GHB

Čo je GHB? GHB alebo (kyselina gama-hydroxymaslová), je na Slovensku nelegálna droga patriaca do skupiny so sedatívnymi (tlmiacimi) účinkami. V mozgu sa viaže na GHB (nabudzujúce) a GABA (utlmujúce) receptory. V medicíne sa využíva na liečbu narkolepsie (neurologická porucha spôsobujúca neschopnosť regulovať cykly spánku a bdenia) a fybromialgie (chronická bolesť a ospalosť). Najčastejšie sa predáva vo forme bezfarebnej tekutiny bez […]

zisti viac

INTOXI 2020

V roku 2002 začal OZ Odyseus vydávať mesačník INTOXI – časopis pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujúcich v sexbiznise. Intoxi poskytuje najmä odborné informácie klientom/kám navštevujúcim programy Chráň sa sám a Centrum K2-kontakt s komunitou. Momentálne je však časopis Intoxi dostupný všetkým návštevníkom/čkam stránky drogy.org.

zisti viac

Drogová závislosť

Drogová závislosť bola v nedávnej minulosti definovaná rôzne a i v súčasnosti existuje v odbornej i laickej literatúre veľa definícií, ktoré sa čiastočne prekrývajú. Moderná medicína chápe závislosť ako chronické ochorenie mozgu, naopak niektorí psychológovia/psychologičky ju považujú za nekontrolovateľný návyk. Niektorí ľudia a organizácie sa snažia dokonca termínu „závislosť” úplne vyhnúť pre jeho znevažujúce a hanlivé […]

zisti viac

Alkohol

Čo je alkohol? Alkohol (etanol) je na Slovensku legálna droga so sedatívnymi (tlmiacimi) účinkami. Etanol zvyšuje aktivitu neurotransmitterov GABA a serotonínu. GABA reguluje svalové napätie a tlmí prenos informácií v tele, má uvoľňujúce a ukľudňujúce účinky a na začiatku vyvoláva pocit eufórie. Serotonín reguluje mimo iného náladu, vnímanie, pamäť, spánok, telesnú teplotu. Alkohol pôsobí v mozgovej kôre, v limbickom systéme a utlmuje centrálny […]

zisti viac

Kokaín

Čo je kokaín? Kokaín je nelegálna droga so stimulačnými a anestetickými účinkami (nabudzuje a tlmí bolesť). Zvyšuje množstvo neurotransmiteru dopamínu v mozgu. Dopamín riadi najmä pohyb, no taktiež aj motiváciu a pocity spokojnosti po vykonanej činnosti. Kokaín ti môže spôsobiť psychickú, nie však fyzickú závislosť. Aké sú účinky kokaínu? Kokaín najčastejšie spôsobuje pocity eufórie, zvýšené sebavedomie, nabudenie a nechuť do […]

zisti viac

Heroín

Čo je heroín? Heroín patrí do skupiny narkotických analgetík známych ako opiáty. Vyrába sa z morfínu, prírodného výťažku rastliny mak siaty. Užívanie heroínu sa spája so závažnými zdravotnými problémami, ako napr.: smrteľné predávkovanie, spontánny potrat a syndróm závislosti. Pokiaľ sa heroín užíva injekčne, tieto problémy sa rozširujú o mnoho ďalších spojených s injekčným užívaním: o kolapsy žíl, abscesy a vírusové ochorenia […]

zisti viac

Ketamín

Čo je ketamín? Celý odborný názov je ketamín hydrochlorid. Ketamín je na Slovensku ilegálna droga. Je to biela číra tekutina s analgetickým a anestetickým účinkom, ktorá sa používa v medicíne a veterinárstve na krátkodobé zákroky. Jeho používanie bolo však obmedzené z dôvodu zlých vedľajších psychologických účinkov – živé halucinácie, nepokoj, zmätenosť. Ketamín ako disociačné anestetikum sa užíva aj ako rekreačná […]

zisti viac

Nové psychoaktívne látky (NPL)

Čo sú NPL? NPL (taktiež nazývané dizajnérske drogy či výskumné chemikálie) je označenie pre širokú skupinu psychoaktívnych látok, ktoré nie sú dostatočne preskúmané. Sú definované ako látky zneužívané v čistej forme alebo vo forme prípravku; nie sú kontrolované podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961 alebo podľa Dohovoru OSN o narkotických látkach […]

zisti viac

Pervitín

Čo je pervitín? Celý odborný názov je metamfetamín, na Slovensku ilegálna látka, ktorá má mnoho slangových názvov – piko, biele, kryštál a iné. Najčastejšie sa predáva ako biela kryštalická látka, je návyková, stimuluje centrálny nervový systém, zvyšuje hladinu dopamínu a noradrenalínu v mozgu. Dopamín má vplyv na motiváciu, potešenie a motorické funkcie. Zvýšený dopamín v dôsledku užitia pervitínu […]

zisti viac

Bezpečnejší sex

Prečo práve bezpečnejší sex a nie bezpečný? Prečo práve bezpečnejší sex a nie bezpečný? Z pohľadu aktívneho sexuálneho života nemôžeme hovoriť o 100% bezpečnom sexe, pretože žiadna z ochrán nie je stopercentná. Ak by sme chceli hovoriť o najbezpečnejšej možnosti, bola by to abstinencia od akejkoľvek sexuálnej činnosti. Čo teda myslíme pod pojmom bezpečnejší sex? Nikto sa nemusí cítiť pod nátlakom pri […]

zisti viac

HCV – Vírusová hepatitída typu C

Hepatitída typu C je infekčné vírusové akútne (ak trvá menej ako 6 mesiacov), väčšinou však chronické zápalové ochorenie pečene, pri ktorom vírusová infekcia pretrváva viac ako 6 mesiacov. Hepatitída často nie je sprevádzaná žiadnymi príznakmi, chronická infekcia vírusom však môže spôsobiť poškodenie a zjazvenie pečene, cirhózu, rakovinu pečene či značné zdurenie žíl pečene a žalúdku, čo […]

zisti viac

HIV – vírus imunitnej nedostatočnosti

Vírus imunitnej nedostatočnosti je retrovírus, ktorý útočí na bunky imunitného systému a ničí ich alebo ich znefunkčňuje. V organizme napadá skupinu bielych krviniek, T lymfocyty, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. Výrazný pokles počtu bielych krviniek hrá dôležitú úlohu v obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie k zlyhávaniu imunity a rozvíja sa v ochorenie AIDS. […]

zisti viac

Liečba závislosti

Môže byť závislosť úspešne liečená? Áno, závislosť je liečiteľná, liečba závislosti je možná a nevyhnutná. Závislosť môže viesť k životnému debaklu, k neschopnosti zastávať osobné a sociálne role, na závislosť možno i zomrieť. Liečba zachraňuje životy a telesné, duševné i sociálne zdravie. Môže byť závislosť vyliečená? Podobne ako pri iných chronických chorobách, ako napr. srdcové […]

zisti viac

Výmena striekačiek

Výmena striekačiek a poskytnutie ďalšieho základného zdravotníckeho materiálu ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy, je dôležitým aspektom v prevencii šírenia krvou a pohlavne prenosných infekcií, najmä vírusovej hepatitídy typu B, C, syfilisu a HIV. OZ Odyseus poskytuje výmenu injekčných striekačiek a distribúciu iného zdravotníckeho materiálu od roku 1997. Na Slovensku sa nachádzajú len 3 organizácie, ktoré poskytujú harm reduction služby, dve […]

zisti viac

Bezpečnejšie injekčné užívanie drog

Brožúrka Bezpečnejšie užívanie drog je brožúrka OZ Odyseus, ktorá je určená injekčným užívateľom a užívateľkám drog. Text obsahuje odborné informácie zamerané na bezpečnejšiu injekčnú aplikáciu a znižovanie rizík spojených s užitím drog. Publikácia je vlastníctvom OZ Odyseus a žiadna jej časť nemôže byť kopírovaná alebo reprodukovaná bez písomného súhlasu OZ Odyseus. V prípade záujmu o […]

zisti viac

Pohlavné choroby

Brožúrka Pohlavné choroby je brožúrka OZ Odyseus, ktorá upozorňuje na tému ochrany pred pohlavnými ochoreniami a bezpečnejšieho sexu. Publikácia je vlastníctvom OZ Odyseus a žiadna jej časť nemôže byť kopírovaná alebo reprodukovaná bez písomného súhlasu OZ Odyseus. V prípade záujmu o zakúpenie viacero info-edukačných materiálov vrátane brožúrky Pohlavné choroby nás kontaktujte.

zisti viac