GHB

Čo je GHB?

GHB alebo (kyselina gama-hydroxymaslová), je na Slovensku nelegálna droga patriaca do skupiny so sedatívnymi (tlmiacimi) účinkami. V mozgu sa viaže na GHB (nabudzujúce) a GABA (utlmujúce) receptory. V medicíne sa využíva na liečbu narkolepsie (neurologická porucha spôsobujúca neschopnosť regulovať cykly spánku a bdenia) a fybromialgie (chronická bolesť a ospalosť). GBH sa najčastejšie predáva vo forme bezfarebnej tekutiny bez vône, ktorá má slanú alebo horkú chuť. Výnimočne sa predáva aj vo forme prášku a pasty.

Aké sú účinky GHB?

GHB pôsobí uvoľňujúco, spôsobuje pocity eufórie, zvyšuje chuť na sex a znižuje zábrany. Pri nižších dávkach pôsobí skôr ako slabý stimulant, pri vyšších dávkach sa však účinok mení na silne sedatívny. Medzi nechcené účinky užitia GHB patrí malátnosť, triaška, nevoľnosť, hnačka, útlm dýchacej sústavy a dehydratácia. Následky dlhodobého užívania GHB (hlavne vyšších dávok) boli donedávna neznáme, výskumy však ukázali, že medzi tieto následky patrí zhoršená dlhodobá pamäť, zhoršená pracovná pamäť a zvýšenie stresu a úzkostí. Rizikovou skupinou sú hlavne užívatelia a užívateľky, ktoré zvyknú po užití GHB upadnúť do kómy. Dlhodobé časté užívanie môže spôsobiť nekontrolovateľný pohyb svalstva a záchvaty, ktoré môžu končiť smrťou. Na GHB sa dá vytvoriť psychická aj fyzická závislosť. Nikdy neužívaj GHB počas tehotenstva. Ak nebudeš užívať GHB, vyhneš sa všetkým rizikám.

Ako znížim riziká spojené s užitím GHB?

Bežná dávka GHB sa pohybuje okolo 1-3 g v závislosti od tvojej hmotnosti. Pri dávkovaní 0,04 g na 1 kg tvojej hmotnosti dosiahneš dobrý pomer pozitívnych účinkov a relatívnej bezpečnosti. Odporúčaná vrchná hranica GHB je 0,06 g na 1 kg tvojej hmotnosti alebo 4 g (pre ľudí s vyššou hmotnosťou). Ak prekročíš tieto hranice, vystavuješ sa oveľa vyššiemu riziku predávkovania. GHB sa často predáva rozpustené v tekutine (teda na mililitre), no táto tekutina môže mať rôznu koncentráciu (pretože v 5 ml môžu byť 2 g alebo aj 4 g GHB). Preto dbaj na to, aby si vedel/a o presnej koncentrácií GHB v tekutej forme (od koncentrácie 0,7 g na 1 ml začne byť voda hustá, no pri nízkej koncentrácií je takáto zmes na nerozoznanie od čistej vody). Nástup účinkov GHB trvá 5-30 minút, pričom samotné účinky trvajú 1,5-2,5 hodiny. GHB v čistej forme spôsobuje popáleniny úst a hrdla, preto sa orálne užíva zmiešané s nealkoholickými nápojmi. GHB sa nešňupe ani neinjikuje, pretože orálne užitie je najúčinnejšie a nepoškodzuje priamo tkanivá žíl a sliznice. Ak ideš užiť GHB po prvýkrát, začni s nižšou dávkou a postupne si nájdeš tú, ktorá ti vyhovuje. Ak chceš opakovane užiť GHB v priebehu niekoľkých hodín, zo začiatku počkaj aspoň 2,5-3 hodiny. Po niekoľkých skúsenostiach môžeš tento čas skrátiť, nikdy však neuži ďalšiu dávku skôr ako po 1,5 hodine. Ďalšie dávky by mali byť vždy nižšie ako tá prvá, a nikdy neuži viac ako 3 dávky po sebe. Rovnako ako pri alkohole, účinky GHB sú silnejšie na prázdny žalúdok. Nikdy neužívaj GHB niekoľko dní po sebe kvôli vysokému riziku navodenia závislosti, a medzi užitím si nechávaj minimálne 2-mesačné odstupy. Nanešťastie sa GHB ojedinele používa aj na znásilnenie. A ak ti ju niekto hodí do pitia, môžeš rozoznať slanú chuť, no nemusíš. Preto nenechávaj nikdy svoje pitie bez dohľadu a ak začneš cítiť malátnosť, ospalosť, pocity zmätenia atď., okamžite to povedz blízkym osobám alebo zamestnancom a zamestnankyniam podniku, festivalu a podobne.

Čo robiť v prípade predávkovania pomocou GHB?

V prípade predávkovania sa pomocou GHB je najlepšie okamžite privolať lekársku pomoc a zdeliť im informácie o type užitej drogy a jej množstve (samotné užitie drogy nie je trestné). Medzi príznaky predávkovania s GHB patrí zvracanie, nepravidelné/plytké dýchanie, silné halucinácie, krátkodobé straty vedomia/pamäte a strata vedomia, ktorá môže trvať aj 4 hodiny. Ľudí v bezvedomí ulož na zem do stabilizovanej polohy a dbaj na to, aby nemali nič v ústach. Rovnako im nepodávaj žiadne tekutiny, pretože tým iba zvýšiš riziko zadusenia.

Kombinácia GHB a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

GHB sa nikdy nesmie užívať v kombinácií s inými sedatívami, alkoholom (všetkým, nielen s tvrdým), opioidmi, ketamínom, a benzodiazepínmi (Xanax, Lexaurin). Kombinácia s MDMA, amfetamínmi, metaamfetamínmi, DXM, kokaínom a MXE môže spôsobiť zástavu dýchania a náhle odpadnutie a následné zvracanie, ktoré môže taktiež spôsobiť zástavu dýchania. Stimulanty môžu zamaskovať znaky predávkovania, napríklad nemusíš stratiť vedomie, no stále ti môže postupne zlyhávať dýchanie. Rovnako sa oslabia aj príznaky nadmernej malátnosti a zmätenosti.

GBL (gama-butyrolaktón) – častá náhrada GHB

GBL je prekurzor (látka, z ktorej vzniká výsledný produkt, napríklad metabolizáciou v tele) pre GHB v tekutej forme, v tvojom tele sa mení na GHB, má však odlišné dávkovanie. Taktiež sa užíva iba orálne a na rozdiel od GHB sa dávkuje v mililitroch, pričom bežná dávka sa pohybuje okolo 0,5-1,5 ml (hodnoty dávkovania na kilo hmotnosti nie sú známe). GBL nikdy nedávkuj priamo z fľaše, pretože príjemný zážitok a predávkovanie delí od seba jediný mililiter. Na dávkovanie vždy použi injekčnú striekačku a jednu presnú dávku zmiešaj s nealkoholickým nápojom. Nikdy nezmiešaj s nápojom viac dávok naraz, pretože GBL nemusí byť rovnomerne zamiešané a ty môžeš nechtiac užiť oveľa viac, ako si chcel/a (ide o jediný mililiter!). Nástup trvá 10-30 minút a účinky trvajú 1-2 hodiny. GBL vyzerá rovnako ako vo vode rozpustené GHB, no má výrazný chemický zápach, vďaka čomu sa dajú tieto dve látky laicky rozlíšiť. GBL rozpúšťa väčšinu plastov, preto ho uchovávaj v skle, želatínových kapsulách alebo v recyklovateľnom plaste typu „#2“ (typ plastu je vždy na spodku fľaše). GBL má podobné účinky ako GHB, no častejšie spôsobuje nevoľnosť, bolesť žalúdka a dýchacie problémy.

Zoznam použitých zdrojov:
https://adf.org.au/drug-facts/ghb/
http://www.blo2.net/ghb-drugs-common-drugs-ghb-and-rohypnol-healthline/
http://drugs.tripsit.me/GHB
https://erowid.org/chemicals/ghb/ghb_article1.shtml
https://hilaryagro.wordpress.com/2017/04/12/alright-lets-talk-about-ghb-a-users-guide/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320409
https://psychonautwiki.org/wiki/GHB#Subjective_effects
https://psychonautwiki.org/wiki/GBL
https://www.talktofrank.com/drug/ghb
Raposo Pereira, F., McMaster, M. T. B., Polderman, N., de Vries, Y. D. A. T., van den Brink, W., & van Wingen, G. A. (2018). Adverse effects of GHB-induced coma on long-term memory and related brain function. Drug and Alcohol Dependence, 190, 29–36. http://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.05.019 
Raposo Pereira, F., McMaster, M. T. B., Polderman, N., de Vries, Y. D. A. T., van den Brink, W., & van Wingen, G. A. (2018). Effect of GHB-use and GHB-induced comas on dorsolateral prefrontal cortex functioning in humans. NeuroImage: Clinical, 20, 923–930. http://doi.org/10.1016/j.nicl.2018.09.022 
Abanades, S., Farre, M., Segura, M., Pichini, S., Barral, D., Pacifici, R., Pellegrini, M., Fonseca, F., Langohr, & K.,Torre, R. D. L. (2006).  Gamma-Hydroxybutyrate (GHB) in Humans: Pharmacodynamics and Pharmacokinetics. Annals of the New York Academy of Sciences, 1074(1), 559–576. http://doi.org/10.1196/annals.1369.065

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.