Odyseus harm reduction

Pomoc

Hľadáš pomoc? Niekedy je potrebné vyhľadať aj pomoc odborníkov. Ak potrebuješ nájsť informácie
ohľadne pomoci, kontakty na rôzne liečebné zariadenia, resocializačné zariadenia či kluby
abstinentov nižšie nájdeš potrebné informácie.

Pokračujte výberom článku: