GHB

Čo je GHB? GHB alebo (kyselina gama-hydroxymaslová), je na Slovensku nelegálna droga patriaca do skupiny so sedatívnymi (tlmiacimi) účinkami. V mozgu sa viaže na GHB (nabudzujúce) a GABA (utlmujúce) receptory. V medicíne sa využíva na liečbu narkolepsie (neurologická porucha spôsobujúca neschopnosť regulovať cykly spánku a bdenia) a fybromialgie (chronická bolesť a ospalosť). Najčastejšie sa predáva vo forme bezfarebnej tekutiny bez […]

zisti viac

INTOXI 2020

V roku 2002 začal OZ Odyseus vydávať mesačník INTOXI – časopis pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujúcich v sexbiznise. Intoxi poskytuje najmä odborné informácie klientom/kám navštevujúcim programy Chráň sa sám a Centrum K2-kontakt s komunitou. Momentálne je však časopis Intoxi dostupný všetkým návštevníkom/čkam stránky drogy.org. December 2020 November 2020 Október 2020 September 2020 August 2020 […]

zisti viac

Drogová závislosť

Drogová závislosť bola v nedávnej minulosti definovaná rôzne a i v súčasnosti existuje v odbornej i laickej literatúre veľa definícií, ktoré sa čiastočne prekrývajú. Moderná medicína chápe závislosť ako chronické ochorenie mozgu, naopak niektorí psychológovia/psychologičky ju považujú za nekontrolovateľný návyk. Niektorí ľudia a organizácie sa snažia dokonca termínu „závislosť” úplne vyhnúť pre jeho znevažujúce a hanlivé […]

zisti viac

CHEMSEX

Čo je chemsex? Chemsex je užívanie drog počas sexu, za účelom zvýšenia túžby a zníženia zábran. Najčastejšie sa vyskytuje komunite MSM (mužov, ktorí majú sex s mužmi) a je spájaný aj s používaním datingových aplikácií (ako je napríklad Grindr). Drogy, ktoré sa najčastejšie spájajú s chemsexom, sú kryštalický metamfetamín (viac info nájdeš tu- http://drogy.org/co-je-pervitin/) , syntetické katinóny (mefedrón, 3MMC, […]

zisti viac

Ketamín

Čo je Ketamín? Na Slovensku sa zaraďuje do III. skupiny omamných a psychotropných látok, teda je možné si ho zaobstarať vo forme lieku na lekársky predpis, no jeho výroba, distribúcia či držanie mimo predpísaných medicínskych účelov sú nelegálne. Patrí do skupiny s anestetickými (blokuje zmyslové vnemy) účinkami. V mozgu sa viaže na NMDA a GABA receptory a blokuje […]

zisti viac

Centrá pre liečbu drogových závislostí

Centrá prie liečbu drogových závislostí (CPLDZ) alebo špecializované oddelenia pre liečbu drogových závislostí psychiatrických nemocníc (OPLDZ) sú zariadenia, ktoré sa venujú liečbe všetkých látkových i nelátkových závislostí. Ak máte záujem o liečbu, je dôležité navštíviť svojho psychiatra alebo psychiatričku, ktorá Vám vypíše návrh na liečbu a návrh odošle do vybraného zariadenia. V prípade akútneho stavu sa odporúča najprv detoxifikačná […]

zisti viac

Resocializačné zariadenia

V súčasnosti na Slovensku niekoľko resocializačných zariadení, ktorých ťažisko činnosti pri zvládnutí drogovej závislosti spočíva v skupinovej (komunitnej) terapii. Slúžia na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových a iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. Dlhší pobyt v resocializačnom zariadení môže iniciovať sám plnoletý klient alebo klientka, rodič, inštitút sociálno-právnej ochrany a kurately alebo súd. […]

zisti viac

Kluby abstinentov

Kluby abstinentov, ako napr. Anonymní alkoholici (skratka AA), Anonymní narkomani (NA), Anonymní hráči (GA) či iné kluby, sú neziskové svojpomocné skupiny osôb, ktoré trpia alebo trpeli závislosťou (niektoré kluby však môžu mať garanta v podobe terapeuta/terapeutky, psychiatra/psychiatričky, klinického psychológa/psychologičky alebo iného zdravotníckeho alebo sociálneho pracovníka/pracovníčky). Kluby ako AA alebo NA majú presný Dvanásťkrokový program – metódu […]

zisti viac

LSD

Čo je LSD? Na Slovensku nelegálna droga patriaca do skupiny drog s halucinogénnymi účinkami. Pôsobí v centrálnej nervovej sústave (CNS) a viaže sa hlavne na serotonínové, dopamínové a noradrenalínové receptory v mozgu, kde pôsobí ako agonista (aktivuje obsadené receptory). LSD spôsobuje halucinácie cez serotonergický (týkajúci sa serotonínu) agonizmus, zmeny v pohybe svalov cez dopaminergický agonizmus, a cez noradrenalín pôsobí na […]

zisti viac

Metamfetamín

Čo je pervitín? Na Slovensku nelegálna droga patriaca do skupiny drog so stimulačnými (nabudzuje) účinkami. Účinkuje hlavne v centrálnej nervovej sústave, kde zvyšuje množstvo neurotransmiterov ako dopamín, noradrenalín, či serotonín. Cez dopamín pôsobí na pohyb, motiváciu, či pocity spokojnosti po vykonanej činnosti. Noradrenalín zas pôsobí na prísun kyslíka, srdcový tep a krvný tlak. Vďaka pôsobeniu na serotonín […]

zisti viac

Alkohol

Čo je alkohol? Alkohol (etanol) je na Slovensku legálna droga so sedatívnymi (tlmiacimi) účinkami. Etanol zvyšuje aktivitu neurotransmitterov GABA a serotonínu. GABA reguluje svalové napätie a tlmí prenos informácií v tele, má uvoľňujúce a ukľudňujúce účinky a na začiatku vyvoláva pocit eufórie. Serotonín reguluje mimo iného náladu, vnímanie, pamäť, spánok, telesnú teplotu. Alkohol pôsobí v mozgovej kôre, v limbickom systéme a utlmuje centrálny […]

zisti viac

Kokaín

Čo je kokaín? Kokaín je nelegálna droga so stimulačnými a anestetickými účinkami (nabudzuje a tlmí bolesť). Zvyšuje množstvo neurotransmiteru dopamínu v mozgu. Dopamín riadi najmä pohyb, no taktiež aj motiváciu a pocity spokojnosti po vykonanej činnosti. Kokaín ti môže spôsobiť psychickú, nie však fyzickú závislosť. Aké sú účinky kokaínu? Kokaín najčastejšie spôsobuje pocity eufórie, zvýšené sebavedomie, nabudenie a nechuť do […]

zisti viac

Heroín

Čo je heroín? Heroín patrí do skupiny narkotických analgetík známych ako opiáty. Vyrába sa z morfínu, prírodného výťažku rastliny mak siaty. Užívanie heroínu sa spája so závažnými zdravotnými problémami, ako napr.: smrteľné predávkovanie, spontánny potrat a syndróm závislosti. Pokiaľ sa heroín užíva injekčne, tieto problémy sa rozširujú o mnoho ďalších spojených s injekčným užívaním: o kolapsy žíl, abscesy a vírusové ochorenia […]

zisti viac

Nové psychoaktívne látky (NPL)

Čo sú NPL? NPL (taktiež nazývané dizajnérske drogy či výskumné chemikálie) je označenie pre širokú skupinu psychoaktívnych látok, ktoré nie sú dostatočne preskúmané. Sú definované ako látky zneužívané v čistej forme alebo vo forme prípravku; nie sú kontrolované podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961 alebo podľa Dohovoru OSN o narkotických látkach […]

zisti viac

Pervitín

Čo je pervitín? Celý odborný názov je metamfetamín, na Slovensku ilegálna látka, ktorá má mnoho slangových názvov – piko, biele, kryštál a iné. Najčastejšie sa predáva ako biela kryštalická látka, je návyková, stimuluje centrálny nervový systém, zvyšuje hladinu dopamínu a noradrenalínu v mozgu. Dopamín má vplyv na motiváciu, potešenie a motorické funkcie. Zvýšený dopamín v dôsledku užitia pervitínu […]

zisti viac

Bezpečnejší sex

Prečo práve bezpečnejší sex a nie bezpečný? Prečo práve bezpečnejší sex a nie bezpečný? Z pohľadu aktívneho sexuálneho života nemôžeme hovoriť o 100% bezpečnom sexe, pretože žiadna z ochrán nie je stopercentná. Ak by sme chceli hovoriť o najbezpečnejšej možnosti, bola by to abstinencia od akejkoľvek sexuálnej činnosti. Čo teda myslíme pod pojmom bezpečnejší sex? Nikto sa nemusí cítiť pod nátlakom pri […]

zisti viac

HCV – Vírusová hepatitída typu C

Hepatitída typu C je infekčné vírusové akútne (ak trvá menej ako 6 mesiacov), väčšinou však chronické zápalové ochorenie pečene, pri ktorom vírusová infekcia pretrváva viac ako 6 mesiacov. Hepatitída často nie je sprevádzaná žiadnymi príznakmi, chronická infekcia vírusom však môže spôsobiť poškodenie a zjazvenie pečene, cirhózu, rakovinu pečene či značné zdurenie žíl pečene a žalúdku, čo […]

zisti viac

HIV – vírus imunitnej nedostatočnosti

Vírus imunitnej nedostatočnosti je retrovírus, ktorý útočí na bunky imunitného systému a ničí ich alebo ich znefunkčňuje. V organizme napadá skupinu bielych krviniek, T lymfocyty, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. Výrazný pokles počtu bielych krviniek hrá dôležitú úlohu v obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie k zlyhávaniu imunity a rozvíja sa v ochorenie AIDS. […]

zisti viac

Liečba závislosti

Môže byť závislosť úspešne liečená? Áno, závislosť je liečiteľná, liečba závislosti je možná a nevyhnutná. Závislosť môže viesť k životnému debaklu, k neschopnosti zastávať osobné a sociálne role, na závislosť možno i zomrieť. Liečba zachraňuje životy a telesné, duševné i sociálne zdravie. Môže byť závislosť vyliečená? Podobne ako pri iných chronických chorobách, ako napr. srdcové […]

zisti viac

Výmena striekačiek

Výmena striekačiek a poskytnutie ďalšieho základného zdravotníckeho materiálu ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy, je dôležitým aspektom v prevencii šírenia krvou a pohlavne prenosných infekcií, najmä vírusovej hepatitídy typu B, C, syfilisu a HIV. OZ Odyseus poskytuje výmenu injekčných striekačiek a distribúciu iného zdravotníckeho materiálu od roku 1997. Na Slovensku sa nachádzajú len 3 organizácie, ktoré poskytujú harm reduction služby, dve […]

zisti viac

Bezpečnejšie injekčné užívanie drog

Brožúrka Bezpečnejšie užívanie drog je brožúrka OZ Odyseus, ktorá je určená injekčným užívateľom a užívateľkám drog. Text obsahuje odborné informácie zamerané na bezpečnejšiu injekčnú aplikáciu a znižovanie rizík spojených s užitím drog. Publikácia je vlastníctvom OZ Odyseus a žiadna jej časť nemôže byť kopírovaná alebo reprodukovaná bez písomného súhlasu OZ Odyseus. V prípade záujmu o […]

zisti viac

Pohlavné choroby

Brožúrka Pohlavné choroby je brožúrka OZ Odyseus, ktorá upozorňuje na tému ochrany pred pohlavnými ochoreniami a bezpečnejšieho sexu. Publikácia je vlastníctvom OZ Odyseus a žiadna jej časť nemôže byť kopírovaná alebo reprodukovaná bez písomného súhlasu OZ Odyseus. V prípade záujmu o zakúpenie viacero info-edukačných materiálov vrátane brožúrky Pohlavné choroby nás kontaktujte.

zisti viac

Rekreačné užívanie liekov

Čo považujeme za rekreačné užívanie liekov? Za rekreačné užívanie liekov sa považuje akékoľvek užívanie, ktoré nie je vykonávané za medicínskymi účelmi. Medzi formy rekreačného užívania liekov patrí užívanie liekov, ktoré boli predpísané inej osobe, užívanie väčších dávok ako by si mal/a a užívanie liekov inými ako vopred určenými spôsobmi (napr. drtenie a šnupanie či injekčné užívanie). […]

zisti viac

INTOXI 2021

December 2021 November 2021 Október 2021 September 2021 August 2021 Júl 2021 Jún 2021 Máj 2021 Apríl 2021 Marec 2021 Február 2021 Január 2021

zisti viac