Kokaín

Čo je kokaín?

Kokaín je nelegálna droga so stimulačnými a anestetickými účinkami (nabudzuje a tlmí bolesť). Zvyšuje množstvo neurotransmiteru dopamínu v mozgu. Dopamín riadi najmä pohyb, no taktiež aj motiváciu a pocity spokojnosti po vykonanej činnosti. Kokaín ti môže spôsobiť psychickú, nie však fyzickú závislosť.

Aké sú účinky kokaínu?

Kokaín najčastejšie spôsobuje pocity eufórie, zvýšené sebavedomie, nabudenie a nechuť do jedla. Taktiež tlmí bolesť a zvyšuje chuť na sex, preto je dobré mať pri sebe kondómy. Medzi časté nechcené účinky kokaínu patrí zvýšená agresivita, úzkostlivosť, paranoje, náladovosť a hyperaktivita. Počas ústupu účinkov zažiješ comedown, teda stav, kedy už necítiš pozitívne účinky a prevláda úzkostlivosť a depresivita, podráždenie a paranoidné stavy. Kontrast medzi hlavnými účinkami a comedownom núti ľudí užiť ďalšiu dávku. Čím viac kokaínu užiješ za jednu noc, tým bude comedown horší a dlhší. Po užití kokaínu sa ti môže ťažšie zaspávať, pričom únava posilňuje spomenuté negatívne účinky. S vyššími dávkami užitého kokaínu za noc stúpa aj hrozba paranojí a nepríjemných halucinácií. Nikdy neužívaj kokaín počas tehotenstva. Ak nebudeš užívať kokaín, vyhneš sa všetkým rizikám.

Ako mám kokaín čo najbezpečnejšie užiť?

Kokaín sa dá užívať fajčením, injekčne, šnupaním alebo orálne. Bezpečná dávka sa nedá určiť kvôli rôznej čistote kokaínu na trhu, preto sa odporúča užiť malú dávku neznámeho kokaínu na prvýkrát a počkať viac ako hodinu pred ďalším užitím. Pravdepodobne budeš chcieť znova užiť kokaín hneď ako začnú jeho účinky slabnúť, no každé ďalšie užitie bude menej intenzívne, čo vedie k nutkaniu, aby si kokaín užil/a znova. Najbezpečnejší spôsob užitia je orálny – oproti iným spôsobom užitia má kokaín najdlhší (viac ako 30 min), no najmenej intenzívny účinok, ktorý sa dostaví zhruba po hodine. Účinky šnupania kokaínu sa dostavia po 10-20 minútach a trvajú 15-30 minút, pričom účinky prvého užitia môžu trvať dlhšie. Kokaín nešňup cez bankovky, či tvrdý papier – pri poranení sliznice ti hrozí prenos infekcií a hepatitídy C. Použi radšej vlastnú snuffku alebo čistú slamku, ktorej koniec si opáliš so zapaľovačom a tak nebude ostrý. Účinky fajčenia a injikovania kokaínu sa dostavia takmer okamžite, sú najintenzívnejšie, no trvajú najkratšie a práve preto sú najnávykovejšie. Najnebezpečnejší spôsob užívania je kontinuálne užívanie počas viacerých dní za sebou. Ak chceš užiť kokaín, uisti sa, že pred aj po užití budeš mať možnosť dostatočne dlho sa vyspať. Pred (ideálne aj počas) užitím sa najedz a celý čas doplňuj tekutiny, ideálne 0,3 litra vody za hodinu. Nedostatok spánku, jedla a tekutín sú častou príčinou negatívnych účinkov kokaínu od paranojí až po predávkovanie sa. Ak máš ty, alebo niekto v tvojej rodine srdcové ťažkosti, hrozí ti nebezpečenstvo infarktu, preto sa radšej vyhni užitiu. Rovnako sa vyhni kokaínu ak máš ty alebo niekto v rodine duševné choroby, pretože užitím kokaínu sa môže spustiť napríklad dočasná alebo trvalá psychóza, či schizofrénia.

Čo robiť, ak to niekto preženie s kokaínom?

Pri užívaní kokaínu môže byť ťažké dbať na to, aby si neužil/a viac ako chceš. Ak začneš pociťovať únavu, nepohodu, alebo nepríjemné pocity, najlepšie je nepokračovať s užívaním. Je dobré mať pri sebe niekoho, kto je triezvy a vie dať na teba pozor alebo ti poskytnúť podporu v prípade, že sa začneš po užití kokaínu cítiť zle. Predávkovanie hrozí najčastejšie pri injekčnom spôsobe užitia. Predávkovanie kokaínom najľahšie spoznáš podľa nepravidelného tlkotu srdca, ťažkostí s dýchaním, krvácania z nosa a zvracania. Pri ťažkostiach s dychom vedome prehlbuj dýchanie (pomalým nádychom a výdychom). Okrem predávkovania sa vystavuješ aj riziku infarktu, srdcovej porážky či záchvatu. Samotné užitie drogy nie je nelegálne a preto sa neboj privolať lekársku pomoc a povedať, že ide o užitie kokaínu.

Kombinácia kokaínu a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

Najbezpečnejšie je neužívať kokaín vôbec, ak ho však chceš užiť, nekombinuj spolu s ním žiadne iné drogy či lieky. Kokaín nikdy nekombinuj s inými stimulantmi (amfetamíny ako Aderall a Ritalin, metaamfetamíny, MDMA), pretože si môžeš spôsobiť nepravidelný srdcový rytmus, čo môže viesť k smrti. Pri užití alkoholu a kokaínu v tele vzniká koka-etylén, ktorý zvyšuje toxicitu v srdci a pečeni, pričom zvyšuje pravdepodobnosť náhlej smrti až 25-násobne oproti čistému kokaínu. Alkohol tiež znižuje navonok viditeľné účinky kokaínu, takže môžeš nechcene užiť oveľa viac kokaínu pre dosiahnutie rovnakých účinkov. Pri užívaní SSRI, SNRI a MAOI antidepresív si môžeš spôsobiť život ohrozujúci serotonínový syndróm, pričom kombinácia so SNRI spôsobuje aj epileptický záchvat. Serotonínový syndróm spoznáš podľa zmien v krvnom tlaku a telesnej teplote, závratov a zvracania, rýchleho tepu, silného potenia sa, triašky a straty kontroly nad svalmi. Serotonínový syndróm nemusí byť vždy životu nebezpečný, no ak spozoruješ tieto príznaky: horúčku, záchvaty, nepravidelný tep a stratu vedomia, okamžite privolaj lekársku pomoc. Simultánne užívanie kokaínu a sedatív, hlavne opiátov (heroín, kodeín) a benzodiazepínov (Xanax, Lexaurin) je častou príčinou úmrtia kvôli zvýšenej toxicite užitých látok. Kombinácia s liekmi na znižovanie krvného tlaku je životu nebezpečná.

Zdroje:

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/drugs-recreational-drugs-alcohol/recreational-drugs-medication/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18759711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3377381/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19131198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21394957

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.