Nové psychoaktívne látky (NPL)

Čo sú NPL?

NPL (taktiež nazývané dizajnérske drogy či výskumné chemikálie) je označenie pre širokú skupinu psychoaktívnych látok, ktoré nie sú dostatočne preskúmané. Sú definované ako látky zneužívané v čistej forme alebo vo forme prípravku; nie sú kontrolované podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961 alebo podľa Dohovoru OSN o narkotických látkach z roku 1971; môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia. Pojem nová sa nemusí vzťahovať len k novovytvorenej látke, (niektoré NPL boli po prvý raz syntetizované už pred 40 rokmi), ale aj k látkam, ktoré sa objavili na trhu nedávno. Tieto látky vznikajú upravovaním chemických štruktúr známych látok ako napríklad MDMA, kokaín, LSD, či dokonca anabolických steroidov. Dôvodom pre experimentálnu úpravu chemických štruktúr známych drog je možnosť dočasnej legálnej distribúcie v krajinách, ktoré konkrétnu substanciu ešte nestihli zaradiť medzi iné nelegálne drogy. Tieto látky sa z laboratórií rýchlo dostávajú na trh, v niektorých krajinách sa v minulosti dokonca predávali na benzínových pumpách. Legálnu ochranu zabezpečovalo označenie, že daná látka nie je určená pre ľudskú spotrebu, kúpiť si ju však mohol každý. NPL sa zvyknú predávať v rôznych formách, najčastejšieide o prášok/kryštály, pilulky, tekutiny (hlavne na papierikoch). Často krát sú balené vo farebných obaloch, na ktorých sa uvádza aj zloženie, ktorému pre istotu nikdy never.

Aké sú účinky NPL?

Účinky NPL sú rôznorodé, niektoré substancie majú stimulačný (nabudivý) efekt, iné sedatívny (upokojujúci) efekt, niektoré sú viac halucinogénne, iné spôsobujú pocity šťastia. Podobne ako „bežné“ drogy, NPL sa delia na stimulanty (2-FA), syntetické kanabinoidy (5F-PB-22), halucinogény (2C-B), disociatíva (MXM), opioidy (Desomorphine/Krokodil), sedatíva a hypnotiká (GHB), a skupinu s neznámymi účinkami. Užívanie NPL je však nebezpečnejšie v porovnaní so známymi drogami, čo má na svedomí nedostatok poznatkov o ich účinkoch, keďže tie sú „skúmané“ iba samotnými užívateľmi a užívateľkami. Dlhodobé účinky užívania NPL sú preskúmané ešte menej.

Aké sú riziká spojené s užívaním a ako ich znížim?

Ak neužiješ NPL, vyhneš sa všetkým rizikám. Ak sa však niektorú z týchto drog rozhodneš užiť, skús o nej zistiť čo najviac informácií na internete. Mnoho z NPL je evidovaných na wikipédii, psychonautwiki, erowid a podobne. Tieto stránky zväčša obsahujú informácie založené na skúsenostiach užívateľov a užívateliek, no taktiež aj výskumy známejších drog. Výhodou týchto stránok oproti užívateľským fóram je fakt, že informácie sú často pridávané ľuďmi, ktorí majú s týmito drogami viac skúseností a snažia sa o nich zozbierať čo najviac všeobecných faktov. Stránka https://isomerdesign.com/PiHKAL/read.php obsahuje obrovské množstvo informácií aj o NPL, vrátane dávkovania. NPL sa užívajú hlavne orálne (najmenej nebezpečný spôsob užitia), šňupaním a fajčením. Tieto drogy sa zvyknú užívať aj ako „bomby“, teda zabalené v cigaretovom papieriku a sú užité orálne. Droga sa takto začne náhle metabolizovať až v žalúdku a jej nábeh je silnejší oproti normálnemu orálnemu užitiu, tento spôsob je však nebezpečnejší.Náhly a silný nástup je často nepríjemný. Injikovanie sa neodporúča, hlavne kvôli veľkej šanci poškodenia žíl a fatálneho predávkovania sa.

Čo sa týka samotného užitia, pri prvom užití uži malú dávku pre preskúmanie efektov. Niektoré NPL sú však extrémne silné, práve preto je dobré nájsť aspoň približné hodnoty dávkovania na internete (alebo od niekoho, kto má s touto drogou skúsenosti) a pre istotu užiť najprv ešte menej ako minimálnu dávku, napríklad 0,5 miligramu a počkať niekoľko hodín. Takto sa aspoň približne dozvieš viac o účinkoch tvojej drogy. NPL môžu byť zložité na dávkovanie, preto sa odporúča použiť volumetrické dávkovanie v prípade, že nemáš presnú váhu:

1. NPL odváž na kuchynskej váhe aby si videl/a, či nemáš náhodou 2x toľko drogy v sáčku, ako si myslíš. Nanešťastie potrebuješ kuchynskú váhu s presnosťou na aspoň 1 gram. Ak veríš informácií o hmotnosti drogy, ktorú máš, pokračuj s danou informáciou.

2. Rozpusti NPL vo vode (alebo ak droga nie je vodou rozpustná ako napr. benzodiazepíny, rozpusti ju v alkohole, ideálne vo vodke, vyššie dávky alkoholu sú však pri mnohých drogách nebezpečné, takže použi najmenej alkoholu ako sa len dá).

3. Roztok dobre zamiešaj, naber do striekačky a následne nadávkuj požadovaný objem tekutiny napr. na lyžičku.

– Takto vieš dávkovať drogu podľa objemu tekutiny (pretože poznáš približný pomer drogy v tekutine) a tento spôsob je presný na pár miligramov.

– Príklad: ak rozpustíš 40mg drogy v 10ml tekutiny, 1ml bude obsahovať zhruba 4mg drogy.

Tieto drogy sa snaž užívať v bezpečnom a známom prostredí, ideálne s triezvym kamarátom alebo kamarátkou nablízku. Keďže účinky častého užívania ani presná toxicita nie je u väčšiny NPL preskúmaná, dávaj si ideálne 2-3 mesačný odstup medzi jednotlivými užitiami. Pri NPL je vždy dobré prečítať si aj informácie o známej droge s podobnými účinkami (napr. MDMA či kokaín) a riadiť sa aj odporúčaniami (napr. o pitnom režime) k podobným drogám. Nezabúdaj však, že NPL nie sú identické s originálnymi drogami, skvelým príkladom sú syntetické kanabinoidy, ktoré na rozdiel od marihuany môžu pri vysokých dávkach spôsobiť smrť. Ak trpíš ty alebo niekto v rodine duševnými či srdcovými problémami, jednoznačne sa vyhni užitiu NPL. Nikdy neužívaj NPL počas tehotenstva.

Čo robiť ak to niekto preženie s NPL?

V prípade bad-tripov, predávkovania či iných nežiadaných účinkoch sa môžeš riadiť návodmi pre známejšie drogy, maj však na pamäti, že NPL nemajú rovnaké účinky a aj ich mechanizmy v tele sú do istej miery odlišné. Ak však pociťuješ závrat, nepravidelný srdcový rytmus, nadmerne zvýšenú teplotu, pocity zmätenosti, alebo ak dokonca začneš zvracať či strácať vedomie, neboj sa privolať lekársku pomoc a povedať im, čo presne si užil/a. Práve pre takéto situácie je dobré mať pri sebe triezveho kamaráta alebo kamarátku. Samotné užitie drogy nie je trestný čin a konkrétne informácie o type drogy sú dôležité pre poskytnutie prvej pomoci.

Kombinácia NPL a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

V princípe je najlepšie nekombinovať NPL so žiadnými inými drogami, vrátane alkoholu. Pre príklad – kombinácia MDMA a LSD nie je životu nebezpečná, no kombinácia MDMA a 2C-T-7 už áno, pričom 2C-T-7 je tiež „iba“ psychedelikum, no jeho chemické vlastnosti sú radikálne odlišné od LSD. Nespoliehaj sa preto na nízke riziko niektorých známych kombinácií drog, ak plánuješ jednu z nich nahradiť NPL s podobnými účinkami. V žiadnom prípade neužívaj NPL, ak užívaš antidepresíva alebo iné psychoaktívne lieky.

NPL bližšie:

Tu nájdeš základné informácie o niektorých známejších NPL, hlavne tých, ktoré sa vyskytli alebo sa pravdepodobne vyskytnú aj na Slovensku. Písmeno X značí časť názvu drogy, ktorý sa mení (napr. 2C-X = 2C-B, 2C-C, 2C-E…)

2C-X (zachytené na Slovensku v prvom polroku 2019)

Najznámejšou NPL z tejto rady je 2C-B, ktorej dávkovanie sa pohybuje medzi 12-24 mg a dĺžka účinkov je 4-8 hodín. Dĺžka nástupu účinkov je 45-75 minút. Užíva sa orálne. Každé 2 mg výrazne zvyšujú intenzitu účinkov, preto je dobré na prvý krát užiť 12 alebo 10 mg. Má psychedelické účinky spojené s eufóriou. Pôsobí ako afrodiziakum, preto je dobré mať pri sebe kondómy. Rovnako ako aj pri iných psychedelikách, riziko bad tripu je posilnené neznámym prostredím či neznámymi ľuďmi v tvojej blízkosti.Táto droga sa aj napriek odporúčaniam zvykne kombinovať s MDMA – ak to máš v pláne, uži 2C-B až po úplnom odoznení účinkov MDMA.

2C-T-X

Najznámejšou drogou z tejto rady je 2C-T-7, jej dávkovanie sa pohybuje medzi 10-30mg a jej účinky trvajú 8-15 hodín. Účinky sa podobajú LSD a MDMA a ich nástup trvá 1-2 hodiny. Užíva sa orálne a akýkoľvek iný spôsob užitia môže spôsobiť oveľa viac nežiadúcich účinkov až smrť. Táto droga je extrémne nebezpečná v kombinácii s drogami, ktoré účinkujú na serotonín alebo dopamín, napríklad: MDMA, stimulanty ako kokaín, amfetamíny a MAOI antidepresíva. Vyrába sa upravovaním molekúl meskalínu.

DMT (zachytené na Slovensku v prvom polroku 2019)

Psychedelická substancia voľne vyskytujúca sa v prírode, môže mať jedny z najsilnejších psychedelických účinkov vôbec. Užíva sa hlavne fajčením, alebo orálnym užitím. V kombinácií s MAOI/RIMA činidlami sa z DMT pripravuje Ayahuasca, ktorá sa užíva orálne, má niekoľkohodinový účinok, ktorý nedosahuje silu fajčeného DMT, no stále je silný.

Pri fajčení sa dávka zväčša pohybuje medzi 20-40mg. Účinky nastúpia do 40 sekúnd a trvajú 5 až 20 minút. Väčšina užívateľov sa nedokáže udržať na nohách alebo mať otvorené oči, preto sa odporúča bezpečné prostredie, kde si užívatelia môžu sadnúť/ľahnúť a ich tripsitter na nich dá pozor (doležité je vybrať užívateľovi fajku z ruky, pretože ju pravdepodobne nestihne odložiť a môže spôsobiť popáleniny či požiar). Medzi halucinácie patrí cestovanie dimenziami, komplikované geometrické útvary, či rozhovory s veľkým množstvom nadpozemských entít. Geometrické halucinácie sú bližšie popísané a znázornené tu: https://psychonautwiki.org/wiki/Geometry. Medzi negatívne účinky patria pocity úzkosti, delúzie či psychózy. Psychózy môžu trvať aj dlho po odznení účinkov vo forme toxických/latentných psychóz, pričom najviac ohrozená skupina sú užívatelia s psychickými poruchami, alebo predispozíciami na ne(poruchy sa vyskytujú v rodine). Pred užitím je dôležité sa oboznámiť s praktikami harm reduction a tripsittingu práve kvôli možnosti bad tripu, taktiež je odporúčané užívať nižšie dávky počas prvých užití. Zatiaľ neexistujú dáta o fyzickej či psychickej závislosti, ani o smrteľnej dávke.

Naphyrone

Stimulant taktiež nazývaný aj Rave, Nrg1 či Energy1 s účinkami podobnými kokaínu. Väčšinou sa šňupe, no užíva sa aj orálne. Väčšina vzoriek predávaných pod týmto menom však danú látku vôbec neobsahuje. Orálne dávkovanie sa pohybuje medzi 20-35mg. Účinky trvajú 6-12 hodín a nastúpia do pár minút.

Substituované katinóny (zachytené na Slovensku v prvom polroku 2019)

Táto rada drog sa radí medzi stimulanty podobné amfetamínom či MDMA (PCA), no častokrát sú oveľa neurotoxickejšie ako pôvodné látky. Niektoré drogy z tejto rady majú skôr antidepresívne ako stimulačné účinky (4-BMC). Substituované katinóny sa zväčša dajú identifikovať podľa názvu X-Xmethcathinone (napr. 4-Bromomethcathinome). Medzi známe katinóny patrí aj Mephedrone (4-MMC), známy aj ako „bath salts“. Dá sa užívať všetkými spôsobmi okrem fajčenia a spôsobuje stavy podobné MDMA, amfetamínom a kokaínu. Najbezpečnejší spôsob užitia je rozpustenie v čistej vode a následné orálne užitie. Dávkovanie sa pohybuje medzi 100-250 mg. Účinky, ktoré sa podobajú kokaínu trvajú len krátko, čo núti človeka užiť viac dávok za sebou, no práve takéto „jazdy“ a kombinácie s inými drogami majú na svedomí životy viacerých ľudí.

Syntetické kanabinoidy (zachytené na Slovensku v prvom polroku 2019)

Sú zväčša chemicky podobné štruktúram THC; CBD a iné nehalucinogénne látky nachádzajúce sa v marihuane sú vyrábané menej, taktiež sú aj menej preskúmané. Na Slovensku boli zachytené hlavne syntetické kanabinoidy rady XF-MDMB-X. Dávkovanie je rôzne, no väčšinou sa pohybuje v rozpätí 1-5 mg (presnejšie informácie o dávkovaní konkrétnej drogy sa dajú nájsť na https://psychonautwiki.org, alebo inde). Syntetické kanabinoidy sa zvyknú fajčiť pre kratší a intenzívnejší zážitok, dajú sa však užívať aj orálne, a to po rozpustení v alkohole či tukoch (nie sú rozpustné vo vode). Účinky zväčša nastupujú po 1-20 minútach a majú trvanie okolo 30-90 minút. Účinky sa podobajú marihuane, patrí medzi ne zhoršenie motoriky, zlepšenie apetítu, úľava od bolesti, dehydratácia, spontánne fyzické vnemy „high“. Syntetické kanabinoidy NIKDY nekombinuj s alkoholom či inými drogami, hrozí ti paranoja, úzkosti či dokonca psychóza. Toto nebezpečenstvo je vyššie ako pri marihuane.

Zdroje:

Reneman, L. (2003). Designer drugs: how dangerous are they?. In: Fleischhacker, W. W., Brooks D. J.. Addiction Mechanisms, Phenomenology and Treatment. Springer, Vienna.

Wohlfarth, A., & Weinmann, W. (2010). Bioanalysis of new designer drugs. Bioanalysis, 2(5), 965–979. doi:10.4155/bio.10.32

https://isomerdesign.com/PiHKA
https://erowid.org/psychoactives/psychoactives.shtml
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones
https://psychonautwiki.org/wiki/Volumetric_dosing
https://psychonautwiki.org/wiki/2C-T-7
https://psychonautwiki.org/wiki/25I-NBOMe
https://psychonautwiki.org/wiki/MXP
https://psychonautwiki.org/wiki/Research_chemicals
https://psychonautwiki.org/wiki/DMT#Visual_effects
https://psychonautwiki.org/wiki/5F-AKB48
https://www.talktofrank.com/drug/n-bomb
https://www.talktofrank.com/drug/new-psychoactive-substances#duration
https://www.drugs.com/illicit/ghb.html
https://drugwarfacts.org/chapter/new_psychoactive#sthash.rL4NWCVl.dpbs
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Chloromethcathinone
https://en.wikipedia.org/wiki/3-Chloromethcathinone
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Bromomethcathinone
https://en.wikipedia.org/wiki/Para-Chloroamphetamine
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Ethylmethcathinone
https://en.wikipedia.org/wiki/Mephedrone

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *