Klub abstinentov

Klub abstinentov, ako napr. Anonymní alkoholici (skratka AA), Anonymní narkomani (NA), Anonymní hráči (GA) či iné kluby, sú neziskové svojpomocné skupiny osôb, ktoré trpia alebo trpeli závislosťou (klub abstinentov však môže mať aj garanta v podobe terapeuta/terapeutky, psychiatra/psychiatričky, klinického psychológa/psychologičky alebo iného zdravotníckeho alebo sociálneho pracovníka/pracovníčky). Kluby abstinentov ako AA alebo NA majú presný Dvanásťkrokový program – metódu ako prekonať chorobné potreby, komplexy a nutkavé vzorce správania. Iné kluby abstinentov s inými názvami majú svoje vlastné metódy založené na liečebnej sile skupinovej dynamiky. Pomocou spätnej väzby môžu účastníci získať vhľad a nájsť pochopenie. Tieto kluby abstinentovsú zväčša otvorené prijatiu nových členov. V menších mestách, ale i obciach, sú zväčša len kluby abstinujúcich alkoholikov, väčšina však prijmú medzi seba i ľudí s inými závislosťami (odporúčame vopred sa telefonicky alebo mailom informovať na podmienky v konkrétnom klube). Vo väčších mestách sú aj špecializované kluby abstinujúcich narkomanov či abstinujúcich hráčov. Kluby častokrát spolupracujú s liečebňami a sprostredkovávajú rôzne posilňovacie krátkodobé pobyty na udržanie abstinencie. Taktiež kluby medzi sebou spolupracujú a organizujú rôzne výlety, turistiky, opekačky a pod. Centrá pre liečbu drogových závislostí organizujú svoje vlastné skupiny čistých i skupiny pre príbuzných závislých.
Nasledujúci zoznam klubov abstinentov je zoradený abecedne podľa miest na Slovensku.

Klub abstinujúcich závislých – Bánovce nad Bebravou
Miesto stretnutia: Dom Apoštolskej cirkvi, Ulica SNP 460, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 18:00
Mobil: 0907 592 876
E-mail: klubazbanovce@gmail.com

Byska – Banská Bystrica
Miesto stretnutia: CPLDZ, Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16:30-18:30
E-mail: wolt@cpldz-bb.sk

Klub abstinujúcich narkomanov – Banská Bystrica
Miesto stretnutia: CPLDZ, Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 17:00
Mobil: 0902 051 079
E-mail: pavol.zvarik62@gmail.com

A1 Klub – Bratislava
Miesto stretnutia: AT Sanatórium, Osuského 10, 841 01 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 17:00
Mobil: 0910 907 591

ALFA – klub – Bratislava
Miesto stretnutia: Centrum voľného času, Gessayova 6, 851 03 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 17:30
Mobil: 0910 907 591

A2 Klub – Bratislava
Miesto stretnutia: AT Sanatórium, Osuského 10, 841 01 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16:00
Mobil: 0905 620 652
E-mail: polcer.jozef@golemtech.sk

AA – Bratislava
Miesto stretnutia: CPLDZ Hraničná a Poradňa psychologických služieb Tomášikova
Deň a hodina stretnutia: prvý štvrtok o 18:30, druhá streda o 18:30
Mobil: 0905 620 652

JAS KLUB
Miesto stretnutia: Hraničná č. 2 , Bratislava , 827 99
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 17:00
Mobil: 0905 648 702
E-mail: mvaradinek@zoznam.sk

H – klub – Bratislava
Miesto stretnutia: AT Sanatórium, Osuského 10, 851 03 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každý utorok a štvrtok o 19:30 – 21:00
Mobil: 0917 621 610

A-klub HRON – Brezno
Miesto stretnutia: Nám. M. R. Štefánika 2, 977 01 Brezno
Deň a hodina stretnutia: prvý a tretí utorok v mesiaci o 15:00
Mobil: 0911 481 415
E-mail: bozena.szantoova@gmail.com

Klub abstinentov Brezová pod Bradlom
Miesto stretnutia: Budovateľská 379/46, 906 13 Brezová pod Bradlom
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok o 18:00-20:00
Mobil: 0904 172 652
E-mail: kment.milos@stonline.sk

AK – Motýľ – Čadca
Miesto stretnutia: Kostol sv. Jozefa Robotníka – Pastoračné centrum, SNP 1315, 022 04 Čadca
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 16:00
Mobil: 0911 133 065
E-mail: jozefjw@post.cz

AK – Choč – Dolný Kubín
Miesto stretnutia: Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1 (Kostol na Brezovci), 026 01 Dolný Kubín
Deň a hodina stretnutia: prvý a posledný piatok v mesiaci o 16:00
Mobil: 0905 573 315
E-mail: lassak.frantisek5@gmail.com

A – klub – Dunajská Streda
Miesto stretnutia: Mestské kultúrne centrum Bartók Korzo 781, I. poschodie č. 111, 929 01 Dunajská Streda
Deň a hodina stretnutia: každú stredu o 18:30-19:45
Mobil: 0944 153 250
E-mail: aklubdunstreda@gmail.com

Stretnutia abstinentov – Galanta
Miesto stretnutia: Dom Matice Slovenskej v Galante, Bratislavská cesta 1458/71, 924 01 Galanta
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 18:00-20:00
Mobil: 0905 240 916
E-mail: lega@mail.t-com.sk

Fénix – Klub abstinentov – Handlová
Miesto stretnutia: Partizánska ul. 38, 972 51 Handlová
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16:00
Mobil: 0917 581 192
E-mail: jankavankova35@gmail.com

HAK – Handlovský abstinenčný klub – Handlová
Miesto stretnutia: Dom kultúry, Nám. baníkov, 972 51 Handlová
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 15:30
Mobil: 0915 287 657
E-mail: jholica@gmail.com

A-klub Archa – Hlohovec
Miesto stretnutia: Františkánske nám. 1 (Pastoračné centrum Krtko), 920 01 Hlohovec
Deň a hodina stretnutia: nepárny štvrtok o 18:00-20:00
Mobil: 0905 239 056
E-mail: lubjano@gmail.com

KLUS – Humenné
Miesto stretnutia: 1. mája 2680/19, 069 01 Snina
Deň a hodina stretnutia: 1., 3., a 4. streda v mesiaci o 16:00
Mobil: 0918 334 774
E-mail: slavo.novak@orangemail.sk

KRASA A-klub – Kanianka
Miesto stretnutia: Farský úrad, Lipová 547, 972 17 Kanianka
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 18:00-20:00
Mobil: 0907 742 359
E-mail: aklubkrasa@gmail.com

AA Kežmarok
Miesto stretnutia: Kežmarské lýceum – prízemie, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 16:00-17:00
Mobil: 0918 592 090

SET – Spolok extra triezvych – Kežmarok
Miesto stretnutia: MsKS, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
Deň a hodina stretnutia: druhý utorok v mesiaci o 17:00
Mobil: 0915 909 447
E-mail: set@slavino.sk

AK – Dobrý pastier o. z. – Kláštor pod Znievom
Miesto stretnutia: Dom u Terezky
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny utorok o 15:00
Mobil: 0950 707 136
E-mail: ziman.dusan@gmail.com

AK KYSUCA – Kysucké Nové Mesto
Miesto stretnutia: CVČ sv. Jakuba ul. Janka Jesenského 2928 , Kysucké Nové Mesto (na 1. poschodí vo farskej knižnici)
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16:00
Mobil: 0949 679 848
E-mail: aklubkysuca@gmail.com

Priatelia života o.z. – A klub
Miesto stretnutia: CPLDZ , Skladná 2 , Košice , 040 01
Deň a hodina stretnutia: prvý a tretí piatok v mesiaci o 17:00
Mobil: 0907 132 898
E-mail: priateliazivota@centrum.sk

Klub abstinujúcich Goral – Lendak
Miesto stretnutia: Budova farského úradu, Kostolná 134/55, 059 07 Lendak
Deň a hodina stretnutia: Každý druhý piatok v nepárnom týždni o 19:00
Mobil: 0944 250 221
E-mail: hudak.pavol1930@gmail.com

Klub abstinentov – Nový začiatok – Levice
Miesto stretnutia:  MsKS Junior  5. poschodie, č.d. 506 , Sládkovičova 2, 934 01 Levice
Deň a hodina stretnutia: druhý a štvrtý  štvrtok v mesiaci o 16:30
Mobil: 0918 023 264
E-mail: aklublevice@azet.sk

KOČ – Kruciata oslobodenia človeka – Levoča
Miesto stretnutia: Útulok sv. Františka, Košická 2, 054 01 Levoča
Deň a hodina stretnutia:  Každý štvrtok o 17:00
Mobil: 0908 452 589
E-mail: romus@post.sk

Abstinentský klub MAJÁK – Liptovský Hrádok
Miesto stretnutia: Klub seniorov v Kultúrnom dome, J. D. Matejovie 591/14, 033 01 Liptovský Hrádok
Deň stretnutia: každý párny piatok v mesiaci o 14:30
Mobil: 0908 106 782
E-mail: cervenanskyp@gmail.com

Klub Nádej Liptovský Mikuláš
Miesto stretnutia: Dom kultúry – Klub Nádej OZ, 031 01 Liptovský Mikuláš
Deň stretnutia: každý pondelok o 16:00
Mobil: 0911 639 973
E-mail: aklubnadej@gmail.com

A-klub Lučenec
Miesto stretnutia: Ul. Rázusa 22, 964 01 Lučenec
Deň a hodina stretnutia: prvá streda v mesiaci o 14:00
Mobil: 0907 881 129

LEMAK – Levársko-malacký klub abstinentov – Malacky
Miesto stretnutia: Vstúpte n. o., 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok o 16:00
Mobil: 0905 777 150
E-mail: lemak1991@gmail.com

Klub martinských abstinentov – Martin
Miesto stretnutia: Evanjelická fara, Memorandovo nám. 1003/13, 036 01 Martin
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok 17:30-19:30
Mobil: 0918 247 179
E-mail: peter.debnar@gmail.com

MINI KLUS – Medzilaborce
Miesto stretnutia: Eurohotel Laborec (poľovnícky salónik), Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
Deň a hodina stretnutia: druhý pondelok v mesiaci o 18:00
Mobil: 0907 971 634

ZAS – Zemplínska abstinujúca spoločnosť – Michalovce
Miesto stretnutia: Partizánska 23, 071 01 Michalovce-Stráňany
Deň a hodina stretnutia: prvý pondelok v mesiaci o 15:30
Mobil: 0915 866 311
E-mail: mrimko@post.sk

AK- Modrý Kameň – Veľký Krtíš
Miesto stretnutia: Interná ambulancia, psychiatrická ambulancia NsP, Banícka 1, 990 01 Veľký Krtíš
Deň a hodina stretnutia: posledný pondelok v mesiaci o 16:00

Abstinentský klub Bodva o. z. – Moldava nad Bodvou
Miesto stretnutia: Poliklinika, Ul. ČSA 35 (suterén, č. d. 30), 045 01 Moldava nad Bodvou
Deň a hodina stretnutia: párne týždne v stredu o 17:00
Mobil: 0911 644 956
E-mail: akbodva16@azet.sk

Klub abstinentov – Myjava
Miesto stretnutia: Jánošíková 383/4, 907 01 Myjava
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň vo štvrtok o 16:00
Mobil: 0905 838 514
E-mail: hrin.stevo@gmail.com

A-klub – Nitra
Miesto stretnutia: Reštaurácia OKO – konferenčná časť, Fraňa Mojtu 6, 949 01 Nitra
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16:00
E-mail: klozik.frant@zoznam.sk

AK – Maják – Nitra
Miesto stretnutia: Centrum poradensko-intervenčných služieb Budúcnosť, n. o., Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra
Deň a hodina stretnutia: 2.,4. a 5. štvrtok v mesiaci o 16:00-18:00
Mobil: 0908 022 452
E-mail: buducnostno@gmail.com

A-klub Nové Mesto nad Váhom
Miesto stretnutia: Dom kultúry, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Deň a hodina stretnutia: každý párny štvrtok o 16:00
Mobil: 0903 220 080
E-mail: fitness.jarabek@centrum.sk

A-klub Omšenie
Miesto stretnutia: 914 43 Omšenie č. 17
Deň a hodina stretnutia: každý párny týždeň v piatok o 20:00

A-klub Jaseň – Oravská Jasenica
Miesto stretnutia: Farský úrad, 018 17 Jasenica č. 329
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 18:00
Mobil: 0917 915 226
E-mail: akjasen@gmail.com

ALFA – Pezinok
Miesto stretnutia: Hrnčiarska 44, 902 01 pezinok
Deň a hodina stretnutia: nepárny štvrtok v mesiaci o 17:00
Mobil: 0904 329 326
E-mail: jozefpolacek@zoznam.sk

A-klub – Piešťany
Miesto stretnutia: Jezuitské pastoračné centrum, Poštová 1, 921 01 Piešťany
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 18:00
Mobil: 0908 778 663
E-mail: hrutka@centrum.sk

Klub abstinujúcich rodín POKORA – Poprad
Miesto stretnutia: Katolícka univerzita, Nábrežie Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 17:00
Mobil: 0911 875 006
E-mail: lemada333@gmail.com

KLUS – Poprad
Miesto stretnutia: Kino Máj, Scherffelova 15, 058 01 Poprad-Veľká
Deň a hodina stretnutia: posledný štvrtok v mesiaci o 16:00
Mobil: 0907 920 454
E-mail: larisa@stonline.sk

A-klub – Považská Bystrica
Miesto stretnutia: Nemocnica s poliklinikou, Psychiatrické oddelenie, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
Deň a hodina stretnutia: prvá streda v mesiaci o 15:30
Mobil: 0907 705 671
E-mail: bslob@centrum.sk

Klub abstinujúcich pri Modrom domčeku – Považský Chlmec
Miesto stretnutia: Centrum pre liečbu drogových závislostí, Pod Laščeky 278, 010 03 Žilina – Považský Chlmec
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 17:30
Mobil: 0911 202 169

SPAS – Klub abstinentov Juraja Marianiho – Predná Hora
Miesto stretnutia: Klubovňa Obecného úradu, 049 01 Muráň 329
Deň a hodina stretnutia: prvá sobota v mesiaci o 9:00-12:00
E-mail: spas.predna.hora@centrum.sk

KAHAN – Prešov
Miesto stretnutia: Domov nádeje, Jarková 79, 080 01 Prešov
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16:00-18:00
Mobil: 0904 738 360
E-mail: domovnadeje@gkcharita-po.sk

KPA – Klub prešovských abstinentov – Prešov
Miesto stretnutia: Požiarnicka 17, 080 01 Prešov
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 16:00
Mobil: 0905 564 838
E-mail: harcarjakub@gmail.com

KAPP – Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi – Prievidza
Miesto stretnutia: Kultúrne a spoločenské stredisko, F. Madvu 11, 971 03 Prievidza
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16:00
Mobil: 0917 330 043
E-mail: info@kapp.sk

SAP – Spolok abstinentov Prievidza – Prievidza
Miesto stretnutia: Priemstav, Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza
Deň a hodina stretnutia: každý pracovný štvrtok o 15:45-17:45
Mobil: 0908 325 289
E-mail: sap.prievidza@gmail.com

POHODA o. z. – Revúca
Miesto stretnutia: Dom kultúry, Námestie slobody 14, 050 01 Revúca
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 17:00

Klub abstinentov – Rohožník
Miesto stretnutia: Dom kultúry, Školské nám. 409/3, 906 38 Rohožník
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 19:00
E-mail: zas1@mail.t-com.sk

RAK – Ružomberský abstinentský klub – Ružomberok
Miesto stretnutia: Ústredná vojenská nemocnica SNP, Psychiatrické oddelenie, Považská 1380/2, 034 01 Ružomberok
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16:00-18:00, posledná sobota v mesiaci o 9:30-12:00
Mobil: 0908 522 334
E-mail: danka.mydlova@gmail.com

KLUS – Sabinov
Miesto stretnutia: Charitný dom, 17. novembra 8, 083 01 Sabinov
Deň a hodina stretnutia: druhý štvrtok v mesiaci
Klub abstinentov – Senica
Miesto stretnutia: Záhorácke osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v pondelok o 16:00
E-mail: aklub.senica@gmail.com

AK – Spišská Nová Ves
Miesto stretnutia: Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves (zasadačka, 1. poschodie)
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 17:00
E-mail: rastislav.michlik@post.sk

A-klub PL Sučany o. z. – Sučany
Miesto stretnutia: Psychiatrická liečebňa Sučany, rehabilitačné oddelenie, Hradiská 23, 038 52 Sučany – sever
Deň a hodina stretnutia: prvý utorok v mesiaci o 16:00
Mobil: 0902 169 291

KATO – Klub abstinujúcich Topoľčany – Topoľčany
Miesto stretnutia: Slovenský Červený kríž, Stummerova 327, 955 01 Topoľčany
Deň a hodina stretnutia: tretí pondelok v mesiaci
Mobil: 0914 191 266
E-mail: miso1@pobox.sk

A-klub Gemer – Tornaľa
Miesto stretnutia: Mestské kultúrne stredisko, Hlavné nám. 5, 982 01 Tornaľa
Deň a hodina stretnutia: posledná sobota v mesiaci o 10:00-14:00
Mobil: 0918 850 251
E-mail: info@aklubtornala.sk

KAJZT – Klub abstinentov Južného Zemplína – Trebišov
Miesto stretnutia: Klubovňa psychiatrického oddelenia, Nemocnica s poliklinikou, Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Deň a hodina stretnutia: tretí štvrtok v mesiaci o 16:00
Mobil: 0908 061 640
E-mail: jasso@nettrebisov.sk

KAT – Klub abstinentov – Trenčín
Miesto stretnutia: Palackého 9, 911 01 Trenčín
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 16:00
Mobil: 0905 700 838
E-mail: janvaclavzeman@azet.sk

A-klub – Trnava
Miesto stretnutia: Stacionár pre dôchodcov, Okružná 20, 917 00 Trnava
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 17:00
Mobil: 0902 179 935
E-mail: gemela.gimi.vlado@gmail.com

KLUS – Trnava
Miesto stretnutia: Rybníková 15, 917 01 Trnava
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 17:00-19:00
Mobil: 0911 828 411
E-mail: jarko.pinkas@gmail.com

Otvorené srdce – Trnava
Miesto stretnutia: Mestská poliklinika Trnava, 1. poschodie, Starohájska 2, 917 01 Trnava
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 16:00
Mobil: 0911 180 276
E-mail: hornyykz@wmx.sk

STROP – Stretnutia rodinných príslušníkov pri A-klube – Trnava
Miesto stretnutia: Okružná 20, 917 01 Trnava
Deň a hodina stretnutia: pondelok okolo 20. dňa v mesiaci o 17:00-19:00
Mobil: 0903 411 998
E-mail: tduranova@gmail.com

A-klub – Trstená
Miesto stretnutia: Klub dôchodcov, Malý rad, 028 01 Trstená
Deň a hodina stretnutia: každá streda o 18:00
Mobil: 0907 146 661
E-mail: aklubtrstena@gmail.com

A-klub pri psychiatrickom oddelení – Trstená
Miesto stretnutia: Knižnica psychiatrického oddelenia HNsP, Mieru 549/16, 028 01 Trstená
Deň a hodina stretnutia: druhý utorok v mesiaci o 14:00
Tel: 043/53 07 298
E-mail: psychiatria@nsptrstena.sk

O. z. Nádej – Turčianske Teplice
Miesto stretnutia: Klub Nádej, Ul. Partizánska 418/4, 039 01 Turčianske Teplice
Deň a hodina stretnutia: nepárna streda o 16:00-18:00
Mobil: 0908 924 632
E-mail: piliarovamilada@centrum.sk

Abstinentský klub ZMENA – Tvrdošín
Miesto stretnutia: Farská 86/34, 027 44 Tvrdošín (1. poschodie)
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 18:00
Mobil: 0905 731 900
E-mail: celkope@gmail.com

Klub abstinentov POHODA – Ťapešovo
Miesto stretnutia: Stará škola
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 19:00
Mobil: 0944 019 339
E-mail: igorbubala1@gmail.com

A-klub DÚHA – Veľké Zálužie
Miesto stretnutia: Psychiatrická nemocnica, Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie
Deň a hodina stretnutia: posledný pondelok v mesiaci o 14:00
Mobil: 0907 394 952
E-mail: tibor1955@gmail.com

Klub abstinentov – Biela Orava – Zákamenné
Miesto stretnutia: pastoračné centrum Zákamenné
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 19:00
Mobil: 0915 954 927
E-mail: madlenak@centrum.sk

Abstinentský klub – Zbrojníky
Miesto stretnutia: Kultúrny dom Zbrojníky
Deň a hodina stretnutia: tretí piatok v mesiaci o 17:00
Mobil: 0949 074 474
E-mail: palinonen@gmail.com

Abstinentský klub – Nádej – Zvolen
Miesto stretnutia: Centrum univerzitnej pastorácie, M. R. Štefánika 545/20, 960 01 Zvolen
Deň a hodina stretnutia: prvý a tretí pondelok v mesiaci o 16:30
Mobil: 0907 497 322
E-mail: vierahaz@centrum.sk

Klub abstinentov – Dôvera – Žilina
Miesto stretnutia: Kláštor Kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina
Deň a hodina stretnutia: každý párny pondelok o 17:30
Mobil: 0904 954 904
E-mail: verlik@centrum.sk

Klub abstinentov – Žilina
Miesto stretnutia: Kláštor Kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina
Deň a hodina stretnutia: každý piatok o 16:00-18:00
Mobil: 0902 756 310
E-mail: jpapaj@centrum.sk

Pomoc


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.