Ketamín

Čo je Ketamín?

Ketamín sa na Slovensku sa zaraďuje do III. skupiny omamných a psychotropných látok, teda je možné si ho zaobstarať vo forme lieku na lekársky predpis, no jeho výroba, distribúcia či držanie mimo predpísaných medicínskych účelov sú nelegálne. Ketamín patrí do skupiny s anestetickými (blokuje zmyslové vnemy) účinkami. V mozgu sa viaže na NMDA a GABA receptory a blokuje ich. Zatiaľ čo NMDA receptory zohrávajú dôležitú rolu vo vytváraní pamäťových stôp a učení, GABA receptory regulujú svalové napätie, tlmia prenos informácií v tele, majú uvoľňujúce a ukľudňujúce účinky. V medicíne sa ketamín využíva ako anestetikum ľudí a zvierat, na zmiernenie bolesti či na liečbu depresie. Ketamín je najčastejšie distribuovaný vo forme čistej tekutiny pre medicínske účely, alebo na ulici vo forme zrnitého bieleho a hnedého kryštalického prášku. Zriedkavo sa vyskytuje aj vo forme tabliet. Ketamínje bez zápachu a má horkú chuť. Môže navodiť závislosť, najmä ak sa užíva v rovnakom prostredí (napr. v klube).

Aké sú účinky Ketamínu?

Ketamín pôsobí uvoľňujúco, spôsobuje pocity eufórie, mení vnímanie tela a gravitácie, znižuje pohybové schopnosti (maj to na vedomí, ak plánuješ užiť ketamín na párty či festivale), chuť na sex a schopnosť dosiahnuť orgazmus. Taktiež tlmí bolesť, spôsobuje pocity šteklenia, disociáciu (pocit oddelenia sa od svojho tela a mysle) a spôsobuje sluchové, zrakové a vnútorné halucinácie. Mnoho užívateliek a užívateľov ketamínu sa stretlo s „K-hole“, zážitkom, ktorý najčastejšie opisujú ako near-deathexperience (zážitok blízky smrti), kedy prežívajú pocity ako keby opustili svoje telo a oddelili sa od svojho ja, úplne stratia pojem o čase a schopnosť pohybu. Dávka pri ktorej sa dá „K-hole“ zažiť je pre každého iná, väčšinou sa ale pohybuje v rozpätí strednej až vysokej dávky na kilogram telesnej hmotnosti (viac sa dozvieš nižšie). Medzi nežiaduce účinky ketamínu patrí pocit sucha v ústach, strata vedomia, nevoľnosť, zvracanie, potlačenie spomienok, neschopnosť rozpoznania zrakových vnemov, zvýšenie krvného tlaku a zrýchlenie pulzu (môže spôsobiť zmätenosť, disociáciu a agitáciu). Po užití ketamínu je častá akútna potreba vyprázdnenia močového mechúra. Účinky ketamínu a ich sila do veľkej miery závisia od dávkovania, ktoré má oveľa väčšie rozpätie ako iné drogy. Napríklad, kým nižšie dávky neobmedzujú pohyb takmer vôbec, vyššie dávky ketamínu ho môžu znemožniť úplne, a tak sa ti môže stať, že ostaneš na istý čas „prilepený/á“ k zemi bez ohľadu na prostredie. Dlhodobé užívanie môže spôsobiť zhoršenie kognitívnych schopností, paranoidné stavy, poškodenie močových ciest a bolesti v brušnej oblasti. Ketamín môže spôsobiť aj zhoršenie krátkodobej pamäte, ktoré sa vyskytuje pri pravidelnom užívaní (viac ako 4x týždenne), no nepravidelné užívanie (1-4x do mesiaca) ho nespôsobuje. Žiaľ, v porovnaní s bežnou populáciou sa u pravidelných, nepravidelných, ale aj abstinujúcich užívateľkách a užívateľoch ketamínu vyskytuje viac bludných symptómov. Aj napriek antidepresívnym účinkom spôsobuje pri častom užívaní depresiu. Na ketamín sa dá vytvoriť psychická aj fyzická závislosť. V prípade navodenia závislosti spôsobuje aj abstinenčné príznaky ako sú úzkosť, triaška, depresia, únava, potenie a búšenie srdca. Nikdy neužívaj ketamín počas tehotenstva. Ak nebudeš užívať ketamín, vyhneš sa všetkým rizikám.

Ako znížim riziká spojené s užitím ketamínu?

Dávkovanie ketamínu závisí od tvojej hmotnosti a spôsobu užitia. Dá sa užívať orálne (najmenej rizikový Dávkovanie ketamínu závisí od tvojej hmotnosti a spôsobu užitia. Dá sa užívať orálne (najmenej rizikový spôsob užitia), pod jazyk, injekčne (najrizikovejší spôsob užitia) a šňupaním. Najčastejšie sa užíva šňupaním, preto uvedieme hodnoty pre tento spôsob užitia. Dávkovanie ketamínu sa pohybuje medzi 5-250mg, pričom bežná dávka sa pohybuje medzi 30-75mg. Dávkovanie na pomer k telesnej hmotnosti sa dá rozdeliť na 3 stupne podľa účinkov:

  1. Nízka dávka (0,25-0,5 mg/kg) spôsobuje pocity eufórie, potláča úzkosť, zmierňuje bolesť;
  2. Stredná dávka (0,75-1 mg/kg) spôsobuje disociáciu, halucinácie, silne obmedzuje pohyb;
  3. Vysoká dávka (1,5-2 mg/kg) spôsobuje veľmi silnú disociáciu (zážitky ako keby si bol/a „blízko smrti“), dočasnú stratu identity, silné halucinácie, možnú úzkosť zo sily zážitku, skoro nemožný pohyb, neodporúča sa vo verejnom prostredí.
    Telesná hmotnosť však nie je jediný faktor pôsobiaci na silu účinkov, preto si radšej odskúšaj účinky pri nižších dávkach a vždy zváž v akom prostredí plánuješ drogu užiť. Pri šňupaní sa účinky dostavia do 5 minút a trvajú 1-1,5 hodiny. „Dojazdy“ môžu trvať až 12 hodín, charakterizuje ich mierna disociácia a antidepresívne účinky. Počas trvania účinkov sa určite vyhni riadeniu motorového vozidla a ideálne aj chôdzi. Ak si v klube, tak si nájdi miesto kde budeš môcť dlhodobo sedieť. Nie je známe, aké veľké odstupy medzi užitiami udržujú hladinu rizika dlhodobých negatívnych účinkov na minime, preto odporúčame dodržiavať aspoň 2-3 mesačné odstupy. Po užití sa ti vybuduje dočasná tolerancia, ktorá zmizne po 2 týždňoch, ak neužívaš ketamín často. Táto tolerancia sa však vzťahuje na všetky druhy sedatív, takže napríklad aj Xanax bude mať počas tejto doby slabší účinok. Nikdy neužívaj ketamín v blízkosti vody (vaňa, bazén, rieka atď.), pretože riskuješ utopenie sa. Taktiež nikdy neužívaj ketamín osamote a vždy maj pri sebe aspoň jednu triezvu osobu.

Kombinácia Ketamínu a iných psychoaktívnych látok – čomu sa vyhnúť?

Určite sa vyhni kombinácií ketamínu s benzodiazepínmi (napr. Xanax, Lexaurin), sedatívami, alkoholom, GHB, GBL a opioidmi, pretože ich interakcia s ketamínom násobne zväčšuje pravdepodobnosť ataxie (neschopnosť hýbať sa), sedácie a straty vedomia, počas ktorej riskuješ zvracanie a udusenie pokiaľ nie si v stabilizovanej polohe. Stimulanty ako amfetamíny, MDMA či kokaín zvyšujú krvný tlak rovnako ako ketamín, preto ich kombinácia zvyšuje záťaž na krvný obehový systém a srdce. Taktiež si daj pozor na kombináciu so serotonínovými antidepresívami (MAOI, tricyklické, SSRI) a grepovým džúsom, keďže v oboch prípadoch sa zvyšuje potencia užitého ketamínu a teda riskuješ oveľa silnejšie účinky ako si chcel/a dosiahnuť a „bad trip“. To platí aj pri kombinácii ketamínus halucinogénmi. V skratke: ak sa chystáš užiť ketamín, naozaj sa vyhni akejkoľvek kombinácií s inými drogami, pretože aj napriek malému počtu smrteľne nebezpečných interakcií nemáš takmer žiadnu šancu na privodenie si lepšieho stavu v porovnaní s užitím ketamínu samotného, iba na jeho zhoršenie.

Zoznam použitých zdrojov:


https://en.wikipedia.org/wiki/Ketamine#Medical_uses
https://www.drugs.com/illicit/ketamine.html
https://psychonautwiki.org/wiki/Ketamine
https://www.talktofrank.com/drug/ketamine#the-risks
https://adf.org.au/drug-facts/ketamine/
http://drugs.tripsit.me/ketamine
https://psychedelictimes.com/a-dosing-guide-for-using-ketamine-for-psychedelic-therapy/
https://erowid.org/chemicals/ketamine/ketamine_basics.shtml
https://erowid.org/chemicals/ketamine/ketamine_faq.shtml#precautions
https://dancesafe.org/ketamine/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-139
https://www.healthline.com/health/k-hole#duration

DROGY


Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia.Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc.
Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *