Nové psychoaktívne látky (NPL)

Čo sú nové psychoaktívne látky?

Nové psychoaktívne látky (NPL – tiež nazývané dizajnérske drogy, či výskumné chemikálie)  je označenie pre širokú skupinu psychoaktívnych látok, ktoré nie sú dostatočne preskúmané. 

Sú definované ako látky zneužívané v čistej forme alebo vo forme prípravku; nie sú kontrolované podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961 alebo podľa Dohovoru OSN o narkotických látkach z roku 1971; môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia. Pojem nová sa nemusí vzťahovať len k novovytvorenej látke, (niektoré psychoaktívne látky boli po prvý raz syntetizované už pred 40 rokmi), ale aj k látkam, ktoré sa objavili na trhu nedávno. Tieto psychoaktívne látky vznikajú upravovaním chemických štruktúr známych látok ako napríklad MDMA, kokaín, LSD, či dokonca anabolických steroidov. Dôvodom pre experimentálnu úpravu chemických štruktúr známych drog je možnosť dočasnej legálnej distribúcie v krajinách, ktoré konkrétnu substanciu ešte nestihli zaradiť medzi iné nelegálne drogy. Tieto psychoaktívne látky sa z laboratórií rýchlo dostávajú na trh, v niektorých krajinách sa v minulosti dokonca predávali na benzínových pumpách. Legálnu ochranu zabezpečovalo označenie, že daná látka nie je určená pre ľudskú spotrebu, kúpiť si ju však mohol každý. Nové psychoaktívne látky sa zvyknú predávať v rôznych formách, najčastejšie ide o prášok/kryštály, pilulky, tekutiny (hlavne na papierikoch). Často krát sú balené vo farebných obaloch, na ktorých sa uvádza aj zloženie, ktorému pre istotu nikdy never.

Nové psychoaktívne látky a ich účinky

Účinky pre nové psychoaktívne látky sú rôznorodé, niektoré substancie majú stimulačný (nabudivý) efekt, iné sedatívny (upokojujúci) efekt, niektoré sú viac halucinogénne, iné spôsobujú pocity šťastia. Podobne ako „bežné“ drogy, nové psychoaktívne látky sa delia na stimulanty (2-FA), syntetické kanabinoidy (5F-PB-22), halucinogény (2C-B), disociatíva (MXM), opioidy (Desomorphine/Krokodil), sedatíva a hypnotiká (GHB), a skupinu s neznámymi účinkami. Užívanie takýchto psychoaktívnych látok je však nebezpečnejšie v porovnaní so známymi drogami, čo má na svedomí nedostatok poznatkov o ich účinkoch, keďže tie sú „skúmané“ iba samotnými užívateľmi a užívateľkami. Dlhodobé účinky užívania nových psychoaktívnych látok sú preskúmané ešte menej.

Nové psychoaktívne látky – aké sú riziká s ich užitím a ako ich znížim?

Ak neužiješ NPL, vyhneš sa všetkým rizikám. Ak sa však niektorú z týchto drog rozhodneš užiť, skús o nej Ak neužiješ nové psychoaktívne látky vôbec, vyhneš sa samozrejme všetkým rizikám. Ak sa však niektorú z týchto drog rozhodneš užiť, skús o nej zistiť čo najviac informácií na internete. Mnohé nové psychoaktívne látky sú evidované na wikipédii, psychonautwiki, erowid a podobne. Tieto stránky zväčša obsahujú informácie založené na skúsenostiach užívateľov a užívateliek, no taktiež aj výskumy známejších drog. Výhodou týchto stránok oproti užívateľským fóram je fakt, že informácie o psychoaktívnych látkach sú často pridávané ľuďmi, ktorí majú s týmito drogami viac skúseností a snažia sa o nich zozbierať čo najviac všeobecných faktov. Stránka https://isomerdesign.com/PiHKAL/read.php obsahuje obrovské množstvo informácií aj o nových psychoaktívnych látkach, vrátane dávkovania. Nové psychoaktívne látky sa užívajú hlavne orálne (najmenej nebezpečný spôsob užitia), šňupaním a fajčením. Tieto drogy sa zvyknú užívať aj ako „bomby“, teda zabalené v cigaretovom papieriku a sú užité orálne. Psychoaktívne látky sa takto začnú náhle metabolizovať až v žalúdku a ich nábeh je silnejší oproti normálnemu orálnemu užitiu, tento spôsob je však nebezpečnejší. Náhly a silný nástup je často nepríjemný. Injikovanie sa neodporúča, hlavne kvôli veľkej šanci poškodenia žíl a fatálneho predávkovania sa.

Čo sa týka samotného užitia, pri prvom užití uži malú dávku psychoaktívnej látky pre preskúmanie efektov. Niektoré nové psychoaktívne látky sú však extrémne silné, práve preto je dobré nájsť aspoň približné hodnoty dávkovania na internete (alebo od niekoho, kto má s touto drogou skúsenosti) a pre istotu užiť najprv ešte menej ako minimálnu dávku, napríklad 0,5 miligramu a počkať niekoľko hodín. Takto sa aspoň približne dozvieš viac o účinkoch tvojej drogy. Nové psychoaktívne látky môžu byť zložité na dávkovanie, preto sa odporúča použiť volumetrické dávkovanie v prípade, že nemáš presnú váhu:

  1. Psychoaktívne látky odváž na kuchynskej váhe aby si videl/a, či nemáš náhodou 2x toľko drogy v sáčku, ako si myslíš. Nanešťastie potrebuješ kuchynskú váhu s presnosťou na aspoň 1 gram. Ak veríš informácií o hmotnosti psychoaktívnych látok, ktoré máš, pokračuj s danou informáciou.
  2. Rozpusti psychoaktívne látky vo vode (alebo ak droga nie je vodou rozpustná ako napr. benzodiazepíny, rozpusti ju v alkohole, ideálne vo vodke, vyššie dávky alkoholu sú však pri mnohých psychoaktívnych látkach nebezpečné, takže použi najmenej alkoholu ako sa len dá).
  3. Roztok dobre zamiešaj, naber do striekačky a následne nadávkuj požadovaný objem psychoaktívnej látky napr. na lyžičku.

Takto vieš dávkovať psychoaktívne látky podľa objemu tekutiny (pretože poznáš približný pomer drogy v tekutine) a tento spôsob je presný na pár miligramov.

Príklad: ak rozpustíš 40mg drogy v 10ml tekutiny, 1ml bude obsahovať zhruba 4mg drogy.

Tieto psychoaktívne látky sa snaž užívať v bezpečnom a známom prostredí, ideálne s triezvym kamarátom alebo kamarátkou nablízku. Keďže účinky častého užívania, ani presná toxicita nie je u väčšiny nových psychoaktívnych látok preskúmaná, dávaj si ideálne 2-3 mesačný odstup medzi jednotlivými užitiami. Pri nových psychoaktívnych látkach je vždy dobré prečítať si aj informácie o známej droge s podobnými účinkami (napr. MDMA či kokaín) a riadiť sa aj odporúčaniami (napr. o pitnom režime) k podobným drogám. Nezabúdaj však, že nové psychoaktívne látky nie sú identické s originálnymi drogami, skvelým príkladom sú syntetické kanabinoidy, ktoré na rozdiel od marihuany môžu pri vysokých dávkach spôsobiť smrť. Ak trpíš ty alebo niekto v rodine duševnými či srdcovými problémami, jednoznačne sa vyhni užívaniu psychoaktívnych látok. Nikdy neužívaj nové psychoaktívne látky počas tehotenstva..

Nové psychoaktívne látky – čo ak to preženieme?

V prípade bad-tripov, predávkovania či iných nežiadaných účinkoch sa môžeš riadiť návodmi pre známejšie drogy, maj však na pamäti, že NPL nemajú rovnaké účinky a aj ich mechanizmy v tele sú do istej V prípade bad-tripov, predávkovania či iných nežiadaných účinkoch sa môžeš riadiť návodmi pre známejšie drogy, maj však na pamäti, že nové psychoaktívne látky nemajú rovnaké účinky a aj ich mechanizmy v tele sú do istej miery odlišné. Ak však pociťuješ závrat, nepravidelný srdcový rytmus, nadmerne zvýšenú teplotu, pocity zmätenosti, alebo ak dokonca začneš zvracať či strácať vedomie, neboj sa privolať lekársku pomoc a povedať im, akú psychoaktívnu látku si presne užil. Práve pre takéto situácie je dobré mať pri sebe triezveho kamaráta alebo kamarátku. Samotné užitie psychoaktívnej látky nie je trestný čin a konkrétne informácie o type drogy sú dôležité pre poskytnutie prvej pomoci.

Kombinácia – nové psychoaktívne látky a iné psychoaktívne látky – čomu sa vyhnúť?

V princípe je najlepšie nekombinovať NPL so žiadnými inými drogami, vrátane alkoholu. Pre príklad – V princípe je najlepšie nekombinovať nové psychoaktívne látky so žiadnymi inými drogami, vrátane alkoholu. Pre príklad – kombinácia MDMA a LSD nie je životu nebezpečná, no kombinácia MDMA a 2C-T-7 už áno, pričom 2C-T-7 je tiež „iba“ psychedelikum, no jeho chemické vlastnosti sú radikálne odlišné od LSD. Nespoliehaj sa preto na nízke riziko niektorých známych kombinácií drog, ak plánuješ jednu z nich nahradiť novou psychoaktívnou látkou s podobnými účinkami. V žiadnom prípade neužívaj nové psychoaktívne látky, ak užívaš antidepresíva alebo iné psychoaktívne lieky.

Nové psychoaktívne látky bližšie:

u nájdeš základné informácie o niektorých známejších nových psychoaktívnych látkach, hlavne tých, ktoré sa vyskytli alebo sa pravdepodobne vyskytnú aj na Slovensku. Písmeno X značí časť názvu drogy, ktorý sa mení (napr. 2C-X = 2C-B, 2C-C, 2C-E…)

Psychoaktívne látky 2C-X (zachytené na Slovensku v prvom polroku 2019)

Najznámejšie nové psychoaktívne látky z tejto rady sú 2C-B, ktorých dávkovanie sa pohybuje medzi 12-24 mg a dĺžka účinkov je 4-8 hodín. Dĺžka nástupu účinkov je 45-75 minút. Užíva sa orálne. Každé 2 mg výrazne zvyšujú intenzitu účinkov, preto je dobré na prvý krát užiť 12 alebo 10 mg. Má psychedelické účinky spojené s eufóriou. Pôsobí ako afrodiziakum, preto je dobré mať pri sebe kondómy. Rovnako ako aj pri iných psychedelikách, riziko bad tripu je posilnené neznámym prostredím či neznámymi ľuďmi v tvojej blízkosti. Tieto psychoaktívne látky sa aj napriek odporúčaniam zvyknú kombinovať s MDMA – ak to máš v pláne, uži 2C-B až po úplnom odoznení účinkov MDMA.

Psychoaktívne látky 2C-T-X

Najznámejšou drogou z tejto rady je 2C-T-7, jej dávkovanie sa pohybuje medzi 10-30mg a jej účinky trvajú 8-15 hodín. Účinky sa podobajú LSD a MDMA a ich nástup trvá 1-2 hodiny. Užíva sa orálne aNajznámejšie psychoaktívne látky sú 2C-T-7, ich dávkovanie sa pohybuje medzi 10-30mg a jej účinky trvajú 8-15 hodín. Účinky sa podobajú LSD a MDMA a ich nástup trvá 1-2 hodiny. Užíva sa orálne a akýkoľvek iný spôsob užitia môže spôsobiť oveľa viac nežiadúcich účinkov až smrť. Tieto psychoaktívne látky sú extrémne nebezpečné v kombinácii s drogami, ktoré účinkujú na serotonín alebo dopamín, napríklad: MDMA, stimulanty ako kokaín, amfetamíny a MAOI antidepresíva. Vyrábajú sa upravovaním molekúl meskalínu.

Psychoaktívne látky DMT (zachytené na Slovensku v prvom polroku 2019)

Psychedelická substancia voľne vyskytujúca sa v prírode, môže mať jedny z najsilnejších psychedelických účinkov vôbec. Užíva sa hlavne fajčením, alebo orálnym užitím. V kombinácií s MAOI/RIMA činidlami sa z DMT pripravuje Ayahuasca, ktorá sa užíva orálne, má niekoľkohodinový účinok, ktorý nedosahuje silu fajčeného DMT, no stále je silný.

Pri fajčení sa dávka zväčša pohybuje medzi 20-40mg. Účinky nastúpia do 40 sekúnd a trvajú 5 až 20 minút. Väčšina užívateľov sa nedokáže udržať na nohách alebo mať otvorené oči, preto sa odporúča bezpečné prostredie, kde si užívatelia týchto psychoaktívnych látok môžu sadnúť/ľahnúť a ich tripsitter na nich dá pozor (doležité je vybrať užívateľovi fajku z ruky, pretože ju pravdepodobne nestihne odložiť a môže spôsobiť popáleniny či požiar). Medzi halucinácie patrí cestovanie dimenziami, komplikované geometrické útvary, či rozhovory s veľkým množstvom nadpozemských entít. Geometrické halucinácie sú bližšie popísané a znázornené tu: https://psychonautwiki.org/wiki/Geometry. Medzi negatívne účinky týchto psychoaktívnych látok patria pocity úzkosti, delúzie či psychózy. Psychózy môžu trvať aj dlho po odznení účinkov vo forme toxických/latentných psychóz, pričom najviac ohrozená skupina sú užívatelia s psychickými poruchami, alebo predispozíciami na ne(poruchy sa vyskytujú v rodine). Pred užitím psychoaktívnej látky je dôležité sa oboznámiť s praktikami harm reduction a tripsittingu práve kvôli možnosti bad tripu, taktiež je odporúčané užívať nižšie dávky počas prvých užití. Zatiaľ neexistujú dáta o fyzickej či psychickej závislosti, ani o smrteľnej dávke.

Psychoaktívna látka Naphyrone

Stimulant taktiež nazývaný aj Rave, Nrg1 či Energy1 s účinkami podobnými kokaínu. Väčšinou sa šňupe, no užíva sa aj orálne. Väčšina vzoriek predávaných pod týmto menom však danú psychoaktívnu látku vôbec neobsahuje. Orálne dávkovanie sa pohybuje medzi 20-35mg. Účinky trvajú 6-12 hodín a nastúpia do pár minút.

Substituované katinóny (zachytené na Slovensku v prvom polroku 2019)

Táto rada psychoaktívnych látok sa radí medzi stimulanty podobné amfetamínom či MDMA (PCA), no častokrát sú oveľa neurotoxickejšie ako pôvodné látky. Niektoré psychoaktívne látky z tejto rady majú skôr antidepresívne ako stimulačné účinky (4-BMC). Substituované katinóny sa zväčša dajú identifikovať podľa názvu X-Xmethcathinone (napr. 4-Bromomethcathinome). Medzi známe katinóny patrí aj Mephedrone (4-MMC), známy aj ako „bath salts“. Tieto psychoaktívne látky sa dajú užívať všetkými spôsobmi okrem fajčenia a spôsobujú stavy podobné MDMA, amfetamínom a kokaínu. Najbezpečnejší spôsob užitia je rozpustenie v čistej vode a následné orálne užitie. Dávkovanie sa pohybuje medzi 100-250 mg. Účinky, ktoré sa podobajú kokaínu trvajú len krátko, čo núti človeka užiť viac dávok za sebou, no práve takéto „jazdy“ a kombinácie s inými drogami majú na svedomí životy viacerých ľudí.

Syntetické kanabinoidy (zachytené na Slovensku v prvom polroku 2019)

Tieto psychoaktívne látky sú zväčša chemicky podobné štruktúram THC; CBD a iné nehalucinogénne látky nachádzajúce sa v marihuane sú vyrábané menej, taktiež sú aj menej preskúmané. Na Slovensku boli zachytené hlavne syntetické kanabinoidy rady XF-MDMB-X. Dávkovanie týchto psychoaktívnych látok je rôzne, no väčšinou sa pohybuje v rozpätí 1-5 mg (presnejšie informácie o dávkovaní konkrétnej drogy sa dajú nájsť na https://psychonautwiki.org, alebo inde). Syntetické kanabinoidy sa zvyknú fajčiť pre kratší a intenzívnejší zážitok, dajú sa však užívať aj orálne, a to po rozpustení v alkohole či tukoch (nie sú rozpustné vo vode). Účinky zväčša nastupujú po 1-20 minútach a majú trvanie okolo 30-90 minút. Účinky týchto psychoaktívnych látok sa podobajú marihuane, patrí medzi ne zhoršenie motoriky, zlepšenie apetítu, úľava od bolesti, dehydratácia, spontánne fyzické vnemy „high“. Syntetické kanabinoidy NIKDY nekombinuj s alkoholom či inými drogami, hrozí ti paranoja, úzkosti či dokonca psychóza. Toto nebezpečenstvo je vyššie ako pri marihuane.

Zdroje:

Reneman, L. (2003). Designer drugs: how dangerous are they?. In: Fleischhacker, W. W., Brooks D. J.. Addiction Mechanisms, Phenomenology and Treatment. Springer, Vienna.

Wohlfarth, A., & Weinmann, W. (2010). Bioanalysis of new designer drugs. Bioanalysis, 2(5), 965–979. doi:10.4155/bio.10.32

https://isomerdesign.com/PiHKA
https://erowid.org/psychoactives/psychoactives.shtml
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones
https://psychonautwiki.org/wiki/Volumetric_dosing
https://psychonautwiki.org/wiki/2C-T-7
https://psychonautwiki.org/wiki/25I-NBOMe
https://psychonautwiki.org/wiki/MXP
https://psychonautwiki.org/wiki/Research_chemicals
https://psychonautwiki.org/wiki/DMT#Visual_effects
https://psychonautwiki.org/wiki/5F-AKB48
https://www.talktofrank.com/drug/n-bomb
https://www.talktofrank.com/drug/new-psychoactive-substances#duration
https://www.drugs.com/illicit/ghb.html
https://drugwarfacts.org/chapter/new_psychoactive#sthash.rL4NWCVl.dpbs
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Chloromethcathinone
https://en.wikipedia.org/wiki/3-Chloromethcathinone
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Bromomethcathinone
https://en.wikipedia.org/wiki/Para-Chloroamphetamine
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Ethylmethcathinone
https://en.wikipedia.org/wiki/Mephedrone

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.