Program SEX/DROGY je na Slovensku jedinečným preventívnym projektom pre mladých ľudí, ktorý funguje od roku 2001 pod krídlami OZ Odyseus.

Ročne nakontaktujeme v rekreačnom prostredí mládeže okolo 1500 mladých ľudí. Aby mladí mohli robiť informované rozhodnutia a chrániť svoje zdravie.

image

Nové články

Naše články informujú ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním jednotlivých drog, o možnostiach liečby závislostí, o predávkovaní, abstinenčnom syndróme a najmä o stratégiách na znižovanie rizík. Cieľom je poskytnúť spoľahlivé a praktické informácie tým mladým, ktorí už s drogami majú skúsenosť vďaka experimentovaniu či dokonca pravidelnému užívaniu drog.

Akcie

Naši vyškolení terénni sociálni pracovníci a pracovníčky pôsobia priamo v teréne – na festivaloch a v kluboch, kde informujú mladých ľudí o rizikách, ktoré súvisia s užívaním drog a aktívnym sexuálnym životom. Ročne nakontaktujeme 400 až 1 500 mladých ľudí.

SEX/DROGY v číslach (rok 2019)

1 500

Nakontaktovaní ľudia

613

Konzultácií sex

307

Konzultácií drogy

608

Workshopy

428

Brožúrky

961

Kondómy