LSD

Čo je LSD?

LSD – na Slovensku nelegálna droga patriaca do skupiny drog s halucinogénnymi účinkami. LSD pôsobí v centrálnej nervovej sústave (CNS) a viaže sa hlavne na serotonínové, dopamínové a noradrenalínové receptory v mozgu, kde pôsobí ako agonista (aktivuje obsadené receptory). LSD spôsobuje halucinácie cez serotonergický (týkajúci sa serotonínu) agonizmus, zmeny v pohybe svalov cez dopaminergickýagonizmus, a cez noradrenalín pôsobí na chuť do jedla, srdcový tep a krvný tlak. Práve vďaka pôsobeniu na viacero druhov receptorov má LSD širokú škálu účinkov. LSD nespôsobuje fyzickú ani psychickú závislosť, môže však spôsobovať nutkanie drogu opakovane užiť.

Aké sú účinky LSD?

LSD má širokú škálu možných účinkov, preto ich rozdelíme podľa kategórií. Ešte pred tým, ako sa im budeme venovať si však musíme uvedomiť, ako funguje drogou spustená „zmena vnímania reality“. Existujú tvrdenia, že v triezvom stave nevnímame svet taký, aký je skutočne, a pravdu uvidíme až po užití psychoaktívnych látok. Množstvo výskumu však naznačuje, že objektívna realita je vždy mimo naše vnímanie, a uchopujeme ju iba na základe súhrnu telesných a psychických stavov, v akých sa nachádzame. To znamená, že bez ohľadu na to, či sme, alebo nie sme pod účinkom drogy, vždy vnímame realitu subjektívne. Táto poznámka je dôležitá, pretože ľudia často uveria zážitkom na LSD  kvôli zvýšenej sugestivite, čo môže viesť k nechcenému ublíženiu si na zdraví (napríklad kvôli presvedčeniu, že naše telo nie je materiálne a nič sa nám nestane ak skočíme do ohňa), alebo dlhodobým presvedčeniam pretrvávajúcim aj po odznení účinkov drogy, ktoré môžu viesť k rozvinutiu psychóz. Na druhú stranu, LSD nám vie pomôcť prekonať rôzne formy závislostí, problémy s vnímaním vlastného tela, alebo iné negatívne presvedčenia, to je však dokázané vo výskumoch, kde je LSD užité počas asistovanej psychoterapie a pod dohľadom odborníka. Je teda na tebe, aké presvedčenia nahradíš presvedčeniami nadobudnutými pod vplyvom LSD, a aké nie, keďže tento mechanizmus nie je za každú cenu zlý, alebo dobrý.

Vizuálne účinky LSD:

  • Transformácie objektov (zmena ich tvaru, či rast), zaostrenie videnia, živšie farby, tvorba štruktúrovaných povrchov a nachádzanie vzorov, skreslenie objektov (topenie, dýchanie, vznášanie sa, opary), zmeny farieb, zanechávanie stôp po pohybe, palinopsia („after-image“), delenie scenérie na časti a ich posúvanie sa. Po požití LSD je bežné je aj pozorovanie farebných a pohyblivých geometrických tvarov, ktoré sa menia.
  • Pri vysokých dávkach LSD sa objavujú aj interné (za zatvorenými očami) a externé (v tvojom okolí) halucinácie podobné DMT: autonómne bytosti, ponorenie sa do „vlastnej reality“, ožitie objektov (dvere sa otvárajú a zatvárajú sami, slnko prejde po oblohe a zapadne za niekoľko sekúnd), mimotelový zážitok, komplexné scenérie a scenáre. Taktiež je možné vidieť „mechanické scenérie“,  ktoré sa skladajú z pohybujúcich meniacich sa strojov a mechanizmov, alebo aj čísel.

Fyzické účinky LSD:

  • LSD má zväčša mierne budivý účinok, pri vyšších dávkach je však intenzita účinkov silnejšia ako nabudenie a môžeš sa cítiť priam „prikovane“ k miestu. Po užití LSD sú tiež bežné pocity šteklenia, spontánne vnemy v rôznych častiach tela, pocit „polámania“, fyzická eufória, spríjemnenie dotykov na tele, pocit ľahkosti, zlepšenie hmatových vnemov, zväčšené zreničky, zvýšená tvorba slín.
  • Medzi nechcené účinky LSD patrí zhoršená termoregulácia, nevoľnosť, potlačenie apetítu, dehydratácia, problém s močením, zvýšený tep a krvný tlak, zvýšená potivosť, kŕče, škrípanie zubov, zovreté hrdlo. Vzácnym nechceným účinkom LSDsú aj záchvaty, ktorých šanca výskytu sa zvyšuje predispozíciami, dehydratáciou, podvýživou, zvýšenou teplotou a únavou.

Kognitívne účinky LSD:

  • Vďaka viazaniu sa na receptory v mozgu, LSD vplýva na prísun krvi do mozgu, elektrickú aktivitu a dočasne mení existujúce vzorce komunikačných kanálov – vzniká priama komunikácia medzi oblasťami v mozgu, ktoré bežne spolu nekomunikujú, a naopak, iné bežné kanály majú obmedzenú komunikáciu.
  • Vďaka týmto zmenám sú časté zlepšenia analytických schopností (analýza novými spôsobmi), zmenené konceptuálne myslenie, kognitívna eufória, posilnená introspekcia, potlačenie osobnej zaujatosti pri analýze, zlepšená kreativita, ponorenie sa do momentu, posilnená empatia, zvýšené libido, pôžitok z hudby, záchvaty smiechu, potlačenie spomienok (pri vyšších dávkach LSD aj „ego death“ – strata konceptu seba), prepojenie a zrýchlenie myšlienok.
  • Za kognitívne účinky LSD môžeme považovať aj transpersonálne účinky ako silné spirituálne zážitky, pocity jednoty a prepojenia so živým aj neživým, zážitky „otvorenia očí“ (náhle uvedomenia si „odpovedí“ na rôzne existenčné otázky).
  • Medzi nechcené účinky LSD patrí úzkosť a paranoje („bad trip“ nastáva, keď sa veľká časť tripu nesie práve v rovine nechcených účinkov a nie je možné sa ich zbaviť), bludné presvedčenia, nekontrolovateľné prúdy myšlienok, zacyklenie sa v myšlienke, zvýšená sugestibilita (znížená schopnosť neuveriť nepravdivým veciam), strata pojmu o čase, neschopnosť zaspať aj viac ako 10 hodín po užití.

Sluchové účinky LSD:

  • Najčastejšími účinkami LSD sú zlepšenie vnímania vecí, ktoré počujeme, nie však spôsobom, že by bol náš sluch presnejší, ale to čo počujeme je zaujímavejšie, či krajšie. Rovnako sú však časté skreslenia zvukových vnemov, alebo zvukové halucinácie.
  • Veľmi vzácnym účinkom po užití LSD je aj synestézia, teda schopnosť vnímať vnem inými vnemami, ako je bežné (cítiť chuť zvuku, vidieť hudbu, počuť pach atď.).

Ak nebudeš užívať LSD, vyhneš sa všetkým rizikám.

Ako znížim riziká spojené s užitím LSD?

LSD sa dá užívať vo forme tekutých roztokov, tabliet, prášku, gélu, no najčastejšie sú papieriky, na ktorých je nakvapkané LSD vo forme tekutého roztoku. Budeme sa venovať iba „papierikom“, ktoré sa vkladajú pod jazyk na 20 minút. Po tejto dobe ich môžeš vypľuť, pretože droga sa už vstrebala a z prehltnutej celulózy ti môže iba prísť nevoľno. Musíme ťa však upozorniť, že to, čo sa ti dostane do rúk často nie je LSD, ale nejaký derivát, ako napríklad najčastejšie používaný 1P-LSD. Deriváty majú zväčša veľmi podobný účinok ako pri užití LSD, a tiež aj dĺžku trvania. Deriváty sú napriek svojej dostupnosti preskúmané menej ako LSD, zväčša však platí, že po metabolizácií majú biodostupnosť (podiel nezmenenej látky) LSD skoro 100%, rozdiel je však v tom, že ich účinok je kratší. Kvalitatívne sa subjektívne efekty derivátov a LSD odlišujú veľmi ťažko.

Dávkovanie LSD:

Bežné dávkovanie LSD sa pohybuje od 25 mikrogramov (µg) až po 300 µg. Na prvýkrát neuži viac ako 100 µg, pretože zážitok z drogy je radikálne iný oproti bežnému prežívaniu a nedá sa veľmi dobre kontrolovať, preto je najlepšie sa s drogou zoznámiť postupne.  Vyššie dávky LSD ako 300 µg sa tiež neodporúčajú, pretože chcené účinky sa síce zosilnia, no tento zisk sa nikdy nevyrovná sile potenciálne zlých účinkov, ktoré vedia byť naozaj desivé a nekontrolovateľné. Účinky LSD nastupujú po 15-90 minútach, a trvajú 8-12 hodín, no môžu aj dlhšie. Dojazdy zväčša trvajú 12-48 hodín.

Pri každej novej várke papierikov najprv uži iba jeden pre vyskúšanie jeho sily a účinkov. Po užití LSD sa iPri každej novej várke papierikov najprv uži iba jeden pre vyskúšanie jeho sily a účinkov. Po užití LSD sa ihneď buduje dočasná tolerancia, a tvoje telo potom nevie túto látku metabolizovať, LSD teda nemôže pôsobiť a preto je zbytočné opakované užívanie počas jedného sedenia. Táto tolerancia na LSD klesá po dobu 2 týždňov. Neexistujú odporúčania na odstupy medzi užitiami, no odporúča sa dodržiavať aspoň dvojmesačné odstupy, kvôli predídeniu vytvorenia dlhodobej tolerancie.

Počas vplyvu LSD máš veľmi obmedzenú schopnosť správneho úsudku, a zodpovedného vyhýbania sa nebezpečenstvám. Môžeš taktiež uveriť rôznym bludným predstavám, ktoré môžu ohroziť tvoje zdravie. Po užití LSD taktiež riskuješ „bad trip“, teda intenzívny negatívny zážitok sprevádzaný paranojami a úzkosťami. Riziko výskytu týchto nechcených účinkov znížiš, ak budeš mať správny „set a setting“, teda psychický stav a prostredie. Zväčša je dôležité nezažívať stresujúce, depresívne, či inak negatívne obdobie, nezažívať strach z užitia drogy, a nachádzať sa na mieste, ktoré je bezpečné. Bezpečné prostredie je ideálne dôverne známy byt, či dom, kde ťa nebudú vyrušovať cudzí ľudia, budeš mať prístup k toalete, jedlu a vode, a možnosť regulovať teplotu. Nebudú ťa tu ohrozovať autá, či počasie. Dôležité je si pred užitím LSD dobre pripraviť prostredie tak, aby neobsahovalo nebezpečné predmety – otvorený oheň, ostré predmety, väčšie plochy vody (bazén). Môžeš odstaviť plyn, vytiahnuť sporák z elektriky, skryť nože do skrinky, zakryť bazén a podobne. Odporúčame vyhnúť sa prvému užitiu LSD na festivaloch, v kluboch, v meste, či v lese, hlavne nikdy osamote! Najlepšie je mať vždy pri sebe „trip-sittera“, teda triezvu osobu, ktorá má ideálne skúsenosti s LSD, ale hlavne je na ňu spoľah, že ti v prípade krízovej situácie pomôže, a svojím správaním ti nespôsobí nežiadané stavy. Taktiež nie je na škodu, ak tvoj trip-sitter pozná základy prvej pomoci. Odporúčaniam pre trip-sitterov sa budeme venovať v inom článku. V prípade, že zažívaš bad trip a nepomohol ti presun do tichého, bezpečného a kľudného prostredia, môžeš použiť lieky na upokojenie ako napríklad bromazepam (Lexaurin), ktoré neutralizujú účinky LSD. Nikdy však neuži viac ako jednu tabletu. Alprazolam (Xanax) však tento účinok nemá a môže ti tvoj trip ešte zhoršiť. Maj vždy na pamäti, že bad trip je vyvolaný drogou a teda zmizne vtedy, keď sa droga dostane von z tela, to však neznamená, že sa máš snažiť drogu vyvrátiť, pretože to ti nepomôže. Musíš jednoducho počkať na bezpečnom mieste s niekým, kto sa o teba postará. V prípade silných halucinácií a/alebo ohrozenia života zavolaj 112, užitie drogy nie je trestným činom.

Ak máš ty, alebo niekto v tvojej rodine schizofréniu, alebo skúsenosti s psychotickými epizódami, či inými duševnými chorobami, určite sa vyhni užitiu, pretože užitím LSD sa môže spustiť napríklad latentná psychóza (nezmizne po skončení užívania) , mánia, či doteraz neprítomná schizofrénia. LSD zvykne spôsobovať „flashbacky“, teda krátke slabšie návraty účinkov LSD dlhú dobu po užití, kľudne aj mesiace či roky. Flashback je zväčša sprevádzaný vizuálnymi halucináciami a najlepšie je počas neho nespanikáriť, iba si sadnúť niekam na kľudné miesto a prečkať ho, čo môže byť príjemná, ale aj nepríjemná skúsenosť.

Kombinácia LSD a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

Nikdy neužívaj LSD spolu s tricylickými antidepresívami, pretože ich interakcia zvyšuje riziko bad tripu a psychózy. Kombinácia LSD s lítiom môže vyvolať psychózu a záchvaty. Vyhni sa kombinácií so stimulantmi (2C-x, kokaín, kofeín, MXE, MDMA, PCP, NBOM), pretože síce jemne posilňujú euforické účinky LSD, no zvyšujú riziko paranoje, zacyklenia myšlienok, psychózy či mánie. Sedatíva (alkohol, GHB, ketamín) tlmia účinky LSD a zhoršujú motoriku a schopnosť úsudku. Neodporúča sa ani kombinácia s inými psychedelikami (marihuana, hubičky), keďže ich interakcia s LSD spôsobuje úzkosti, paranoje, panické záchvaty a nepríjemné zacyklenie myšlienok, taktiež predlžujú dobu účinku LSD (nechceš mať však dlhší bad trip).

Zoznam použitých zdrojov:

https://drugs.tripsit.me/lsd
https://psychonautwiki.org/wiki/Lsd
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lysergic_acid_diethylamide
https://erowid.org/chemicals/lsd/lsd.shtml
https://www.pnas.org/content/113/17/4853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7167214/
https://www.healthline.com/health/xanax-and-lsd#reducing-intensity

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *