiť infarkt až smrť.

Kombinácia akýchkoľvek stimulantov – kokaínu, kofeínu, iného amfetamínu zvyšuje riziko predávkovania. Neexistuje bezpečná úroveň užívania drog. Môžete len minimalizovať riziká, ak sa drogu rozhodnete aj napriek informáciám o droge užiť.

Zdroje:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/309287.php#health-risks

https://www.talktofrank.com/drug/methamphetamine#worried-about-methamphetamine-use

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methamphetamine#section=Handling-and-Storage

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Jedna odpoveď na “Pervitín”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.