Odyseus sex/drogy

Harm reduction

Počul/a si už o prístupe harm reduction? Práve prístup harm reduction je dôležitou súčasťou práce s klientmi/kami v OZ Odyseus.

Harm reduction je prístup, ktorý má za cieľ minimalizáciu rizík spojených s užívaním drog, závislosťou na drogách alebo iných látkach. S našou pomocou zistíš, ako minimalizovať škody ak sa rozhodneš pre užitie drog.

Pokračujte výberom článku: