MDMA

Čo je MDMA?

Na Slovensku nelegálna droga so stimulačnými (nabudzujúcimi) účinkami. Účinkuje hlavne v centrálnej nervovej sústave, kde pôsobí na neurotransmitery ako dopamín, noradrenalín a serotonín. Cez dopamín pôsobí na pohyb, motiváciu, zlepšenú sústredenosť a mieru nabudenia. Noradrenalín zas pôsobí na prísun kyslíka, srdcový tep a krvný tlak. Vďaka pôsobeniu na serotonín má MDMA vplyv na náladu, zvyšuje empatiu, uľahčuje socializáciu a spôsobuje mierne halucinácie. Považuje sa za mierne návykovú drogu s rizikom vyvolania psychickej závislosti. Najčastejšie sa predáva vo forme tabliet a kryštálov, pričom existuje presvedčenie, že tablety majú vždy prímesi a kryštál je vždy čistý, no aj kryštál môže mať prímesi. Výskumy posledných rokov ukazujú, že na trhu sa čím ďalej, tým viac vyskytuje čisté MDMA. Problémom teda už nie sú iba prímesi, ale skôr tablety s vysokým obsahom MDMA, čo môže viesť k predávkovaniu.

Aké sú účinky MDMA?

Najvýraznejším účinkom je silné nabudenie, prejavujúce sa zvýšením energie, čo motivuje k tancu, či iným pohybovým činnostiam. Pri vyšších dávkach je niekedy nemožné byť v kľude kvôli zatínaniu zubov, sťahovaniu svalov a nadmernej triaške, čo vedie k zníženej schopnosti kontrolovaného pohybu. Časté je aj rozšírenie priedušiek a následné náhle výrazné zrýchlenie dýchania. Na rozdiel od iných látok so stimulačnými účinkami sa však spolu s nabudením prejavujú aj pocity upokojenia, najmä pri vyšších dávkach. Druhým najvýraznejším účinkom sú silné pocity eufórie a zblíženia sa s inými ľuďmi,  čo uľahčuje socializáciu, no taktiež odstraňuje zábrany. Často sa vyskytuje aj pocit telesnej eufórie a zlepšená schopnosť sústredenia sa. Pri vyšších dávkach však spôsobuje hyperfixáciu na vnemy ako hudbu, či inú osobu, a znemožňuje sústredenie sa na ostatné vnemy. Zhoršuje krátkodobú pamäť a pri vyšších dávkach spôsobuje zacyklenie myšlienok. Zvyšuje chuť na sex a maznanie sa, preto je dobré mať pri sebe kondómy. Potláča chuť do jedla a potrebu spánku. Môžeš zažiť aj mierne silné zvukové, sluchové a vizuálne halucinácie. Objavujú sa najmä pri vyšších dávkach, no taktiež môžu byť príznakom vyčerpania a nedostatočného spánku. Rozširuje zreničky a niekedy spôsobuje očný nystagmus, teda nekontrolovateľné pohyby očí do strán, ktoré rozmazávajú videnie. Medzi časté nechcené účinky patrí zvýšený tep a krvný tlak, zvýšená telesná teplota a potenie sa. Práve zvýšená telesná teplota a zvýšená telesná aktivita vedie k dehydratácií a prehrievaniu sa, čo sú hlavné príčiny neurotoxicity MDMA. Častá je aj zhoršená schopnosť močenia, pri vyšších dávkach sa ti môže nepodariť vymočiť sa aj niekoľko hodín (niekedy pomáha počítanie násobilky, čím sa ti trochu uvoľnia zvierače). Počas ústupu účinkov zažiješ comedown, teda stav, kedy už necítiš pozitívne účinky a môže prevládať úzkostlivosť a depresivita. Práve kontrast medzi užívaním si na MDMA a comedownom vedie ľudí k užitiu ďalšej dávky. Každé ďalšie užitie však prináša kratší a slabší účinok, no zhoršuje a predlžuje nielen comedown, ale taktiež post-E depresiu nasledujúce dni. Opakované užitie MDMA počas niekoľkých hodín prudko zvyšuje záťaž na orgány.

Ako znížim riziká spojené s užitím?

MDMA sa dá užiť šnupaním a orálne. Keďže vieme, že droga môže mať prímesi, je najlepšie najprv užiť menšiu dávku a počkať 90 minút, dokým sa naplno prejavia účinky MDMA a aj možných prímesí. Z internetu sa dajú zakúpiť aj domáce testy na čistotu MDMA. Ak chceš užiť tabletku, ktorej obsah, alebo gramáž nepoznáš, uži najprv polovičku. Existuje jednoduchý spôsob pre zistenie odporúčanej orálnej dávky a to je vynásobenie telesnej hmotnosti číslom 1,5 pre mužov a 1,3 pre ženy, výsledok potom použijeme ako hmotnosť užitého MDMA v miligramoch. Príklad: žene s hmotnosťou 65kg sa odporúča užiť 84,5mg MDMA (65*1,3 = 84,5mg). Vrchná hranica relatívne bezpečnej dávky je 1,8 pre mužov a 1,5 pre ženy. Neplatí pravidlo „čím viac, tým lepšie“, pretože pri vyšších dávkach sú skúsenosti s MDMA nepríjemne a nebezpečné. Je dôležité sa riadiť týmito výpočtami, pretože napríklad bežne uvádzaná odporúčaná dávka je 100mg, čo je pre chudšie osoby a špeciálne ženy naozaj veľa. Tieto hodnoty boli získané z peer-to-peer výskumov, ktoré ukázali, že po prekročení daných hodnôt sa zhoršuje pomer chcených a nechcených účinkov. Nezabúdaj však, že dodržiavanie odporúčaného dávkovania ťa nezbaví všetkých rizík. Orálny spôsob užitia je bezpečnejší ako šnupanie. Účinky sa dostavia po 30-60 minútach, peak (doba, kedy sú účinky najsilnejšie) nastane do 90 minút od užitia a trvá 1,5 až 2,5 hodiny. Po skončení peaku sú účinky citeľné ešte 1 až 1,5 hodiny. Účinky šnupania nastupujú do 10 minút a oproti orálnemu užitiu trvajú kratšie, no sú oveľa intenzívnejšie, preto určite uži menšiu dávku. Šnupanie je taktiež oveľa návykovejšie a pre kratšie trvanie motivuje k opakovanému užitiu. MDMA nešnup cez bankovky, či tvrdý papier – pri poranení sliznice ti hrozí prenos infekcií a hepatitídy C. Použi radšej vlastnú snuffku, alebo čistú slamku, ktorej koniec si opáliš so zapaľovačom a tak nebude ostrý. Kryštály vždy dobre rozdrv na jemný prášok, znížiš tak riziko užitia väčšej ako plánovanej dávky. Ak užívaš MDMA pravidelnejšie (najmä kryštály), je dobré si zaobstarať digitálnu vreckovú váhu s presnosťou na 0,01 gramu. Pred (ideálne aj počas) užitím sa najedz a celý čas doplňuj tekutiny, ideálne 0,3 litra vody za hodinu.

MDMA je neurotoxické hlavne pre serotonínové receptory, preto ho neužívaj častejšie ako raz za 3 mesiace, pretože častejším užívaním riskuješ vznik, či trvalé zhoršenie depresívnych a úzkostných stavov. Neurotoxicitu MDMA môžeš znížiť užitím vitamínov C a B, horčíka (avšak ráno pred užitím, nie spolu s MDMA, pretože horčík zvyšuje dostupnosť serotonínu, čo môže spôsobiť serotonínový syndróm), pitím dostatočného množstva tekutín a častým oddychom na chladnejšom a dobre vetranom mieste, pretože práve zvýšená teplota mozgu poškodzuje neuróny. Dodržiavanie týchto zásad zmierňuje a skracuje post-E depresiu, teda krátkodobý stav depresívnej nálady, ktorá sa niekedy objavuje pár dní po užití MDMA. Ak máš ty, alebo niekto v tvojej rodine srdcové ťažkosti, hrozí ti nebezpečenstvo infarktu, preto sa radšej vyhni užitiu.

V prípade zdravotných ťažkostí neváhaj zavolať záchranku a zdeliť informácie o (predpokladanej) užitej droge. Samotné užitie drogy nie je trestný čin a preto sa neboj vyhľadať pomoc.

Kombinácia MDMA a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

Nikdy neužívaj MDMA spolu s antidepresívami typu MAOI, SSRI, SNRI a inými serotogénnymi drogami ako napríklad metamfetamín, metylón, 4-MMC a DXM, alebo výživovým doplnkom 5-HTP (ktorý sa často odporúča na doplnenie serotonínu po užití MDMA, medzi užitiami však počkaj aspoň jeden deň). Užitím MDMA a vyššie spomenutých substancií vzniká vysoké riziko serotonínového syndrómu, ktorý si často vyžaduje hospitalizáciu a môže byť smrteľný. Serotonínový syndróm sa prejavuje nadmernou podráždenosťou, potením sa, triaškou až záchvatmi, hnačkou, zvracaním a kómou. Vyhni sa kombinácií s inými stimulantmi (amfetamín, 2C-x, kokaín, MXE), pretože tieto interakcie nepridávajú žiadne pozitívne účinky, ale zvyšujú riziko úzkosti, zaťažujú srdce a spôsobujú nepravidelný tep, sú viac neurotoxické, a majú šancu ti spôsobiť nepríjemné manické stavy a zacyklenie myšlienok. MDMA maskuje účinky sedatív (alkohol, GHB, ketamín) a opioidov,  čo môže viesť k nechcenému nadmernému užitiu a predávkovaniu sa. Alkohol v malom množstve nepredstavuje vážne riziko, no tlmí euforické účinky MDMA a dehydratuje, čím zvyšuje neurotoxicitu.

Zoznam použitých zdrojov:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865832/

https://doi.org/10.1155/2016/2175896
https://doi.org/10.1016/s0091-3057(01)00711-0
https://doi.org/10.2174/138920110791591490

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.