Výmena striekačiek

Výmena striekačiek a poskytnutie ďalšieho základného zdravotníckeho materiálu ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy, je dôležitým aspektom v prevencii šírenia krvou a pohlavne prenosných infekcií, najmä vírusovej hepatitídy typu B, C, syfilisu a HIV. OZ Odyseus poskytuje výmenu injekčných striekačiek a distribúciu iného zdravotníckeho materiálu od roku 1997. Na Slovensku sa nachádzajú len 3 organizácie, ktoré poskytujú harm reduction služby, dve v Bratislave (OZ Odyseus, OZ Prima) a OZ Storm v mestách Nitra, Sereď a Trnava.
Harm redution je prístup založený na znižovaní rizík, ktoré súvisia s užívaním drog a s prácou v pouličnom sexbiznise. OZ Odyseus okrem výmeny injekčných striekačiek distribuuje napr. mužské a ženské kondómy, lubrikačné gély, obväzy a leukoplasty, injekčnú vodu, alkoholové a suché tampóny, ale aj infoedukačné materiály a poskytuje sociálne poradenstvo, poradenstvo v oblasti drog a sexbiznisu a pod. Služby výmeny injekčných striekačiek sú anonymné a nízkoprahové, v prirodzenom prostredí ľudí z komunity. Okrem toho OZ Odyseus ponúka možnosť otestovať sa na protilátky HIV, syfilis či HCV.

Časy programov výmeny injekčných striekačiek

BRATISLAVA

OZ Odyseus

Pondelok a štvrtok
12:30 – 15:30 – Centrum K2 – kontakt s komunitou (Pentagon, Stavbárska ulica 40, Bratislava), vnútroblok

Ženská služba každý párny týždeň v mesiaci

Utorky 12:30 – 15:30 – Centrum K2 – kontakt s komunitou (Pentagon, Stavbárska ulica 40, Bratislava), vnútroblok

Komunitná služba vždy prvý utorok v mesiaci

Utorky 12:30 – 15:30 – Centrum K2 – kontakt s komunitou (Pentagon, Stavbárska ulica 40, Bratislava), vnútroblok

Streda

18:45 – 19:45 – Parkovisko Tesco Panónska cesta, biely Peugeot Boxer
20:15 – 21:45 – Trnavské mýto, pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov), biely Peugeot Boxer

Piatok

14:00 -15:00 – Mapovanie lokalít
18:45 – 19:45 – Slovnaftská cesta, biely Peugeot Boxer

20:15 – 21:45 – Trnavské mýto, pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov), pešia služba

Pre získanie bližších informácii môžete kontaktovať koordinátorku Centra K2 – kontakt s komunitou:
tel. č.: 0904655146
mail: bedusova@ozodyseus.sk

Pomoc


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.