drogy.org

Web, ktorý predstavuje Občianske združenie Odyseus.

Slúži na poskytnutie overených informácií a faktov mladým ľuďom o drogách a sexe, o minimalizácii rizík, ktoré súvisia s užívaním drog, závislosti na drogách, alkohole, liekoch a možnostiach pomoci pri iných témach.

Tiež tu nájdeš aj CHAT, cez ktorý sa môžeš anonymne spojiť s pracovníčkou alebo pracovníkom OZ Odyseus a využiť možnosť online poradenstva.

image

Naše články

Naše články informujú ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním jednotlivých drog, o možnostiach bezpečenjšieho užívania drog, liečby, závislosti na drogách a predávkovaní.

Tiež riešime abstinenčný syndróm a najmä stratégie na znižovanie rizík spojených so závislosťou na drogách.

Cieľom je poskytnúť spoľahlivé a praktické informácie tým mladým, ktorí už s drogami majú skúsenosť vďaka experimentovaniu, či dokonca pravidelnému užívaniu drog.

Akcie

Naši vyškolení terénni sociálni pracovníci a pracovníčky pôsobia priamo v teréne – na festivaloch a v kluboch, kde informujú mladých ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním drog a aktívnym sexuálnym životom. Ročne nakontaktujeme 400 až 1 500 mladých ľudí.

SEX/DROGY aktivity

Info o sexe

Info drogy

CHILL zóna

Testy na drogy