Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Rozumiem

Ketamín

  ketamin

           
Celý odborný názov je ketamín hydrochlorid. Ketamín je na Slovensku ilegálna droga. Je to látka s tlmivým účinkom, ide o takzvané disociatívne anestetikum. Disociatívne preto, lebo dokáže odrezať človeka od reality a anestetikum je to vďaka schopnosti znecitlivieť alebo znehybnieť telo. Je  používaná v medicíne aj vo veterinárstve práve pre jej anestetické účinky.

História ketamínu

Ketamín pol vynájdený v roku 1962 a bol propagovaný ako rýchla a účinná celková anestéza.
V roku 1970 bol ketamín oficiálne povolený na medicínske účely a spočiatku bol využívaný hlavne počas operáciach vo vojnových konfliktoch. Koncom 70. rokov sa začal ketamín užívať aj ako rekreačná droga v rôznych subkultúrach (hlavne v náväznosti na New Age). Neskôr sa začal pridávať a miešať s inými drogami napríklad s MDMA (teda s extázou). V 90. rokoch minulého storočia naberá ketamín na popularite a v zahraničí sa stáva skoro súčasťou klubovej, ale aj squattovej  scény.


Spôsob užitia

Ketamín sa najbežnejšie užíva orálne alebo šnupaním  vo forme prášku alebo rozdrtených kryštálikov. Vyskytuje sa však aj v kvapalnej forme, vtedy sa zvykne užívať injekčne alebo sa zmieša s pitím.
Po šnupnutí sa účinok dostaví po 5- 15 minútach, pri orálnom užití to môže byť 10-20 minút a pri ijnekčnom užití sa účinok dostaví už po 30 sekundách.


Účinky

Účinky ketamínu trvajú približne 45  až 90 minút.
Pri menších dávkach sa dostaví dezorientácia s možnými halucinogénnymi účinkami. Skreslené vnímanie, skreslené zmysly. Niektorí/é užívatelia/ľky opisujú pocit eufórie. Končatiny aj pery zvyknú sťažieť, je potrebná väčšia námaha pri rozprávaní a pohybe.
Samozrejme účínok ketamínu závisí aj od fyzického a psychického stavu človeka, takže sa nedá presne povedať, aký stav nastane. Dôležitý faktor pri účinkoch je to, či si kombinoval/a ketamín s inými drogami alebo nie.

Pri väčších dávkach sú halucinácie omnoho výraznejšie, nastáva stav nazývaný K-hole alebo ketamínová diera. Prečítaj si o K-hole viac TU.
Riziká
Samotná látka najviac zasahuje močový mechúr a obličky. Pravidelní užívatelia a užívateľky hlásia problémy pri močení – či už ide o časté močenie, pálenie pri močení až po krv v moči. Môže ísť o tzv. Syndróm ketamínového močového mechúra. Prečítaj si o Syndróme ketamínového močového mechúra viac TU.

Veľké riziko predstavuje aj  narušená motorika a nefunkčnosť svalov. Na ketamíne môžu byť aj bežné činnosti nebezpečné. Sú prípady, kedy sa ľudia utopili pri kúpaní, alebo prípady podchladenia pri zaspatí vonku pred domom.
Nefunkčnosť svalov suvisí aj s prípadmi znásilnenia, kedy útočník použil ketamín na paralyzovanie svojej obete.

Niektoré účinky môžu byť podobné bad tripu, čiže nepríjemné halucinácie, strata kontaktu z realitou, či paranoja.

Pri užití ketamínu sa môžu dostaviť rôzne nežiadúce účinky: flashbacky, amnézia, porucha fungovania motoriky, delírium, zvýšenie srdcovej frekvencie, strata koordinácie, pocit nezraniteľnosti, svalová stuhnutosť, može nastať agresívne správanie, v ojedinelých prípadoch predávkovania môže viesť až k smrti.

Ketamín má závislostný potenciál a pravidelní užívatelia a užívateľky opisujú, že sa im zvyšuje tolerancia a potrebujú väčšie dávky. Tak isto niektorí/é užívatelia/ľky opisujú „craving“ teda baženie po droge.
Pokiaľ užívaš ketamín, prečítaj si o tom, ako znížiť riziká súvisiace s užívaním ketamínu.

 

Nepodporujeme užívanie akýchkoľvek drog. Článok sa snaží minimalizovať riziká, ktoré s užívaním drog súvisia. Užívanie akejkoľvek látky akýmkoľvek spôsobom, môže viesť k závažným zdravotným problémom. Zverejnenými informáciami sa snažíme zmierniť negatívne dopady užívania drog  na zdravie. Pokiaľ je to možné, vyhni sa užívaniu drog. Zabrániš tak problémom a riziku vzniku drogovej závislosti. Navštív sekciu pomoci a vyhľadaj odbornú pomoc. Dôležité je využívať informácie aj podľa právneho upozornenia. 

 

 

 Zdroje: 

http://www.kfx.org.uk/drug_facts/drug_facts_ketamine.php

http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/ketamine.asp

http:// http://www.druginfo.adf.org.au/drug-facts/ketamine